6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 170-173-174. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 170-173-174. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Kaynaklarımızı Doğru Kullanıyorum konusunun bulunduğu 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 170-173-174 cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi bizlere yorumlarda yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 170-173-174. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 170-173-174. Cevapları | Kaynaklarımızı Doğru Kullanıyorum


6. Sınıf  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 170 Cevapları MEB Yayınları

Yukarıdaki görseller hangi enerji kaynaklarına aittir? Söyleyiniz
Cevap: Taş kömürü, petrol, doğal gaz, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi 


6. Sınıf  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 173 Cevapları MEB Yayınları

Araştıralım

Fosil enerji kaynaklarının küresel ısınmayı nasıl etkilediğini araştırarak bulduğunuz sonuçları sınıfınızda paylaşınız
Cevap: Fosil yakıtlar çevreye zarar veren ucuz enerji kaynaklarıdır. Bu yakıtlar kullanıldıkları zaman iklim değişikliğine, buzulların erimesine yol açarlar. İnsan sağlığını etkileyen faktörlerde ortaya çıkar. 


6. Sınıf  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 174 Cevapları MEB Yayınları

Cevaplayalım

1. Toprak, su ve hava kirliliğinin canlı yaşamındaki olumsuz etkilerinin neler olduğunu tartışınız.
Cevap:

Toprak kirliliği bitki örtüsünü bozarak üstünde yaşayan canlıları tehdit eder.
Su kirliliği, içinde yaşayan canlıları zehirlediği için onu avlayan insanlar yedikleri için dolaylı olarak zehirlenirler. Aynı zaman da canlı çeşitliliği azalır.
Hava kirliliği sonucu oksijen kalitemiz düşer. ve çeşitli hastalıklara sebebiyet verir. 

2. Doğal kaynakların bilinçsiz şekilde tüketilmesi hangi sorunlara yol açmaktadır? Sizler bu sorunlara nasıl çözüm üretebilirsiniz? Söyleyiniz
Cevap: Doğal kaynaklar bilinçsiz bir şekilde kullanılması sonucunda toprak, su ve hava kirliğine neden olmaktadır. Bunun sonucunda ise canlı yaşamı tehlikeye girmektedir. 


Sıra Sizde

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanı “✓”, yanlış olanı “×” sütununun altına işaretleyiniz
Cevap:

1. Fosil enerji kaynakları kömür, petrol, doğal gazdır.(X)
2. Rüzgâr enerjisi, yenilenemeyen enerji kaynağıdır.(X)
3. Atmosferi en fazla kirleten fosil enerji kaynağı taş kömürüdür.(√)
4. Yenilenebilir enerji kaynakları çevre dostudur.(√)
5. Ülkemiz petrol bakımından zengin bir ülkedir.(X)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu