6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 217-218-219-220-222. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 217-218-219-220-222. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Dünden bugüne Türk Kadını konusunun bulunduğu 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 217-218-219-220-222 cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi bizlere yorumlarda yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 217-218-219-220-222. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 217-218-219-220-222. Cevapları | Dünden bugüne Türk Kadını


6. Sınıf  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 217 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlanalım

1. Ülkemizde toplumsal hayatta başarılarıyla örnek olan başka hangi kadınları biliyorsunuz? Söyleyiniz.
Cevap:  Halide Edip Adıvar, Afet İnan, Yıldız Moran.

2. Televizyon, gazete vb. medya unsurlarında karşılaştığınız olumlu ve olumsuz haberler kadının toplumdaki durumuyla ilgili size ne düşündürüyor? Açıklayınız
Cevap: Sosyal medya, televizyon da gördüğüm haberler ile belli kesimde kadınlar hala ezilmekte belli kesimde ise kadınlar haklarını korumak için elinden geleni yapmaktadır. Günümüzde okuma oranı artmış ve kadın meslek sahibi fazlalaşmıştır. 


6. Sınıf  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları MEB Yayınları

Cevaplayalım

Türk kültüründe kadına verilen önemle ilgili örnekler veriniz
Cevap: Türklerde ailede her zaman söz sahibi olmuştur. Eşine destek olup fikirlerini dile getirmiştir. 


6. Sınıf  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 219 Cevapları MEB Yayınları

Cevaplayalım

Türk kadınının siyasi temsilini, topluma katkıları açısından yorumlayınız.
Cevap: Kadının siyasi bir temsilcisi olması kadının yönetimde söz hakkı olduğunu gösteren görsel bir kanıttır. Bu temsilci ile düşüncelerini daha rahat dile getirebilir ve isteklerini açık bir şekilde söyleyebilirler. 


6. Sınıf  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 220 Cevapları MEB Yayınları

Cevaplayalım

Millî sporcumuz Nesrin Olgun Arslan, Türk kadınının toplumsal yönden temsiline nasıl bir örnek olmuştur? Düşüncelerinizi paylaşınız.
Cevap:  1979 yılında almış olduğu bu başarı sayesinde kadınların kendine olan güvenleri artmış ve kendilerini ispatlamak için öne çıkmaya başlamış olabilirler.


Cevaplayalım

1. Bu haber metninde anlatılanlar Türk kadınının ekonomik temsiline nasıl bir örnek olmuştur? Açıklayınız.
Cevap:  Kadınlar bu sayede kendilerini göstererek seslerini duyurabilecekler ve aynı zaman da ekonomiye katkıları olacaktır. 

2. Çevrenizden ekonomik hayata katkıda bulunan kadınlara örnekler veriniz.
Cevap: Eğitim gören ve belli yerlere gelen kadınlar ekonomik hayata katkıda bulunmaya başlamışlardır. Bu alanda gösterebileceğimiz meslekler doktor, avukat, mühendis, kuaföre, mimar gibi meslekleri söyleyebiliriz.


6. Sınıf  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 222 Cevapları MEB Yayınları

Araştıralım

Ülkemizde kadına yönelik şiddetle mücadele için yapılan projelerden hangilerini biliyorsunuz? Söyleyiniz
Cevap: KADES uygulaması, iç işleri bakanlığı Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Projesi, 1990 yılında kurulan Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı bulunmaktadır.


Cevaplayalım

Toplumda kadın-erkek ayrımının yapılması ne gibi sorunlara yol açar? Tartışınız.
Cevap: Kadınların ezilmesine, dışlanmasına, hor görülmesine, basit görünmesine ve şiddete maruz kalmasına neden olur. 


Sıra Sizde

Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinde kadınının yeri
Cevap: Kadın ve erke eşit haklara sahiptir. Yönetimde eşlerde söz hakkı tanınırdı.

Türk tarihinden örnek kadınlarımız
Cevap:  

⇒ İlk kadın Adli Tıp Uzmanı ve Öğretim Üyesi: Emine Haluka DumluMenteş (1922-1970)
⇒ İlk kadın Anayasa Mahkemesi Başkanı: Tülay Tuğcu (2005)
⇒ İlk kadın araba yarışçısı: Sâmiye Cahid Morkaya.
⇒ İlk kadın adalet bakanı: Aysel Çelikel (2002)
⇒ İlk kadın arkeolog: Jale İnan (1943)
⇒ İlk kadın avukat: Süreyya Ağaoğlu (1925)

Cumhuriyet Dönemi Türk kadınının siyasi, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi
Cevap: Kadınlar toplumda ön plana çıkmış ve erkek ile eşit haklara sahip olmuşlardır. Seçme ve seçilme hakkı, eğitim hakkı verilmiştir. 

Cumhuriyet Dönemi Türk kadınlarından örnekler
Cevap:  

⇒ Süreyya Ağaoğlu
⇒ Sabiha Gökçen
⇒ Suat Berk
⇒ Semiha Berksoy
⇒ Vasfiye Özkoçak

Günümüzde kadınlara yönelik olumlu gelişmelerle (pozitif ayrımcılık) ilgili örnekler
Cevap: Kadınlara doğum izni, emzirme izni verilmesi. 

Günümüzde kadınlara yönelik olumsuz gelişmelerle (şiddet, cinsiyet ayrımı) ilgili örnekler
Cevap: Toplumda hala geri düşünen ve kadınları hor gören pek çok insan bulunmaktadır: Tacize uğrayan, eşinden babasında şiddet gören kadınlar, eğitim hakkı elinden alan kızlar bulunmaktadır. 

Pano çalışmanızı sergiledikten sonra aşağıdaki soruları sınıfça tartışınız.
1. Geçmişten günümüze kadınlarla ilgili verilen bu gelişmelerden yola çıkarak kadına toplumsal hayatta verilen değerle ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Cevap: Geçmişten günümüze kadına verilen değer artmıştır. Hakları ön plana çıkmış ve kadınlar da seslerini duyurmayı başarmaktadırlar. Günümüzde hala geri kafalı olan insanlar bulunmaktadır. Bu insanların yaptıkları ise adalet ile cezasını bulmaktadır. 

2. Ülkemizde kadınları toplumsal hayatta daha değerli kılmak için neler yapılabilir? Tartışınız.
Cevap: Kadın hakları sürekli olarak anlatılmalı ve kadınlar için koruma imkanları arttırılmalıdır. 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu