7. Sınıf Sosyal Bilgiler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 237-238-239. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 237-238-239. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 7. Ünite Değerlendirme Soruları konusunun da bulunduğu 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 237-238-239 cevapları konusunu paylaştık. 7. Ünite Değerlendirme Soruları konusu içerisindeki cevaplar hakkında görüş, fikir ve düşüncelerinizi yorumlardan yazarak bize bildirebilirsiniz.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 237-238-239. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 237-238-239. Cevapları | 7. Ünite Değerlendirme Soruları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 237 Cevapları MEB Yayınları

Ünite görsel özetleyicisindeki boşlukları uygun ifadelerle dolduralım
Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 237 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 238 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız. 
Cevap:

(D) 1. Sanayileşmiş ülkeler atmosfere çok miktarda sera gazı salar.
(D) 2. Kalıp yargılar zaman içerisinde ön yargılara dönüşerek toplum içerisinde ayrımcılığa neden olur.
(Y) 3. Uluslararası kuruluşların devletlere emir verme ve uygulamaları denetleme yetkileri vardır.
⇒ Bu tarz kuruluşların devletlere emir verme gibi bir yetkisi yoktur.
(D) 4. İnsanlar, kişisel özellikleri ile değil ait oldukları grubun özellikleri nedeniyle kalıp yargıların hedefi olur.
(D) 5. Avrupa Konseyinin amaçlarından bazıları insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasi ilkelerini korumaktır.


B. Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boş bırakılan yerleri uygun olarak doldurunuz
Cevap:

1. Dünya üzerinde kara ve denizlerde oluşan sıcaklık artışına küresel ısınma denilmektedir.
2. Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinden en geniş şekilde yararlanmak, Türk dili konuşan ülkeler arasında çok taraflı iş birliğini geliştirmek amacıyla kurulan örgüt Türk Konseyi
3. Kalıp yargı insanları özelliklerine göre kategorize etme eğilimlerinin neden olduğu bir algılama ve davranış biçimidir
4. Ayrımcılık bir gruba veya grubun üyelerine karşı beslenen olumsuz tutum ve
davranışların tümüyle ilgili bir süreçtir.
5. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı “KEİ” nin merkezi İstanbul’dur.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 239 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz

1. (…) Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşların içerisinde yer almanın ülkemiz açısından faydalarından biri değildir? 
Cevap: D) Bütün ham madde ihtiyaçlarımızı dışarıdan karşılar hâle getirmektedir.

2. (…) Aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliklerini ortaya çıkaran sebeplerden biridir?
Cevap: C) Fosil yakıtların kullanılmaya başlanması.

3. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kalıp yargıya yönelik bir tutum vardır?
Cevap: C) Nevin’in gördüğü bütün sarışınların Alman olduğunu düşünmesi

4. Dünyadaki gıda ve tarımla ilgili çalışmaları organize edip geliştirerek gıda güvenliğini sağlamayı amaç edinen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)


D. Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen boşluğa yazınız 

Yukarıdaki Kızılderili atasözünde küresel sorunların hangi yönüne değinilmiştir?
Cevap: Para için doğaya verilen zararların bir gün doğayı yok ettiğinde para değil yaşama alanı bile kalmayacağını anlatmak istemişlerdir. 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu