6. Sınıf Türkçe

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 152-153-154-155-156-157-158-159. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı 152-153-154-155-156-157-158-159. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin okul hayatında ihtiyaç duyabileceği önemli kitaplar arasında bulunan ve ders sayısı en fazla olan derslerden olan ayrıca içerisinde Su Kirliliği Metni Cevapları konusunun bulunduğu 6. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 152-153-154-155-156-157-158-159 cevapları konusunu paylaştık. Su Kirliliği Metni içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 152-153-154-155-156-157-158-159. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 152-153-154-155-156-157-158-159. Cevapları Su Kirliliği

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 152 MEB Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Yaşadığınız çevredeki su kaynakları ile ilgili arkadaşlarınıza bilgi veriniz.
Cevap: Göl, akarsu, deniz, baraj, yeraltı su kaynakları, tatlı su kaynakları.

2. Sizce susuz bir yaşam nasıl olurdu? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Susuz bir yaşam olmazdı çünkü insanlar ve canlılar su ile yaşamını devam ettirir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 154 MEB Yayınları

1. Etkinlik

A) Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz.
Cevap:
etken: Faktör
nitelik: Özellik
konut: Ev
erozyon: Bir tür doğal afet
kademe: Aşama, basamak
tanker: Madde taşıyan kamyon.
varil: Üstü kapalı kap
filtre: Maddeleri süzmeye yarayan  düzenek.
sanayi:  Endüstri
endüstri: Maddeleri işleme biçimi.

B) Anlamını öğrendiğiniz kelimelerden beşini kullanarak suyun hayatımızdaki önemi ile ilgili bir metin yazınız.
Cevap:
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 154 MEB Yayınları

 

C) Okuduğunuz metnin konusunu aşağıya yazınız.
Cevap: Okuduğum metnin konusu su kirliliğidir.

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.
Cevap:
1. Su kirliliği nasıl oluşmaktadır? Metinden örnekler vererek açıklayınız.
Cevap: Fabrika atıklarından, çevreye bilinçsizce atılan atıklardan, hava kirliliğinden, denizlere sızan petrollerden, gübrelerin aşırı kullanılmasından kaynaklı su kirliliği oluşmaktadır.

2. Suların kirlenmesine karşı alınan önlemlerin amaç ve sonuçları nelerdir?
Cevap: Suların kirlenmesine karşı alınan önlemlerin amacı içme sularının kirlenmesini önlemektir sonuçları ise bu amaç doğrultusundadır.

3. “Suların Kirlenme Nedenleri Nelerdir?” başlığı altında verilen maddelerden hareketle asıl kirleticilerin kim olduğunu bulabildiniz mi? Nedenleriyle açıklayınız.
Cevap: Suların kirlenme nedenleri genel olarak insanlardır. İnsanların bilinçsizce davranışları yüzünden su kirlenmektedir.

4. Metinde verilen bilgilere göre kirli su kullanırsak neler olur?
Cevap: Metinde verilen bilgilere göre kirli su kullanırsak salgın hastalıklara sebep olabiliriz.

5. “Su gibi aziz (kıymetli) ol!” sözü size neler çağrıştırıyor? Açıklayınız.
Cevap: Su gibi kıymetli ol sözünü çağrıştırıyor.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 155 MEB Yayınları

3. Etkinlik

A) Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Bu üç görseli birbiriyle karşılaştırarak çevre temizliği konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızda beden dilinizi etkili şekilde kullanınız.
Cevap:
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 155 MEB Yayınları (1)

B) Görseldeki sloganla ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: İnsanlar eğlenirken sadece o anı düşünerek davranıyorlar ve bunun sonucunu hepimiz ileride kirli bir çevreyle karşılaştığımızda fark edeceğiz.

C) Çevre temizliği ile ilgili bir slogan geliştirerek sloganınızı aşağıdaki bölüme yazınız. Sloganınızı sınıf panosunda sergileyiniz.
Cevap: ÇEVRE ELBET GERİ DÖNÜŞÜMDE BULUNACAKTIR, GERİ DÖNÜŞÜMLERİNİZİ SAĞLAM YAPINIZ.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 157 MEB Yayınları

B) İncelediğiniz broşürden hareketle “hava kirliliği” konulu bir broşür hazırlayarak broşürünüzü sınıf veya okul panosunda sergileyiniz.
Cevap:
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 157 MEB Yayınları

5. Etkinlik

Çevre dostu ürünler satan bir fabrikanın sahibi olduğunuzu hayal ediniz. Ürünlerinizi tanıtacağınız bir reklam metni yazınız.
Cevap: Ürünlerimiz çevre dostudur. Çevreye bir zararı yoktur. Sizde bizleri seçin ve hep birlikte geleceğimizi garanti altına alalım.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 158 MEB Yayınları

6. Etkinlik

Aşağıdaki metinden hareketle, etkinlikte kullanılan metnin yazarı hakkındaki bilgileri tahmin etmeye çalışınız. Tahminlerinizi alttaki forma örnekteki gibi yazınız ve metne uygun bir başlık bulunuz.
Cevap: 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 158 MEB Yayınları 

7. Etkinlik

Aşağıdaki yazının bazı bölümleri, tamamlamanız için yarım bırakılmıştır. Bu yazının başlığını, yarım bırakılan cümlelerini ve devamını tahmin ederek anlam bütünlüğü oluşturacak şekilde tamamlayınız. Metninizi tamamlarken geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanınız.
Cevap:
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 158 MEB Yayınları2

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 159 MEB Yayınları

8. Etkinlik

A) Aşağıdaki cümlelerde yer alan “su” kelimesinin geçtiği altı çizili deyimleri inceleyiniz. Aynı veya yakın anlama sahip olduğunu düşündüğünüz deyimleri örnekteki gibi eşleştiriniz. Daha sonra atasözleri ve deyimler sözlüğünden eşleştirmelerinizi kontrol ediniz.
Cevap: 
Ağzının suyu akmak – Ağzı sulanmak
Su içinde kalmak – Su gibi terlemek
Arasından su sızmamak – İçtiği su ayrı gitmemek

B) Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili deyimlerin anlatıma olan katkısını açıklayınız.
Cevap: Altı çizili deyimler cümlelerin anlamlarını kuvvetlendirmiş, cümlenin anlatımını kolaylaştırmıştır.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Yaşadığınız bölgedeki hava şartlarının günümüzdeki durumuyla geçmişteki durumu arasında bir fark  olup olmadığı ile ilgili büyüklerinizden bilgi alınız.
Cevap:  Geçmişteki hava şartlarıyla şu anki hava şartlarının aynı olmadığını söylediler. Önceden mevsimler tam zamanında yaşanırken şu mevsimlerde kayma söz konusudur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu