7. Sınıf Türkçe

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 257-258-259-260. Sayfa Cevapları – ÖZGÜN Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı ÖZGÜN Yayıncılık Sayfa 257-258-259-260. Cevapları | Elinizin Altındaki Dünya


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 257 Cevapları ÖZGÜN Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

2. Evinizde internet var mı? Varsa interneti hangi amaçlarla kullandığınızı açıklayınız.
Cevap: Evet var. Genellikle ödev ve ders amaçlı kullanıyoruz.


1. ETKİNLİK
Metinde geçen ve aşağıda harfleri karışık olarak verilen sözcük gruplarını yazınız. Bu sözcük gruplarının anlamını önce tahmin ediniz. Sonra tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 257 Cevapları ÖZGÜN Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 258 Cevapları ÖZGÜN Yayıncılık

2. ETKİNLİK
Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.
1. İnsanlar dört gözle neyi beklerlermiş?
Cevap: İnternete girmeyi.


2. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadığımız yer neresiymiş?
Cevap: İnternetmiş.


3. Sihirli dünya olarak nitelendirilen yerde neler yapılıyormuş?
Cevap: Her türlü şey yapılabilirmiş. Örnek olarak video izlenebilir, diğer insanlar ile iletişim kurabilir ve oyun oynayabiliriz.


4. Aileler, çocukları yanı başlarında olduğu hâlde internetteyken niçin onları kontrol ediyormuş?
Cevap: Kötü niyetli insanlardan onları koruyabilmek için kontrol ediyormuş.


5. İnternet kullanımında size düşen görevler nelermiş?
Cevap: İnternetteki tehlikelerin farkında olup gözümüzü dört açmakmış.


6. İnternet kullanırken nelere dikkat edilmeliymiş?
Cevap: İnternet kullanırken kişisel bilgilerimizi paylaşmamaya, özel video ve fotoğraflarımızı paylaşırken dikkat etmeliyiz. Bizi rahatsız eden mesajları ve başkasının paylaştığı fotoğrafı ailemize bildirmeliyiz.


3. ETKİNLİK
Metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıya yazınız.
Metnin konusu: İnternette dikkat edilmesi gerekenler.
Metnin ana fikri: Gerçek hayatta dikkat ettiğimiz her şeye internet ortamında da dikkat etmemiz gerekir.
Metnin yardımcı fikirleri: İnternet hayatımıza bir çok katkı sağlasa da zararlarının da olduğu mecradır.


4. ETKİNLİK
Metinde anlatılanlara katılıyor musunuz? Nedenlerini de belirterek aşağıya yazınız.
Cevap: Evet katılıyorum. İnternet doğrular için kullanıldığında çok faydalı bir mecradır. Fakat bilinçsiz olarak kullanıldığında geri dönüşü olmayan çok kötü zararlara yol açabilir.
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 259 Cevapları ÖZGÜN Yayıncılık
5. ETKİNLİK
Aşağıdaki ifadeleri aralarında sebep-sonuç, amaç-sonuç, koşul-sonuç ilişkileri kurarak eşleştiriniz.
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 259 Cevapları ÖZGÜN Yayıncılık


6. ETKİNLİK
Noktalama işaretleriyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

(D)Kitap, dergi vb.nin künyelerinin sonuna nokta konur.
(Y)Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılır.
(D)Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan sözcüklerin arasına virgül konur.
(D)İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konur.
(Y)Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna üç nokta konur.
(D)Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna soru işareti konur.
(Y)Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için virgül kullanılır.
(D)Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna kısa çizgi konur.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 260 Cevapları ÖZGÜN Yayıncılık

7. ETKİNLİK
Aşağıdaki cümleleri anlatım bozukluklarını düzelterek yeniden yazınız.
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 260 Cevapları ÖZGÜN Yayıncılık

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu