6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 160-161-162-165-166-168-169. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 160-161-162-165-166-168-169. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Ülkemizin Kaynakları ve Ekonomik Faaliyetleri konusunun bulunduğu 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 160-161-162-165-166-168-169 cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi bizlere yorumlarda yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 160-161-162-165-166-168-169. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 160-161-162-165-166-168-169. Cevapları | Ülkemizin Kaynakları ve Ekonomik Faaliyetleri


6. Sınıf  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları MEB Yayınları

Doğal kaynaklar ile ekonomik faaliyetler arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Fikirlerinizi söyleyiniz.
Cevap: Doğal kaynakların bulunduğu yer de üretim daha kolay ve az maliyetli olacaktır. Üretim yapılarak hem ülke içi kullanımı hem de dışarıya satım gerçekleştirilir. Bu sayede ekonomik kalkınma sağlanır. 


6. Sınıf  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 161 Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde

Aşağıdaki şemada toprağın ekonomik faaliyetlerle olan ilişkisi verilmiştir. Şemayı inceleyerek boş bırakılan yerlere uygun olan ekonomik faaliyetin adını yazınız.
Cevap:

Toprak→Doğal kaynaktır
Zeytin üretimi→Tarım faaliyetidir
Zeytinyağı üretimi→Sanayi faaliyetidir
Zeytinyağı satışı→Ticaret faaliyetidir


6. Sınıf  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları MEB Yayınları

Cevaplayalım

Yurdumuzda tarım alanlarının büyük bölümünde tahıl tarımı yapılmaktadır. Bu durum hangi sanayi kollarının gelişmesini sağlamaktadır? Söyleyiniz.
Cevap: Sanayide un, ekmek, makarna, nişasta gibi kollarının gelişmesini sağlamaktadır. 


Cevaplayalım

Yaşadığınız bölgede yetiştirilen sanayi bitkilerinin hangi sanayi kolunda ham madde olarak kullanıldığını söyleyiniz
Cevap: Yaşadığım yerde zeytin üretim yapılmaktadır. Zeytin üretimi ile zeytinyağı üretimi sağlayan fabrikalar bulunmaktadır. 


6. Sınıf  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları MEB Yayınları

Cevaplayalım

1. Yaşadığınız yerde yapılan hayvancılık faaliyetlerinin neler olduğunu söyleyiniz
Cevap: Yaşadığım yerde küçükbaş hayvancılığı yapılmaktadır. 

2. Marmara’da ahır hayvancılığı yapılırken Doğu Anadolu’da mera hayvancılığı yapılmasının sebeplerini karşılaştırınız.
Cevap: Doğu Anadolu bölgesi soğuk bir yerdir. Yapısı bakımından mera hayvancılığı yapılması gerekir. 


6. Sınıf  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları MEB Yayınları

Cevaplayalım

Karadeniz kıyı kesiminde ormanların geniş yer kaplaması bölgede hangi sanayi kollarının gelişmesini sağlamıştır? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
Cevap Odunculuk,kerestecilik,mobilya sanayi gibi kollarının gelişmesini sağlamıştır. 


6. Sınıf  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 168 Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde

Demir madeninin çıkarılma ve işlenme süreçlerini inceleyerek verilen soruyu cevaplayalım
Demir madeninin çıkarıldığı ve işlendiği yerlerde hangi ekonomik faaliyetler gelişmiştir? Söyleyiniz..
Cevap: Maden, demir çelik, ulaşım ekonomik faaliyetleri gelişmiştir. 


6. Sınıf  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 169 Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde

Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle örnekteki gibi eşleştiriniz
Cevap:

(c) 1. Toprağın ekilip biçilmesine dayanan ekonomik faaliyettir.
(e) 2. Tarımda verimi arttıran yollardan birisidir.
(h) 3. Yağ üretiminde kullanılan sanayi bitkisidir.
(ı) 4. Pamuğa bağlı olarak gelişen sanayi koludur.
(a) 5. Küçükbaş hayvanların yünlerinden yararlanarak yapılan ekonomik faaliyettir.
(d) 6. Büyükbaş hayvancılığın yapıldığı yerlerde kurulan sanayi koludur.
(ğ) 7. Mobilya sanayisinin ham maddesini oluşturur.
(f) 8. Barajlar kurularak elektrik enerjisi üretilen kaynaktır.
(ç) 9. Tuz elde ettiğimiz su kaynağıdır.
(g) 10. Jet ve roket yakıtında kullanılan, rezerv bakımdan zengin olduğumuz madendir.
(b) 11. Elektrik-elektronik sanayisinde kullanılan madendir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu