6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 255-256-257. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 255-256-257. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 7. Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 255-256-257 cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 255-256-257. Sayfa Cevapları - MEB Yayınları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 255-256-257. Cevapları | 7. Ünite Ölçme ve Değerlendirme


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 255 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.
Cevap:

1. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Projesi ile tarihî İpek Yolu’nun canlandırılması amaçlanmaktadır.
2. Bakü-Tiflis-Ceyhan Türkiye ile Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki boru hattı projesidir.
3. Belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel ögelerin bütününe popüler kültür denir.
4. Türkiye, 2017-2021 yılları için UNESCO Yürütme Kurulunda yer almaya hak kazanmıştır.
5. Türk dilinin konuşulduğu ülkelerde sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitim alanlarında iş birliği sağlayan kuruluşa TİKA denir.
6. Ülkemizin en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya.
7. Türk kültürünün araştırılmasını, geliştirilmesini, korunmasını ve uluslararası alanda tanıtılmasını amaçlayan kuruluş TÜRKSOY.


B. Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz
Cevap:

8. Türkiye’nin dünyada uluslararası sorunların çözümünde takip ettiği politika (ç)
9. 13 Aralık 2017’de İstanbul’da Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti ilan eden uluslararası kuruluş (g)
10. Uluslararası ilişkilerde karşılıklı güven ve saygı ilkesi (f)
11. Türkiye adına yurt dışında okullar açan kuruluş (e)
12. Bir ülkenin başka bir ülkeden mal alması (dış alım) (a)
13. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsız olan Türk devleti (b)
14. Bir ülkenin başka bir ülkeye mal satması (dış satım) (c)


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 256 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız. 

15. Dış ticaretin ülkelerarası ilişkilerde ekonominin yanı sıra başka hangi alanlarda etkileri olmuştur? Açıklayınız.
Cevap: Sosyal ve kültürel alanda da etkisi olmuştur. 

16. Millî kültürümüzün popüler kültürden olumsuz yönde etkilenmesini önlemek için bize düşen görevler nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Kültürümüzde olan değerleri ön plana çıkarmalı ve yeni nesillere bu değerleri öğretmeliyiz.

17. Aralık 2017’de İstanbul’da toplanan, Türkiye’nin de dönem başkanlığını yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesinin sonuç bildirisine göre, Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’nin tanındığı ilan edilmiştir. Bu bildiriden yola çıkarak Türkiye’nin uluslararası alandaki rolü hakkında düşüncelerinizi yazınız
Cevap: Türkiye Cumhuriyeti dünya devletleri arasında liderlik ve yöneticilik vasfını ortaya koymuş bu sayede dünya ülkeleri arasında prestijini yükseltmiştir.

18. Türk Cumhuriyetleri ile olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi için neler yapılabilir? Aşağıda verilen boşluklara düşüncelerinizi yazınız.
Cevap:

Kültürel: Her ülke kendi kültürünü tanıtmak amacı ile etkinlikler düzenleyebilir.
Sosyal: Ülkeler arasında sosyal aktivite ve sivil toplum kuruluşları kurularak dayanışma arttırılabilir.
Siyasi: Ülkeler Türk Cumhuriyetleri arasında gezi yaparken vize iznini kaldırarak seyehat kolaylığı sağlayabilir.
Ekonomik: Ülkeler arası projeler başlatılabilir. 


D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz 

19. “Dünya milletlerinin mutluluğuna çalışmak, kendi huzur ve mutluluğuna çalışmak demektir.” Mustafa Kemal Atatürk (Ulus Gazetesi, 20. 3. 1937)
Atatürk yukarıdaki sözü ile aşağıdakilerden hangisinin üzerinde durmuştur?
Cevap: A) Dünya barışı


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 257 Cevapları MEB Yayınları

20. Aşağıda verilenlerden hangisi popüler kültüre ait bir örnek değildir?
Cevap: B) Anne babanın elini öpmek

21. Ülkemizin en fazla ihraç ve ithal ettiği ürünler yukarıdaki şemada gruplandırılmıştır.
Bu gruplandırma içerisinde yer değiştirmesi gereken iki ürün aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: A) Haberleşme teçhizat ve cihazları-Tekstil ürünleri

22. Yukarıda Türkiye’nin uluslararası alanda gösterdiği gelişmeler ve bunların ilgili olduğu alanlar verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
Cevap: C) II ve IV

23. Türkiye’nin 1932 yılında Milletler Cemiyetine üye olması dış politikada hangi özelliğini gösterir?
Cevap: D) Barışçı bir devlet

24. “Bizim dostumuz olan Sovyetler Birliği’nin idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprülerini sağlam tutarak. Dil bir köprüdür. İnanç bir köprüdür. Tarih bir köprüdür.”
İsmet BOZDAĞ, “ Atatürk’ün Sofrası” s.26-27 (Düzenlenmiştir.)
Mustafa Kemal Atatürk’ ün bu sözlerine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Cevap: C) Komşu devletlerin içişlerine müdahale etmeye

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu