6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 187-188-189. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 187-188-189. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 187-188-189 cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi bizlere yorumlarda yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 187-188-189. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 187-188-189. Cevapları | 5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme


6. Sınıf  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 187 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.
Cevap:

1. Ekonomik faaliyetler üretim, dağıtım ve tüketim olmak üzere üçe ayrılır.

2. Topraklar, sular, ormanlar ve madenler doğal kaynaklardır.

3. Konya Ovası ülkemizin tahıl ambarı olarak bilinen yeridir.

4. Dağlık ve otlakların olduğu yüksek yerlerde büyükbaş hayvancılık hayvancılık yapılır.

5. Deterjan, boya ve kimya sanayilerinde, jet ve roket yakıtı yapımında bor madeni kullanılmaktadır.

6. Sıcak su buharı ile elektrik üreten santrallere jeotermal enerji enerji santrali denir.

7. Ayçiçeği, zeytin ve mısırın yetiştirildiği yerlerde yağ sanayisi gelişir.

8. Alışveriş yaptığımız iş yerlerinden alışverişimizin sonunda mutlaka fiş/fatura almalıyız.

9. Yaptığı mesleğin eğitimini almış, işinin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip kişiler nitelikli insan gücü oluşturur.


B. Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.
Cevap:

6. Sınıf  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 187 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 188 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız

16. Yenilenebilen ve yenilenemeyen enerji kaynaklarını aşağıdaki kutucuklara yazınız.
Cevap:

Yenilenebilen enerji kaynakları: Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, doğalgaz, hidroelektrik, termo elektrik
Yenilenemeyen enerji kaynakları: Petrol, kömür, oranyum, toryum

17. Mesleğimizi seçerken kendimize sormamız gereken sorular nelerdir? Açıklayınız
Cevap:

⇒ Severek yapabileceğimiz bir meslek mi?
⇒ Yeteneklerim bu alanda mı?
⇒ Karakterime uyuyor mu?

18. Vatandaşlık görevi olan vergilerimizi düzenli olarak vermediğimizde ne tür sorunlarla karşılaşabiliriz? Açıklayınız
Cevap: Vergilerimizi vererek devletin bizlere daha iyi bir hizmet sunmasını sağlarız. Vergilerimizi düzenli vermediğimiz zaman devlet bu hizmetleri vermekte sıkıntı yaşamaya başlayacaktır.


D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz

19. – Yüksek sıcaklık ve nem ister,
– Sulak alanları sever.
– Ülkemizde en fazla Edirne’de yetiştirilir.
Verilen bilgiler aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisine aittir?
Cevap: A) Çeltik (pirinç)

20. Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin ülkemizdeki yetişme alanı diğerlerine göre daha fazladır?
Cevap: A) Buğday


6. Sınıf  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları MEB Yayınları

21. (…)Buna göre aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisi alternatif enerji kaynakları içinde yer alır?
Cevap: D) Rüzgâr

22. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde ödediğimiz vergilerin etkisi yoktur?
Cevap: B) Evimize eşya alınması

23. Bir ülkenin gelişmesinde nitelikli insan gücünün büyük katkısı vardır. Bu nedenle nitelikli insan gücünün fazla olduğu ülkeler gelişmiş ülkelerdir.
Buna göre nitelikli insan gücünün fazla olduğu bir ülkede aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenemez?
Cevap: D) Ülkede işsizlik oranı artar.

24. (…) Aşağıdakilerden hangisi bu sorunu çözmeye yönelik bir çalışma olamaz?
Cevap: C) Fosil yakıtlar kullanmak

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu