6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 213-214-215. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 213-214-215. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Haklarımız ve Sorumluluklarımız Güvencede konusunun bulunduğu 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 213-214-215 cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi bizlere yorumlarda yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 213-214-215. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 213-214-215. Cevapları | Haklarımız ve Sorumluluklarımız Güvencede


6. Sınıf  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 213 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlanalım

Görsellerde hangi haklar kullanılmaktadır? Söyleyiniz.
Cevap:  Eğitim hakkı, sağlık hakkı, seçme ve seçilme hakkı, vatan hizmeti


Cevaplayalım

Yukarıdaki hak ve sorumluluklarımızdan hangileri sizin için önceliklidir? Nedenleriyle tartışınız.
Cevap: Seçme ve seçilme hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı önceliktir. Sağlık hakkı benim yaşam için en önemli hakkımdır. Eğitim hakkı kendimi yükseltmek için önemli olan bir hakkımdır. Seçme ve seçilme hakkı ise düşüncelerimi özgürce ifade edebilme şeklidir. Bundan dolayı önemlidir. 


6. Sınıf  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 214 Cevapları MEB Yayınları

Cevaplayalım

1. Yaren’in anlattığı haklardan hangilerini kullanıyorsunuz? Bu haklardan başka hangi haklarımız vardır? Söyleyiniz.
Cevap: Eğitim, sağlık, sosyal ve ekonomik, çalışma haklarımız.

2. Yaşama hakkının diğer hakların kullanılması için temel şart olmasının sebebi nedir? Açıklayınız.
Cevap: Yaşam bizlerin bu hayatta devam edebilmesini sağlayan bir haktır. Yaşama hakkımız elimizden alındıktan sonra diğer hakların bir önemi kalmayacaktır. 


6. Sınıf  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 215 Cevapları MEB Yayınları

Cevaplayalım

Vatandaşlık görevlerimizi yerine getirmemiz neden önemlidir? Açıklayınız.
Cevap: Ülkemizin gelişip büyümesi için her daim sorumluluklarımızın bilincinde olmamız gerekir. Verdiğimiz vergiler bizlerin hizmeti için harcanmaktadır. 


Cevaplayalım

Temel hak ve özgürlüklerin kullanılabilmesi için vatandaşlara düşen görevler nelerdir? Açıklayınız
Cevap: Temel haklarımız biz doğduğumuzda başlar ve ölene kadar devam eder. Bu haklarımızı ilk olarak iyi bir şekilde biliyor olmamız gerekir. Kurallara uyarak bu hakları yaşamamız gerekir.


6. Sınıf  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 215 Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde

1. Haber metnine göre belediyeye, hangi hakkın ihlal edildiği gerekçesiyle dava açılmıştır?
Cevap: Özel hayatın gizliliği ilkesini ihlal etmiştir. 

2. Belediye çalışanlarının hakları nasıl güvence altına alınmıştır?
Cevap: Yapılan bu sistem hukuk kuralları dışında olduğu için işlem durdurulmuştur. Bu sayede belediye çalışanlarının hakları güvence altına alınmıştır. 

3. Çevrenizde buna benzer ihlaller yaşanmakta mıdır? Örnekler veriniz
Cevap: Polisin izin kağıdı olmadan bir evi araması örnek gösterilebilir. 


Sıra Sizde

Okula gidemeyip bir işte çalışmak zorunda kalan kız çocuğu, sahip olduğu haklardan hangilerini kullanamamaktadır? Bu hakkı kullanabilmesi için devlete ve bireylere düşen görevler nelerdir? Aşağıya yazınız.
Cevap: Eğitim hakkını kullanamamaktadır. Çevredeki insanların bu olayı şikayet etmeleri gerekmektedir. Devletin her ailede olan çocuğun eğitim gördüğünü kontrol etmesi gerekir. Bu sayede bu kız çocuğunun eğitim görmediğini öğrenebilir. 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu