6. Sınıf Matematik

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı ÖĞÜN Yayıncılık Sayfa 192-193. Cevapları | Cebirsel İfadeler Yazalım


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 192 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıda verilen ifadelerin cebirsel ifadelerini yazınız.

a) (8+x)2
b) x-27
c) x-6
ç) x/5
d) 5(x+2)-3
e) (x-4)/2
f) (x/2)-4
g) x²+5


2. x bir sayı olmak üzere aşağıda verilen cebirsel ifadelere uygun sözel ifadeler yazılmıştır. Bu ifadelerden doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazınız.

 • D
 • Y
 • D
 • Y
 • Y
 • D
 • D

3 Aşağıda verilen cebirsel ifadelere uygun sözel ifadeler yazınız.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 192 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 193 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

4 Aşağıda verilen cebirsel ifadelere göre tabloyu tamamlayınız.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 193 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık


5. Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri sabit terimleriyle eşleştiriniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 193 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık (1)

 


6. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazınız.

 • D
 • D
 • Y
 • D

7. Aşağıdaki terimlerden benzer olanları eşleştiriniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 193 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık (2)

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı ÖĞÜN Yayıncılık Sayfa 196. Cevapları | Bir Cebirsel İfadenin Değeri


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 196 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

1. Fatma Hanım, marketten x +7/ 3 tane bardak alıyor. x yerine 5 yazarak Fatma Hanım’ın kaç tane bardak aldığını bulunuz.
Cevap: 5+7/3 = 4


2 Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerleri tamamlayınız.

 • 36
 • 1
 • 3

3. 8(11 – 4c) cebirsel ifadesinin c = 2 için değeri kaçtır?
Cevap: 8(11 – 4*2)= 24


4. 3y + 15 cebirsel ifadesinin değeri, y’nin 6 değeri için kaçtır?
Cevap: 3*6+15= 33


5. 2(3x+1)/4 cebirsel ifadesinin x = 3 için değerini bulunuz.
Cevap: 2(3*3+1)/4= 5


6. Gökhan Bey 18 ay taksitle bir tablet bilgisayar alıyor. Taksit miktarına x TL dersek bilgisayarın fiyatını gösteren cebirsel ifade 18x TL olur. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Bilgisayarın bir taksiti 35 TL olursa fiyatı kaç TL olur?
Cevap: 18*35= 630 TL

b) Bilgisayarın bir taksiti 28,5 TL olursa fiyatı kaç TL olur?
Cevap: 18*28,5= 513 TL

c) Bilgisayarın bir taksiti 25,75 TL olursa fiyatı kaç TL olur?
Cevap: 18*25,75= 463,5 TL


7. Arda’nın annesi ile arasında 25 yaş, babası ile 30 yaş vardır. Arda’nın yaşına a diyelim. Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

a) Arda’nın annesinin yaşını gösteren cebirsel ifadeyi bulunuz.
Cevap: a+25

b) Arda’nın babasının yaşını gösteren cebirsel ifadeyi bulunuz.
Cevap: a+30

c) Arda 11 yaşında ise anne ve babası kaç yaşındadır?
Cevap:
Anne: 11+25= 36
Baba: 11+30= 41

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı ÖĞÜN Yayıncılık Sayfa 197-198-199. Cevapları | Cebirsel İfadelerin Anlamı


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 199 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıda verilen modellerin cebirsel ifadelerini yazınız.
Cevap:
a) 2x+4
b) 4x+2
c) 3x+3


2. Aşağıda verilen çokgenlerin çevrelerini cebirsel olarak ifade ediniz.
Üçgen: 2a+b
Kare: 4a
Dörtgen: 2m+2n
Yamuk: 2a+c+d


3. Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri modelleyiniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 199 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık


4. Yandaki modellemeye göre aşağıda verilen ifadelerin cebirsel olarak karşılıklarını yazınız.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 199 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık (1)

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı ÖĞÜN Yayıncılık Sayfa 200-201-202-203-204-205-206-207. Cevapları | Veri Toplama ve Değerlendirme


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 206 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıda verilen ifadelerdeki noktalı yerleri tamamlayınız.

 • Denek
 • Veri
 • İstatistik

2. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazınız.

 • D
 • Y
 • D
 • D

3. Sınıf arkadaşlarınızın kaç kız, kaç erkek kardeş olduklarını öğreniniz. Daha sonra topladığınız verilerden sıklık tablosu oluşturunuz.
Cevap: Öğrenci kendi sınıfına göre yapması gerekir.


4. Yukarıda verilen anket soruları hangi araştırma sorusu kapsamında sorulmuş olabilir?
Cevap: Bebek maması yapımı için yapılan bir anket kapsamında sorulmuş olabilir.


5. Türkiye’deki kız ve erkek çocuklarının okula gitme oranını merak eden Zeynep, araştırma yapmaya karar veriyor. Zeynep’in gerekli bilgilere nasıl ulaşabileceğini açıklayınız.
Cevap: Öncelikle Tüm sayıyı öğrenmesi gerekiyor. Sonra kız ve erkeklerin ayrı ayrı sayılarını öğrenip okula gidip gitmeme sayılarına ulaşabilir.


6. Bir spor merkezi açmak isteyen Kaan Bey, kadın ve erkeklerin spor merkezine olan ilgilerini ölçmek için bir anket yapmaya karar veriyor. Buna göre aşağıdaki sorulardan hangisi bu anket için uygun değildir?
Cevap: D şıkkıdır.


7. Samet, sınıf arkadaşlarının hangi tür sinema filmlerini sevdiklerini öğrenmek için bir araştırma yapmaya karar veriyor. Buna göre;
a) Samet’in nasıl bir araştırma sorusu oluşturacağını bulunuz.
Cevap: Ne tür filmler izliyorsun?


b) Samet veriye hangi yollarla ulaşabilir?
Cevap: Tablo halinde verilen sonuçları yazarak ulaşabilir.


c) Anket yaparak bilgi toplamak istese ankette hangi sorular olur?
Cevap: Ne tür filmler izliyorsun? sorusu olabilir.


ç) Topladığı bilgileri veya anket sonuçlarını daha kolay yorumlamak için ne yapmalıdır?
Cevap: Tablo halinde verilen sonuçları yazabilir.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 207 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

8. Yandaki tabloda 6. sınıflar arasındaki kız ve erkek öğrencilerin başarı yüzdeleri verilmiştir. Tablodaki verilerin sütun grafiğini çiziniz.
Cevap: (Mavi sütun Erkek, pembe sütun Kız’ları temsil eder.)

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 207 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık - 8. Soru


9. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nedir ve görevleri nelerdir? Araştırınız.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 207 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık


10. Yıl içindeki su ihtiyacımızı barajlardan karşıladığımız için barajların doluluk oranlarının çok önemli olduğunu bilen Gülden, İzmir’deki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. www.izsu.gov.tr internet adresinden Ağustos 2018 resmî verilerine ulaşıyor. Bu veriler aşağıdaki tabloda gösteriliyor. Bu tablonun sütun grafiğini çiziniz.

Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 207 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık - 10. Soru


11. Her canlının üretebildiği ses frekans aralığı farklıdır. Aşağıdaki tabloda insan ve bazı hayvanların üretebildikleri minimum ve maksimum ses frekansları verilmiştir. Tablodaki verilerin sütun grafiğini çiziniz ve çizdiğiniz grafiği inceleyiniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 207 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık - 11. Soru

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı ÖĞÜN Yayıncılık Sayfa 208-209-210-211-212-213. Cevapları | Aritmetik Ortalama


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 213 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

1. Yandaki tabloda 3 kişilik Kılıç ailesinin yaşları verilmiştir. Yeni bebekleri olan Kılıç ailesinin yeni yaş ortalamasını bulunuz. Ortalamanın ne kadar azaldığını hesaplayınız.
Cevap: 28+30+2= 60/3 =20


2. Songül Hanım, 70 cm boyunda bir kılıç çiçeği alıyor. Yandaki tabloda kılıç çiçeğinin 4 ay süreyle boy uzunlukları verilmiştir. Tabloya göre kılıç çiçeği bir ayda ortalama kaç cm uzar?
Cevap: Tabloya göre kılıç çiçeği bir ayda ortalama 3 cm uzamıştır.


3. Fatma Hanım pazardan aldığı 3 kg çileğe 7 TL veriyor. Markette gördüğü çileği de çok beğeniyor ve kilosu 4 TL’den 2 kg çilek daha alıyor. Fatma Hanım’ın 1 kg çileğe ortalama kaç TL ödediğini bulunuz.
Cevap: 4 TL*2 kg= 8 TL+7 TL=15 TL        3 kg+2 kg=5 kg   15 TL/5 kg= 3 TL ödemiştir.


4. Yandaki tabloda Fatoş’un Türkçe sınavlarından aldığı notlar verilmiştir. Fatoş’un bu üç sınavının aritmetik ortalamasını bulunuz.
Cevap: 83+80+98= 261/3= 87


5. 4 sayının aritmetik ortalaması 15’tir. Bu sayılar hangi sayı ile toplanırsa aritmetik ortalama değişmez?
Cevap: 15 ile toplanırsa değişmez.


6. 10 kişinin yaş ortalaması 15’tir. Aralarına iki kişi daha katılınca yeni yaş ortalamaları 17 olduğuna göre sonradan katılan iki kişinin yaşlarının aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevap:
Toplam yaş 10*15 = 150
iki kişi  katılınca 17
12 x 17 = 204
54/2 = 27


7. Ömer’in bir hafta boyunca her gün yediği fındık sayıları aşağıda verilmiştir. Buna göre Ömer’in bir günde ortalama kaç fındık yediğini bulunuz.
Cevap:  8+13+4+11+15+6+13= 70/7 =10


8. 9 kız ve 12 erkek öğrencinin bulunduğu bir sınıfta kız öğrencilerin not ortalaması 82, erkek öğrencilerin not ortalaması 75’tir. Buna göre sınıfın not ortalaması kaçtır?
Cevap:
Kız: 9*82= 738
Erkek: 12*75= 900
(738+900)/21= 78

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı ÖĞÜN Yayıncılık Sayfa 214-145-216-217. Cevapları | Açıklık


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 217 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

1. 19, 107, 42, 13, 78, 62 sayılarının açıklığını bulunuz.
Cevap: 107-13= 94


2. Yandaki tablo İnternet’teki bir paylaşımın bir hafta boyunca kaç kez okunduğunu göstermektedir. Bu tablodaki verilerin açıklığını bulunuz.
Cevap: 129-27=102


3. Aşağıda bir voleybol takımında oynayan 6 asil, 6 yedek oyuncunun yaşları veriliyor. Buna göre oyuncuların yaşlarının açıklığını bulunuz.
Cevap: 31-18=13


4. Yukarıdaki veri grubunun açıklığının 110 olması için soru işareti yerine kaç yazılmalıdır?
Cevap: 113 olmalıdır.


5. Yandaki tabloda bazı hayvan türlerinin ortalama vücut sıcaklıkları veriliyor. Tablodaki verilerin açıklığını bulunuz.
Cevap: 42-37,6= 4,4


6. Dört çocuklu bir ailenin üyelerinin yaşları 2, 8, 10, 13, 34, 38′ dir. Bu ailenin şimdiki yaş açıklığı ve yaş ortalaması ile 4 yıl sonraki yaş açıklığı ve yaş ortalamasını bulunuz.
Cevap: 38-2=36      6+12+14+17+38+42= 129               129/6=21,5 olur.


7. Hazal’ın annesi, Hazal’ın bir hafta boyunca her gün kaçar saat ders çalıştığını not ediyor. Buna göre Hazal her gün sırasıyla ?, 2, 4, 3, 1, 3, 2 saat ders çalışıyor. Bu veri grubunun açıklığı 5 olduğuna göre Hazal’ın haftanın ilk günü kaç saat ders çalıştığını bulunuz.
Cevap: 5+1=6

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı ÖĞÜN Yayıncılık Sayfa 218-219-220-221. Cevapları | Ünite Değerlendirme


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

Ünite Değerlendirme

1 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazınız.

 • D
 • D
 • Y
 • D

2 Aşağıda verilen cebirsel ifadelere uygun sözel ifadeler yazınız.

 • Bir sayının 3 katının 1 fazlası
 • Bir sayının karesinin 7 katı
 • Bir sayının 3 fazlasının 2 katı
 • Bir sayının 2/3 katının 4 eksiği

3 3 • (7y – 11) cebirsel ifadesinin y = 8 için hangi değeri alacağını bulunuz.
Cevap:  (7.8-11).3
= 45.3
= 135


4. c bir değişken ve 1 bir doğal sayı olmak üzere c c c 1 1 1 1 modellemesi aşağıdakilerden hangisinin cebirsel karşılığıdır?
Cevap: C şıkkıdır.


5 Aşağıda verilen ifadelerden terim sayısı en fazla olan hangisidir?
Cevap: B şıkkıdır.


6 Aşağıda verilen terimlerden hangisi 3/5xy² terimi ile benzerdir
Cevap: D şıkkıdır.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 219 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

7 Aşağıdaki tabloyu verilen cebirsel ifadelere göre tamamlayınız.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 219 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık


8. olmak üzere 5v + 1 ile v + 3 cebirsel ifadelerini modelleyerek toplayınız.
Cevap6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 219 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık


9. Bir belediye, ekmek fırınlarının sağlık koşullarına uygun çalışıp çalışmadığını araştıracaktır. Bu araştırmasını hazırladığı anket ile yapmak istese, bu ankette aşağıdaki sorulardan hangisine gerek yoktur?
Cevap: D şıkkıdır.


10. Sınıf arkadaşlarınızın anne ve babalarının mesleklerine ilişkin veriler toplayınız.
Cevap: Öğrenci yapması gerekir.


11. Bir anket konusu seçiniz. Bu konuya uygun bir araştırma sorusu oluşturunuz. Anketi arkadaşlarınıza uygulayınız. Hazırladığınız anketin aşamalarını açıklayınız.
Cevap: Öğrenci yapması gerekir.


12. Aşağıda verilen noktalı yerleri tamamlayınız.
a) TÜİK
b) Tablo yada grafik
c) Açıklık
ç) veri adet sayısına
d) 40

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 220 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

13. Aşağıdaki verilerin aritmetik ortalamasını ve açıklığını bulunuz.

a) Aritmetik Ortalama : 8+15+9+21+2=55/5=11
Açıklık: 21-2=19


b) Aritmetik Ortalama : 6+14+90+1+7+20+9=147/7=21
Açıklık: 90-1= 89


14. Ayşe, 30 soruluk bir sınavın 12 sorusunu 30 dakikada, 5 sorusunu 10 dakikada ve 13 sorusunu da 20 dakikada çözüyor. Buna göre Ayşe’nin bir soruyu ortalama kaç dakikada çözdüğünü bulunuz.
Cevap: 30+10+20=60/30=2 dakika


15. 8 tane sayıyı kullanarak açıklığı 5 olan bir veri grubu oluşturunuz.
Cevap: 1,2,2,3,4,5,5,6


16. Kezban’ın üç sınavının aritmetik ortalaması 80’dir. Dördüncü sınavdan 86 alan Kezban’ın sınavlarının ortalaması kaç olur?
Cevap:
80*3= 240
240+86=326
326/4= 81,5


17. 6 sayının aritmetik ortalaması 11’dir. Bu sayılara aşağıdaki sayılardan hangisi eklenirse yeni ortalama 12 olur?
Cevap: C şıkkıdır.


18. Yandaki tabloda bir okuldaki 6. sınıf öğrencilerinin kız ve erkek öğrenci sayıları veriliyor. Tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Tablodaki verilerin sütun grafiğini çiziniz.
Cevap:  GRAFİK ÇİZİLECEK


b) 6. sınıftaki ortalama kız öğrenci sayısını bulunuz.
Cevap: 12+13+16+19= 60/4=15


c) 6. sınıftaki ortalama öğrenci sayısını bulunuz.
Cevap: 12+15+13+14+16+13+19+14= 116/4=29


19. Yukarıdaki tabloda bir kafede bir günde kadın ve erkek müşterilerin tükettiği içecek sayıları verilmiştir. Tablonun sıklık tablosunu ve sütun grafiğini çiziniz.
Cevap: GRAFİK ÇİZİLECEK

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 221 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

20. Yandaki grafikte Gülperi’nin beş gün boyunca Türkçe ve matematik derslerinden çözdüğü sorular veriliyor. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Tabloya göre Gülperi’nin bir günde ortalama kaç Türkçe sorusu çözdüğünü bulunuz.
Cevap: 20+35+25+30+15=125/5=25


b) Gülperi bir günde ortalama kaç soru çözmüştür?
Cevap: 125+100= 225/5=45


c) Gülperi’nin çözdüğü matematik soru sayılarının açıklığını bulunuz.
Cevap: 30-10=20


21. Bir yönetmen son yıllarda insanların sinemaya mı yoksa tiyatroya mı daha çok ilgi duyduklarını araştırmak istiyor. Buna göre yönetmenin;

a) Bu araştırmayla ilgili nasıl bir araştırma sorusu üretebileceğini,
Cevap: Tiyatroya mı yoksa sinemaya gitmeyi seviyorsunuz?


b) Hangi veri toplama yöntemlerini kullanabileceğini bulunuz.
Cevap: Gözlem ve anket kullanabiliriz.


22. Yukarıdaki tabloda bir iş yerindeki çalışanların aldığı maaşlar veriliyor. Tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Şirkette alınan maaşların ortalaması kaçtır?
Cevap: 1800+1600+2500+3800= 9700/4=2425


b) Şirketteki maaşların açıklığı kaç TL’dir?
Cevap: 3800-1600= 2200


c) Şirkette kimlerin maaşları ortalamanın üstündedir?
Cevap:
Ortalama:2425
yönetici ve genel müdürün maaşı ortalama üstündedir.


23. Birkaç ay sonra alacağı LCD televizyona ne kadar bütçe ayıracağına karar vermek için elektronik ürün satan mağazaları dolaşan Seçkin Bey, araştırma sonuçlarına göre aşağıdaki tabloyu oluşturuyor. Tablodaki verilere göre Seçkin Bey’in televizyona ayıracağı ortalama bütçeyi minimum ve maksimum fiyatlara göre ayrı ayrı bulunuz.
Cevap:
Minimum: 499+550+600=1649/3= 549,66
Maksimum: 100+799+1100= 2899/3= 966,33

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı ÖĞÜN Yayıncılık Sayfa 222-223-224-225-226-227-228. Cevapları | Ünite Değerlendirme Testi


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 222 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

Ünite Değerlendirme Testi

1. 8 y + 19 cebirsel ifadesi için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C şıkkıdır.


2 Aşağıdaki ifadelerden hangisinde cebirsel ifadeye ait sözel ifade yanlış verilmiştir?
Cevap: C şıkkıdır.


3 Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisinin değeri a = 2 ve y = 5 için en büyüktür?
Cevap: A şıkkıdır.


4 Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C şıkkıdır.


5 Aşağıdakilerden hangisi benzer terim çifti olamaz?
Cevap: C şıkkıdır.


6. Rehberlik Araştırma Merkezi, bir tiyatro oyununun kız ve erkek çocukları üzerindeki olumlu etkileriyle ilgili bir araştırma yapmak istiyor. Bu araştırmada veri toplamak için başvurulacak araştırma grubu hangisidir?
Cevap: C şıkkıdır.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 223 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

7. Yandaki tabloda bir okul kantininde 5 gün boyunca satılan simit ve tost sayıları veriliyor. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D şıkkıdır.


8. Yandaki tabloda bir sınıftaki kız ve erkek öğrencilerin matematik sınavından aldıkları notlar veriliyor. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D şıkkıdır.


9. 17, 49, 78, 6, 27, 66 sayılarının açıklığı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C şıkkıdır.


10. Ozan, Samet ve Sefa’nın yaşlarının ortalaması 8’dir. Ozan ile Samet’in yaş ortalaması 9 olduğuna göre Sefa’nın yaşı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A şıkkıdır.


11. Yukarıda verilen grubun açıklığı 99 olduğuna göre soru işareti yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir?
Cevap: C şıkkıdır.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 224 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

12. Bir ortaokulda öğrencilerinin kahvaltı yapma alışkanlıkları araştırılmış ve elde edilen bilgiler yandaki grafikte verilmiştir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D şıkkıdır.


13. Yukarıdaki veriler okumayı yeni öğrenen Samet’in, 9 gün boyunca okuduğu sözcük sayılarıdır. Bu veri grubunun sırasıyla açıklığı ve aritmetik ortalaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: A şıkkıdır.


14. 5 sayının aritmetik ortalaması 18’dir. Bu sayıların her biri 3 artırılırsa yeni ortalama kaç olur?
Cevap: D şıkkıdır.


15. Fatma, sosyal bilgiler dersinin iki yazılısından 87 ve 90 puan alıyor. Öğretmeni Fatma’ya ders içi performans notu olarak 96 puan veriyor. Fatma’nın bu üç notunun aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevap: B şıkkıdır.


16. İsmail, fen bilimleri dersinden olduğu yazılı sınavların ilk ikisinden sırayla 90 ve 78 alıyor. Bu dersin ortalamasının 85 olması için İsmail, 3. yazılı sınavdan kaç almalıdır?
Cevap: C şıkkıdır.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 225 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

17. Yukarıdaki tabloda bir markette bir haftada satılan kutu süt ve kutu meyve suyu sayıları veriliyor. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap:  D şıkkıdır.


18. Yukarıdaki grafikte Bakkal Ahmet Bey’in bir hafta boyunca sattığı ekmek ve kutu çay sayıları verilmiştir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D şıkkıdır.


19. Aşağıdaki veri gruplarından hangisinin açıklığı 48’dir?
Cevap: B şıkkıdır.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 226 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

20. Yukarıda verilen sayılar, bir dede ve üç torununun yaşlarını ifade ediyor. Buna göre bu veri grubunun aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevap: C şıkkıdır.


21. Yandaki tabloda bir gümüş satıcısının bir hafta boyunca sattığı takı sayıları veriliyor. Tablodaki verilerin açıklığı pazar günü yapılan satışlarla değişmediğine göre pazar günü kaç takı satılmış olabilir?
Cevap: B şıkkıdır.


22. Yukarıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin fen bilimleri dersinden aldıkları puanlar veriliyor. Tabloya göre kaç öğrenci sınıf ortalamasının altında not almıştır?
Cevap: A şıkkıdır.


23. Bir turist kafilesindeki turistlerin yaşları sırasıyla 18, 25, 30, 42, 20, 24, 35’tir. Buna göre bu verilerin açıklığı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C şıkkıdır.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 227 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

24. Isparta’daki bir halı fabrikasının 2018 yılının ilk dört ayında ürettiği ve ihraç ettiği halı sayılarının dağılımı yandaki tabloda veriliyor. Buna göre tablodaki verilere uygun sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C şıkkıdır.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 228 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

25. Hatice Öğretmen, ilkokul ikinci sınıf öğrencilerine yıl sonunda okuma yarışması düzenliyor. İlk beş öğrenci okudukları sayfayı 1,3 dk, 1,7 dk, 1,9 dk, 2,1 dk ve 2,4 dakikada bitiriyor. Buna göre öğrencilerin okuma sürelerinin açıklığı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A şıkkıdır.


26. Bir iş yerinde çalışanların memnuniyeti anketi yapılacaktır. Bu amaçla hazırlanan bir anket formunda aşağıdaki sorulardan hangisinin bulunması gereksizdir?
Cevap: D şıkkıdır.


27. Bir ayakkabı mağazası sahibi, kadın ve erkek müşterilerinin renk tercihlerini belirlemek için yandaki tabloyu oluşturuyor. Bir hafta boyunca sattığı ayakkabıları tabloya not ediyor. Verilen tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C şıkkıdır.


28. Bir hayvansever, kadın ve erkeklerin evcil hayvan tercihlerini merak ediyor ve araştırmaları sonucunda yandaki tabloyu oluşturuyor. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B şıkkıdır.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı ÖĞÜN Yayıncılık Sayfa 246-247-248. Cevapları | 5.1.3. Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 246 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

1. Yandaki şekilde verilen komşu açıları bulunuz.
Cevap:

m(BOC)-m(COD)
m(COB)-m(AOB)
m(AOE)-m(EOD)
m(EOD)-m(DOC)


2. Aşağıdaki açılardan tümler olanları belirleyiniz.

m(KLM)-m(ZYV)
m(PRS)-m(FGH)

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 247 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

3. Aşağıdaki açılardan bütünler olanları belirleyiniz.
Cevap: m(DEF)-m(FGH)


4. Yanda verilen açıları inceleyiniz. Şekilde C, A ve G noktaları; B, A ve F noktaları; D, A ve H noktaları doğrusaldır. Verilenlere göre;
a) Komşu açıları yazınız.
Cevap: (BAC)-(CAD), (CAD) -(DAE), (DAE)-(EAF)


b) Ters açıları yazınız.
Cevap: (DAF)-(BAH), (CAD)-(GAH), (FAG)-(BAC)


c) (FAG)’nın ölçüsünü bulunuz.
Cevap: 56°


ç) (DAE)’nın ölçüsünü bulunuz.
Cevap: 56°


d) Tümler açı çiftlerini yazınız.
Cevap: (EAF)-(FAG), (FAG)-(GAH), (BAC)-(CAD)


e) Bütünler açı çiftlerini yazınız.
Cevap: (BAC)-(CAF), (BAD)-(DAF), (BAE)-(EAF)


5. Bir açının bütünler açısı 40° dir. Bu açı kaç derecedir?
Cevap: 180-40=240°


7. Yandaki tabloda noktalı yerleri tamamlayınız.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 247 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık


8. Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin 8 katı ise küçük açının ölçüsünü bulunuz.
Cevap: x+8x=180  ,  x=20


9. Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin 2 katından 3° fazladır. Büyük açının ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C şıkkıdır.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 248 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

10. Yandaki şekilde AD ve CE doğruları ile OB ışını veriliyor. Buna göre verilmeyen (BOC), (EOD) ve (AOE)’larının ölçülerini bulunuz.
Cevap:
(BOC)= 74°
(EOD)= 116°
(AOE)= 64°


11. Yandaki şekilde ABCD bir dikdörtgendir. m = (EBF) 32° ise m (DBE) kaç derecedir?
Cevap: (DBE)=148°


12. Yandaki şekilde verilen k, , ve m doğruları O noktasında kesişmektedir. Buna göre x kaç derecedir?
Cevap: 180-(84+42)= 180-126=54°


13. Türk Yıldızları’nın gösterisini izleyen bir izleyici yandaki fotoğrafı çekiyor. Uçaklar arasında verilen açı ölçülerinden yararlanarak verilmeyen açının ölçüsünün kaç derece olduğunu bulunuz.
Cevap: 180-(40+50+50)= 180-140= 40°


14. (ABD )ve (DBC) açıları komşu tümler açılardır. İki açı ölçüsü arasındaki fark 10° dir. Ölçüsü büyük olan açı kaç derecedir?
Cevap: (ABD)=50°  (DBC)=40°

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı ÖĞÜN Yayıncılık Sayfa 259-260. Cevapları | 5.2. ALAN ÖLÇME


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 259 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıda verilen paralelkenarların yüksekliklerini çiziniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 259 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 260 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

2. Aşağıdaki paralelkenarlarda verilen doğru parçalarından hangilerinin paralelkenarlara ait yükseklik olduğunu belirtiniz.

ABDC paralelkenarında yükseklik kırmızıdır.
PRST paralelkenarında yükseklik yeşildir.
UVYZ paralelkenarında yükseklik kırmızıdır.
EFGH paralelkenarında yükseklik yeşildir.


3. Yandaki paralelkenarın alanını şekilde verilenlere göre bulunuz.
Cevap: 4 x 5=20


4. Yandaki paralelkenarda, A(KLMN) = 48 cm² , [NP]⊥[KL], [NR]⊥[ML], INPI = 4 cm, IMLI = 8 cm ise IKLI + INRI toplamını bulunuz.
Cevap:
A = NR x ML
48 = NR * 8
NR = 48/8
NR = 6
KL + NR = 12 + 6
= 18 cm


5. Yandaki kareli kâğıtta verilen paralelkenarın alanını her karenin kenar uzunluğunu 4 br alarak hesaplayınız.
Cevap: DA = 4 x 4 = 16 br
h = 3 x 4 = 12
A = DA . h
A = 12 x 16
A(ABCD) = 192 br²


6. Ahşap boyama kursuna giden Pervin Hanım, paralelkenar şeklindeki levhasını yandaki gibi boyamak istiyor. Bir santimetrekare alanı kırmızıya boyamak için 1,5 kr., maviye boyamak için 2 kr. ve pembeye boyamak için de 3 kuruşa ihtiyaç vardır. Pervin Hanım’ın bu levhayı boyamak için kaç liraya ihtiyacı olduğunu bulunuz.

Pembe = 20 x 18 = 360 cm² ( Yükselik = 30-10= 20)
Mavi  = 7 x 30 = 210 cm²
Turuncu  = 18 x 10 = 180 cm²
Mavi = 210 x 2= 420 kr
Pembe = 180 x 3 = 540 kr
Turuncu = 360 x 1,5 = 540 kr
= 420 + 540 + 540 = 1500 kr


7. Çiftçi Mehmet Bey yandaki şekilde verildiği gibi paralelkenar şeklindeki tarlasının taralı bölümüne biber, diğer bölümüne domates ekmiştir. Domates ve biber ekili alanların kaç m2 olduğunu bulunuz.

Taralı Alan Yükseklik = 60 – 50 = 10 m
Taralı Alan (Biber) = 80 x 10 = 800 m²
Diğer Bölüm (Domates) = 80 x 50= 4000 m²
Tarlanın Tamamı = 80 x 60 = 4800 m²

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı ÖĞÜN Yayıncılık Sayfa 270-271. Cevapları | 5.2.2. Üçgende Yükseklik ve Alan


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 270 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

1 Aşağıdaki üçgenlerin AB kenarına ait yüksekliklerini çiziniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 270 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık


2. Aşağıdaki üçgenlerin bir kenarına ait yükseklikleri çizilmiştir. Hangi üçgenin yüksekliklerinin yanlış çizildiğini bulunuz.
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 270 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık


3. Aşağıda verilen üçgenlerin alanlarını hesaplayınız.

a) (5 x 12)/2 = 60 / 2
= 30 br²

b) (2 x 3)/2 = 6 / 2
= 3 br²

c) (7 x 4)/2 = 28 / 2
= 14 br²


4. Yanda noktalı kâğıt üzerinde verilen DEF üçgeninin alanını iki nokta arasını 4 br alarak hesaplayınız.

(20 x 12) / 2 = 240 / 2
= 120 br²

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 271 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

5. Aşağıda verilen üçgenlerden hangisinin alanı bulunamaz? Nedenini açıklayınız.

Cevap: (YUZ) üçgeni taban uzunluğu verilmediğinden dolayı alanı bulunamaz.


6.  m//n olmak üzere aşağıdaki şekilde verilenlere göre ABC ve DEF üçgenlerinin alanlarını bulunuz.

ABC üçgeni:
= (8 x 6) / 2 = 48 / 2
= 24 cm²
DEF üçgeni alanı :
= (6 x 7) / 2 = 42 / 2
= 21 cm²


7. Yanda verilen süslemede pembe renge boyanmış bölgelerin alanlarının toplamını bulunuz.

 • (7 x 5) / 2  = 35 / 2 m² (1 tane pembe bölgenin alanı)
 • 4 x 35 / 2  = 140 / 2 = 70 m² ( 4 pembe bölgenin alanı)

8. Yanda verilen zarftaki üçgensel bölgenin alanını bulunuz.

Zarfın dik kenarı = 14 – 4 = 10 cm
Zarfın taban kenarı = 20 cm

Alan = 10 * 20 / 2 = 200 / 2
= 100 cm²


9. Alanı 18 cm2 olan ikizkenar dik üçgenin dik kenarlarından birinin uzunluğu kaç cm’ dir?
Cevap: B şıkkıdır.


10. ABCD karesinin alanı 64 cm2 ise ABE üçgeninin alanı kaç cm2 dir?
Cevap:
Kare = 8 x 8 = 64 cm²
Üçgenin Alanı = (8 x 8) / 2 = 64 / 2 = 32 cm²

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı ÖĞÜN Yayıncılık Sayfa 276. Cevapları | 5.2.3. Alan Ölçme Birimleri


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 276 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

1. İdeal ölçülerde bir basketbol sahasının alanı 364 m2 dir. Basketbol sahasının alanını cm2 ve mm2 cinsinden bulunuz.
Cevap:
364 m2 = 36400 cm2
364 m2 = 364000 mm2


2. Aşağıdaki noktalı yerleri tamamlayınız.
Cevap:
a) 18 km2 = 18000 m2
b) 2,8 cm2 = 28 mm2
c) 63 m2 = 6300 cm2
ç) 7 000 000 m2 = 7000 km2
d) 5 600 000 cm2 = 56000 m2
e) 4 900 000 mm2 = 4900 m2


3. Aşağıdaki noktalı yerlere gelmesi gereken alan ölçü birimlerini yazınız.
Cevap:
a) 4,2 cm2 = 420 dm2
b) 1 600 000 m2 = 1,6 km2
c) 0,74 cm2 = 74 dm2
ç) 0,29 km2 = 290 000 m2
d) 640 cm2 = 64 000 dm2
e) 320 m2 = 3 200 000 cm2


4. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazınız.
Cevap:
(Y) Alan ölçüsü temel birimi cm2 dir.
(D) m2 , mm2 ye çevrilirken 1 000 000 ile çarpılır.
(D) 3,7 km2= 3 700 000 m2 dir.
(D) Metrekare, bir kenar uzunluğu 1 m olan karenin alanını ifade eder.
(Y) 5 000 000 mm2= 5 cm2 dir.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı ÖĞÜN Yayıncılık Sayfa 279-280. Cevapları | 5.2.4. Arazi Ölçme Birimleri ve Alan Ölçüleri Arasındaki İlişki


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 279 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıda verilen arazi ölçü birimleri arasındaki dönüşümleri yaparak noktalı yerleri tamamlayınız.

• 15 daa = 150 a                 • 4,2 ha = 420 a
• 2 ha = 200 a                    • 0,3 daa = 30 a
• 10 ha = 100 daa             • 0,08 ha = 0,8 daa

• 2400 a = 24 ha
• 180 a = 18 daa
• 0,5 a = 0,005 ha
• 0,07 a = 0,007 daa


2. Aşağıdaki arazi ölçülerinden aynı alanı gösterenleri eşleştiriniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 279 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 280 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

3. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazınız.
(D) 1 ha = 100 a
(D) 1 a = 0,1 daa
(D) Günlük hayatta en çok kullanıl an ölçü birimi hektardır.

(Y) Hektar, dekara çevrilirken 100 ile çarpılır.
(D) Ar, dekara çevrilirken 10’a bölünür.


4. Aşağıda verilen arazi ölçülerini,alan ölçme birimlerinden m2 ye çeviriniz.

a) 8a= 800 m2
b) 2,7a= 270 m2
c) 13 daa= 13000 m2
ç) 0,42 daa= 420 m2
d) 37 ha= 370000 m2
e) 1,28 ha= 12800 m2


5. Aşağıda verilen alan ve arazi ölçme birimlerini eşleştiriniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 280 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık


6. Aşağıda verilen alan ve arazi ölçme birimlerini birbirine çeviriniz.

a) 130 a = 13 daa
b) 5,2 ha = 520 a
c) 500 m2 =5 a
ç) 13 000 m2 = 1,3 ha
d) 93 daa = 9,3 ha
e) 4800 a = 48 ha
f) 2,7 ha = 27000 m2
g) 43 daa = 43000 m2


7. Çiftçi Metin Bey’in 18 ha 7 a tarlası vardır. Metin Bey’in kaç ar tarlası olduğunu bulunuz.
Cevap: 1800+7= 1807 ar


8. Mehmet Bey’in 23,5 ha, Ahmet Bey’in 150 dönüm ve Hasan Bey’in de 600 a arsası vardır. Kimin arsasının en büyük olduğunu bulunuz.
Cevap: En kısa bölüm Mehmet bey’in arsasıdır.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı ÖĞÜN Yayıncılık Sayfa 285-286. Cevapları | 5.2.5. Alanla İlgili Problemler


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 285 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

1. Ayşe aşağıda verilen üçgeni, Selim ise dikdörtgeni çiziyor. İkisinin de çizdikleri çokgenlerin alanları eşit olduğuna göre dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğunu bulunuz.

Üçgen Alanı = 8 x 5 / 2 = 40 / 2 = 20
Dikdörtgen Alanı = 20
Uzun Kenar = 20 / 4 = 5 cm


2. Yandaki PRST paralelkenarında, pembe boyalı alan 60 cm² dir. RHS üçgeninin alanı 30 cm² olduğuna göre [RH] uzunluğu kaç cm² dir?
Cevap:

Pembe Alan = 60 cm² ise;
Üçgenin Alanı = Taban * Yükseklik / 2
60 = 10 x Yükseklik / 2
Yükseklik = 60 x 2 / 10
Yükseklik = 120 / 10
Yükseklik = 12 cm
h = 12 cm

RHS Üçgenin Alanı = Taban x Yükseklik /2
30 = [RH] x 12 / 2
RH = 30 x 2 / 12
RH = 60 / 12
RH = 5 cm


3. Aytekin, aşağıdaki geometrik şekilleri kullanarak yandaki ev şeklini yapıyor. Geometrik şekillerin ölçüleri şekil üzerinde verildiğine göre Aytekin’in yaptığı ev şeklinin alanının kaç mm2 olduğunu bulunuz.,

Dikdörtgen = (4 + 3 + 7) x 4
Dikdörtgen= 14 x 4
Dikdörtgen= 56 cm²

Üçgen çatı Kısmı= Taban x Yükseklik / 2
Çatı Kısmı = 10 x 10 / 2
Çatı Kısmı = 100 / 2
Çatı Kısmı = 50 cm²
2 tane çatı olduğundan 50 x 2 = 100 cm²

Tümü = 100 + 56 = 156 cm²
156 cm² = 15 600 mm²

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 286 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

Yandaki şekilde Kaan Bey’in evi için ayrılan arazinin krokisi veriliyor. Arazide ev, havuz ve bahçe dışındaki bölüme çim ekileceğine göre çim ekilecek alanın kaç ar olduğunu bulunuz.
Cevap:

Tüm Arazi = 20 x 15
Tüm Arazi = 300 m²

Ev Alanı (Kare) = y²
Ev Alanı = 12²
Ev Alanı = 144 m²

Bahçenin Alanı (Üçgen) = Taban x Yükseklik / 2
Bahçenin Alanı = 8 x 6 / 2
Bahçenin Alanı = 24 m²

Havuz (Dikdörtgen) Alanı = Uzun Kenar * Kısa Kenar
Havuz Alanı = 3 m²

Tüm Arazi – (Ev + Bahçe + Havuz)
= 300 – (144 + 24 + 3) = 300 – 171
129 m² = 1,29 ar (Çim Alanı)


5. ABCD dikdörtgeninde boyalı alanların toplamı 36 cm2 ve BC = 6 cm’dir. ABFE paralelkenarında AH = 5 cm olduğuna göre ABFE paralelkenarının alanı kaç cm2 dir?

Cevap: Tüm boyalı olan alanların alanı 36 cm² ise her bir üçgen 12 cm²’ dir. Boyasız üçgen alanı da 12 cm²’ dir. Buna göre BC = 6 cm ise AB = 6 cm’ dir.
Paralelkenar Alanı = Taban Uzunluğu x Yükselik
(ABFE) = 6 x 5
(ABFE) = 30 cm² olacaktır.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı ÖĞÜN Yayıncılık Sayfa 287-288-289-290-291-292. Cevapları | 5. Ünite Değerlendirme


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 287 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

Ünite Değerlendirme

1. ABC açısı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C şıkkıdır.


2. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazınız.
(D) Ölçüleri eşit olan açılara eş açılar denir.
(Y) Ölçüsü 97º olan açıya eş olan açının ölçüsü en az 98º olmalıdır.
(Y) İki açı eş ise toplamları her zaman 90º dir.
(Y) Eş açıların ölçülerinin eşit olmasına gerek yoktur.
(D) ABC açısının ölçüsü 132º ise bu açıya eş olan KLM açısının ölçüsü de 132º dir.


3. Şekildeki ABC açısı aşağıda verilen açılardan hangisine eştir?
Cevap: A şıkkıdır.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 288 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

4. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazınız.
(D) Komşu bütünler iki açı bir doğru açı oluşturur.
(Y) Ölçüleri toplamı 90° olan iki açıya bütünler açılar denir.
(Y) 118° lik açının bütünleri 72° dir.
(Y) Bir dar açının tümleri bir geniş açıdır.
(D) 90° lik açının bütünleri de 90° dir


5. Tümler açısının ölçüsü 55° olan açının bütünlerinin ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D şıkkıdır.


6. Birinin ölçüsü diğerinin 4 katı olan komşu bütünler iki açı çiziniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 288 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

 

 

 

 


7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C şıkkıdır.


8. Yandaki şekilde s (AOC) = 90° dir. AOB’nın ölçüsü BOC’nın ölçüsünün 2 katı ise AOB kaç derecedir?
Cevap: m(AOB)= 60°


9. Şekilde verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D şıkkıdır.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 289 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

10. Yandaki şekilde verilenlere göre x kaç derecedir?
Cevap: 90 – 67= 23°


11. Yandaki şekilde verilenlere göre x’in bütünlerini bulunuz.
Cevap:
180 – 75 = 105
180 – 105 = 75


12. Yandaki şekilde ABCD bir kare ise verilenlere göre a kaç derecedir?
Cevap:
90 + 83+ a = 180
a= 7


13. Aşağıda verilen paralelkenarların yüksekliklerini gönye kullanarak çiziniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 289 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık


14. Yandaki KLMN paralelkenarının alanı 28 cm2 dir. NH = 4 cm olduğuna göre KL ’nu bulunuz.
Cevap:
4 . x = 28
KL= x = 7


15. Yanda verilen PRST paralelkenarında [TH] 1 [PR], [TU] 1 [SR] dır. | PR | = 8 cm, | TH | = 5 cm, I SR | = 4 cm ise | TU | ’nu bulunuz.
Cevap:
4.h=5.8
h=10

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 290 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

16. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazınız.

(D) Karenin tüm kenar uzunlukları ve tüm açılarının ölçüleri birbirine eşittir.
(D) Paralelkenarın karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir.
(Y) Dikdörtgenin köşegen uzunlukları farklıdır.
(D) Kare ve dikdörtgen, paralelkenarın özel durumlarıdır.
(Y) Kare, paralelkenarın tüm özelliklerini taşır.


17. Paralelkenar şeklindeki okul bahçesinde, okul kapısı bahçenin uzun kenarının üzerindedir. Okul kapısının, bahçenin diğer uzun kenarına olan dik uzaklığı 80 m’dir. Bahçenin uzun kenarı 120 m olduğuna göre bahçenin alanının kaç dm2 olduğunu bulunuz.
Cevap:
80 . 120 = 9600 m2 = 960 000 dm2


18.  Aşağıda verilen üçgenlerin yüksekliklerini gönye kullanarak çiziniz.
Cevap: 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 290 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık


19. Yanda verilen ABC üçgeninde [BH] 1 [AC] ’dır. | AC | = 7 cm ve | BH | = 8 cm olduğuna göre A (ABC) ’nı bulunuz.
Cevap: 7.8/2= 28

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 291 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

20. Nesrin Hanım’ın bahçesinin şekli ve boyutları yanda veriliyor. Pembe boyalı bölüme domates ekmek isteyen Nesrin Hanım’ın kaç cm2 lik alana domates ekileceğini bulunuz.
Cevap:

60.40/2 + 25. 40/2= 1200+500= 1700 m2
1700m2= 17 000 000 cm2


21. Yanda verilen ABCD karesi ile KLM dik üçgeninin alanları birbirine eşittir. | AB | = 6 cm ve |KM| = 8 cm olduğuna göre | KL | kaç cm’dir?
Cevap:
KL . 8 / 2= 36   KL= 9


22. Aşağıda verilen alanlarla alan ölçme birimlerini eşleştiriniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 291 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık


Aşağıdaki noktalı yerleri tamamlayınız.

a) 0,18 km2 = 180 000 m2
b) 50 000 mm2 = 0,05 m2
c) 43 cm2 = 4300 mm2
ç) 7 m2 = 7 000 000 mm2


Aşağıdaki noktalı yerleri tamamlayınız.

a) 5 ha = 50 daa
b) 8 dönüm =80 a
c) 8,7 ha = 870 a
ç) 85 daa = 850 a
d) 12 daa =1200 m2
e) 500 m2 = 5 a

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 292 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

25. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazınız.

(Y) Ar bir uzunluk ölçüsü birimdir.
(Y) Arazi ölçülerinden en büyük olan dekardır.
(D) 1 ar, 100 m2 ye eşittir.
(Y) Arazi ölçüleri alan ölçülerine çevrilemez.


26. Mert, geometrik şekilleri kullanarak bir ok şekli yapıyor. Verilen ölçülere göre Mert’in yaptığı ok şeklinin alanı kaç mm2 dir?
Cevap: 156 cm2= 15 600 mm2


27. 6 dönümlük bir tarlanın 2 dekarlık kısmına domates, 250 m2 lik kısmına fasulye, 30 ar’lık kısmına da salatalık ekiliyor. Tarlanın ekilmeyen alanı kaç ar’dır?
Cevap: A şıkkıdır.


28. Mehmet Bey, su kanallarının kapaklarını açıp kapatarak komşularının tarlalarını sulamalarına yardım ediyor. Mehmet Bey, alanı 2 dönüm olan tarlaya 2 saat, alanı 0,5 hektar olan tarlaya 5 saat ve alanı 30 ar olan tarlaya da 3 saat su gönderiyor. Buna göre Mehmet Bey, 10 saatte kaç m2 lik alanı sulamıştır?

Cevap:  2000m2 + 3000m2 + 5000m2 = 10 000 m2

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı ÖĞÜN Yayıncılık Sayfa 293-294-295-296-297. Cevapları | 5. Ünite Değerlendirme Testi


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 293 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

Ünite Değerlendirme Testi

1. Aşağıdakilerden hangisi yandaki şekilde verilen açıların birinin gösterimi olamaz?
Cevap: D şıkkıdır.


2. Şekilde verilen açı,aşağıdaki açılardan hangisiyle eş değildir ?
Cevap: C şıkkıdır.


3. Yanda verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C şıkkıdır.


4. Aşağıda verilen şekillerden hangisi komşu tümler iki açıya aittir?
Cevap: B şıkkıdır.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 294 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

5. Yandaki şekilde COD dik açıdır, m (COE) = 117° olduğuna göre m (AOB) = x kaç derecedir?
Cevap: B şıkkıdır.


6. Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün yarısına eşit ise büyük açının ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A şıkkıdır.


7. Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 2 katından 15° fazladır. Buna göre büyük açının ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D şıkkıdır.


8. Şekilde verilen DEFG paralelkenarın yüksekliği, aşağıdaki doğru parçalarından hangisidir?
Cevap: D şıkkıdır.


9. Yandaki ABCD paralelkenarında [DH] ± [BC]’dir. | DH | = 7 cm ve A(ABCD) = 42 cm2 olduğuna göre | BC | kaçtır?
Cevap: C şıkkıdır.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 295 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

10. Yandaki şekilde AB=4cm BC=4cm CD=8cm ‘dir.AB..BD olduğuna göre ACD ‘in alanı ABC ‘nin alanın kaç katıdır?
Cevap: B şıkkıdır.


11. Şekilde verilen mavi boyalı bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B şıkkıdır.


12. Alanı 48 cm2 olan bir üçgenin bir kenarının uzunluğu 8 cm olduğuna göre bu kenara ait yükseklik aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C şıkkıdır.


13. Bir üçgenin tabanının uzunluğu 12 cm ve bu tabana ait yüksekliğin uzunluğu ise taban uzunluğunun yarısıdır. Buna göre üçgenin alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C şıkkıdır.


14. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C şıkkıdır.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 296 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

15. Yandaki PRST paralelkenarında PRK üçgeninin alanı 4000 mm2 olduğuna göre PRST paralelkenarının alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C şıkkıdır.


16. Yanda verilen ABC üçgeninde [ AB ] 1 [ BC ] ’dir. | AD | = 2 cm, | DB | = 3 cm, | BE | = 4 cm ve |EC | = 4 cm olduğuna göre taralı bölgenin alanı kaç cm2 dir?
Cevap: B şıkkıdır.


17. Betül Hanım dikdörtgen şeklindeki sehpanın üstüne kare şeklinde bir örtü örtüyor. Yandaki şekilde verilenlere göre sehpanın örtüsüz kısmının alanı kaç dm2 dir?
Cevap: B şıkkıdır.


18. 0,25 m2nin 3/5′ ü kaç cm2 eder?
Cevap: B şıkkıdır.


19. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D şıkkıdır.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 297 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D şıkkıdır.


21. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D şıkkıdır.


22. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?
Cevap: C şıkkıdır.


23. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi doğrudur?
Cevap: B şıkkıdır.


24. Yandaki şekilde bir çiftçinin tarlasının krokisi veriliyor. Çiftçi yeşil ile boyalı yere mısır, kırmızı ile boyalı yere ise domates ekiyor. Çiftçinin domates ektiği alan kaç ar’dır?
Cevap: A şıkkıdır.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı ÖĞÜN Yayıncılık Sayfa 303. Cevapları | 6.1. Çember


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 303 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

1. Şekilde verilenlerden yararlanarak aşağıdaki noktalı yerleri tamamlayınız.
• Çemberin merkezi…T……noktasıdır.
• Çemberin çapı…lABl……doğru parçasıdır.
• [DT] ve [CT] çemberin…yarıçapıdır.…


2. Aşağıdaki çemberleri defterlerinize çiziniz. Çemberlerin çap ve yarıçap uzunluklarını gösteriniz.
Cevap: 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 303 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık (3)


3. Aşağıda yarıçapları verilen çemberlerin çap uzunluklarını bulunuz.
Cevap:
a) r = 1 cm b) r = 3 cm c) r = 4 cm ç) r = 6 cm
a) r2= 2      b) 2r=6        c) 2r=8      ç) 2r= 12


4. Aşağıda verilen PR doğru parçasının uzunluğu kadar çapa sahip olan bir çemberi defterinize çiziniz. Çemberin merkezini isimlendirerek gösteriniz.
Cevap: 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 303 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık (1)


5. Çember ve daireye çevrenizdeki nesnelerden örnekler veriniz.
Cevap: Tabak altı, bardak ağızı ve saat


6. Aşağıda verilen çember ve dairelerin merkezlerini isimlendiriniz. Çap ve yarıçaplarını çizerek gösteriniz.
Cevap: 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 303 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık (4)

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı ÖĞÜN Yayıncılık Sayfa 309-310. Cevapları | 6.1.3. Çemberin Uzunluğunu Çap veya Yarıçap Kullanarak Hesaplama


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 309 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıda verilen çemberleri uzunlukları ile eşleştiriniz (π’yi 3 alınız.)

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 309 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 310 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

2. Resimdeki kapı, dikdörtgen ve yarım daireden oluşmaktadır. Kapının çevresi ahşapla çerçevelenecektir. Çerçevenin metresi 14 TL’dir. Çerçeve için kaç TL’ye ihtiyaç vardır (.’yi 3 alınız.)?
Cevap:
Y. daire: 2πr/2 = 3
Dikdörtgen: 2(3+2)= 10
13 x 14 = 182 TL


3.Mehmet ve Duygu çevre uzunluğu 18 m olan tabanı, çember şeklindeki bir havuzun çapı boyunca bir baştan diğer başa yüzeceklerdir. Mehmet ve Duygu’nun kaç metre yüzmeleri gerekmektedir (7. ’yi 3 alınız.)?
Cevap:
2πr= 18
r= 3
2r = 6m


4. Çapı 80 cm olan hareket hâlindeki bir arabanın tekerleği 100 kez döndüğünde kaç kilometrelik yol almış olur (..’yi 3,14 alınız.)?
Cevap: Ç = 2. 3,14 .40
Ç = 80. 3,14= 251,2


5. Bir çemberin yarıçapı, çevresinin kaç katıdır (π’yi 3 alınız.)?
Cevap: A şıkkıdır. 2πr= 6r


6. Yanda verilen çeyrek dairenin çevresi kaç cm’dir
Cevap: 2πr/4 = 2. [22/7] . 7 /4 = 11 Cevap şıklarda yoktur.


7. Dünya üzerinde çizebileceğiniz en büyük ve düzgün çemberin çevresi acaba kaç kilometre olurdu? Düşününüz.

Cevap: r = 6. 371
Ç = 2πr
Ç = 2. 3,14 . 6 371= 40 009 km

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 312 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

1. Yurt dışından küp şeklindeki kolilere yerleştirilmiş televizyonları ithal eden Kaan Bey’in, yandaki resimde verilen kamyonla kaç koli televizyon taşıyabileceğini bulunuz.
Cevap: 7 x 4 x 5 = 140


2.  Aşağıdaki kutuların hacimlerinin kaç birimküp olduğunu bulunuz. Noktalı yerleri tamamlayınız.
a) Kutunun hacmi ..16… birimküptür.
b) Kutunun hacmi …10.. birimküptür.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı ÖĞÜN Yayıncılık Sayfa 315-316. Cevapları | 6.2.2. Hacimleri Aynı Olan Farklı Dikdörtgenler Prizmaları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 315 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

1.  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazınız.
(D) Bir cismin boşlukta kapladığı yere hacim denir.
(Y) Dikdörtgenler prizmasının hacmi bulunurken taban alanının karesi alınır.
(D) Küp, dikdörtgenler prizmasının özel hâlidir.
(D) Kare prizma, taban ayrıtları eşit olan bir dikdörtgenler prizmasıdır.
(Y) Bir dikdörtgenler prizmasının hacmi bulunurken yüksekliğin bilinmesine gerek yoktur.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 316 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

2. Birimküpleri kullanarak hacmi 64 br3 olan küp, kare prizma ve dikdörtgenler prizması oluşturunuz.
Cevap: 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 316 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık


3. Aşağıda verilen birimküplerle oluşturulmuş yapıların hacimlerini bulunuz.
Şekil-1: 10 br³
Şekil-2: 11 br³
Şekil-3: 9 br³


4. Birimküpleri kullanarak hacmi 32 birimküp olan farklı yapılar oluşturunuz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 316 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık (1)


5. Aşağıda verilen prizmalardan hangisinin hacmi farklıdır?
Cevap: D şıkkıdır.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı ÖĞÜN Yayıncılık Sayfa 320. Cevapları | 6.2.3. Hacim Ölçme Birimleri


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 320 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıda verilen dönüşümleri yaparak noktalı yerleri tamamlayınız.

a) 3,8 m3 = …3800000…. cm3
b) 170 dm3 = …..0,17……. m3
c) 5000 dm3 = ….5000000…. cm3
ç) 3,15 cm3 = ….0,00000315…. m3
d) 700 000 cm3 = …..0,7…. m3
e) 52 cm3 = ……0,052….. dm3
f) 3050 cm3 = ……3,05….. dm3
g) 42 000 000 cm3 = …..42…. m3


2. Ayrıtları 5 dm, 6 cm ve 0,1 dm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kabın hacmi kaç cm3 tür?
Cevap: 50.6.1=300
B şıkkıdır.


3. Taban ayrıtları 0,8 dm, 2 cm olan dikdörtgenler prizmasının hacmi 160 cm3 tür. Prizmanın yüksekliği kaç dm’dir?
Cevap: 8.2.4=160
h=10
D şıkkıdır.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı ÖĞÜN Yayıncılık Sayfa 328-329. Cevapları | 6.2.4. Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 328 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

1. Ahmet Bey, çalışanlarına hediye edeceği kol saatlerini dikdörtgenler prizması şeklindeki kutulara koyup çantasına yerleştiriyor. Kutu ve çantanın boyutları yandaki şekilde veriliyor. Buna göre Ahmet Bey’in çantasına en fazla kaç kutu sığdırabileceğini bulunuz.
Cevap: 36 x 45 x 15 = 24.300
15 x 4 x 5 = 300
24 x 300 / 300 = 81


2. Yanda boyutları verilen kare prizma şeklindeki bir sürahinin kaç cm3 su alacağını bulunuz.
Cevap: 8 x 8 x 28 = 64 x 28 = 1792


3. Yanda boyutları verilen dikdörtgenler prizmasının içine, hacmi 216 cm3 olan küplerden en fazla kaç tane yerleştirilebileceğini bulunuz.
Cevap: 24 x 12 x 60 = 17280 / 216 = 80


4. Yanda verilen küp ile kare prizmanın hacimleri birbirine eşit olduğuna göre kare prizmanın yüksekliğini bulunuz.
Cevap: 20 x 20 x 20 = 8000
10 x 10 x h = 8000
h = 80


5. Ayrıtlarının uzunlukları 2 m, 7 dm ve 50 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının hacminin kaç cm3 olduğunu bulunuz.
Cevap: 200 x 70 x 50 = 700000 cm³

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 329 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

6. Yanda verilen şeklin hacminin kaç cm3 olduğunu bulunuz.
Cevap: 9 x 3 x 8 = 216
9 x 3 x 2 = 54
216 + 54 = 270


7. Dikdörtgenler prizması eklindeki bir su deposunun boyutları yandaki şekil üzerinde veriliyor. Bu su deposunun 2/5’sini doldurmak için kaç cm3 suya ihtiyaç vardır?
Cevap: 11 x 8 x 5 = 440
440 x 2/5 = 176 cm³


8. Bir ayrıtının uzunluğu 16 cm olan bir küpün içine bir ayrıtının uzunluğu 2 cm olan küplerden kaç tane sığacağını bulunuz.
Cevap: 16³ / 2³ = 8 x 8 x 8 = 64 x 8 = 512


9. Zeytinyağı ile tamamen dolu bir teneke kutunun boyutları yandaki resimde veriliyor. Bu zeytinyağı, hacmi 50 cm3 lük şişelere dolduruluyor. Kaç şişe gerektiğini bulunuz.
Cevap: 20 x 12 x 10 = 2400
2400 / 50 = 48


10. Boyutları 3 dm, 7 dm ve 9 dm olan bir dikdörtgenler prizmasının boyutları 3 katına çıkarıldığında hacminin ne kadar artacağını bulunuz.
Cevap: 3 x 7 x 9 = 189
9 x 21 x 27 = 5103
5103 – 189 = 4914


11. Serap Hanım, dikdörtgenler prizması şeklindeki margarinin bir kısmını keserek kullanıyor. Serap Hanım’ın kestiği margarinin hacminin kaç cm3 olduğunu bulunuz.
Cevap: 4 x 4 x 3 = 36 cm³

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı ÖĞÜN Yayıncılık Sayfa 332-333-334-335. Cevapları | 6.2.5. Dikdörtgenler Prizmasının Hacmini Tahmin Edelim


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 332 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

1. Yanda verilen şekilde dikdörtgenler prizmasının hacmini küpün hacminden yararlanarak tahmin ediniz.
Cevap:
Küp= 3 x 3 x 3 = 27 cm³
Dikdörtgen= 12 x 6 x 3 = 2160 cm³


2. Yanda verilen çamaşır makinesinin hacmini tahmin ediniz. Tahmininizi işlem yaparak kontrol ediniz.
Cevap:
60 x 60 x 84 = 302400 cm³

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 335 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıda verilen noktalı yerleri tamamlayınız.
a) 35 cL = ….350… mL
b) 300 mL = ……0,3…. L
c) 87 cL = …..0,87…. L
ç) 1000 mL = ….1….. L
d) 4,35 cL = ….43,5…. mL
e) 6,3 L = ….6300…. mL


2. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazınız.

(D) Sıvı ölçüsü temel birimi litredir.
(D) Litre bir hacim ölçüsü birimidir.
(Y) 1 L = 100 mL’dir.
(D) 800 cL = 8 L’dir.
(Y) mL, cL’den 10 kat daha büyüktür.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı ÖĞÜN Yayıncılık Sayfa 232. Cevapları | 5.1.1. Açı ve Açının Sembolle Gösterimi


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 232 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

1. Yanda verilen açıyı isimlendirerek sembolle gösteriniz. Açının iç ve dış bölgelerini boyayarak gösteriniz.
Cevap: Dar açı (AÔC)


2. Yanda verilen açıyı inceleyiniz. Açıda verilenlere göre aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

 • Y
 • D
 • D
 • Y

3. Aşağıda verilen açıları isimlendirerek açıların sembolle gösterimlerini yazınız.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 232 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık


4. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazınız.

 • D
 • Y
 • D
 • D
 • Y

5. Yandaki şekilde kaç tane açı olduğunu, bu açıları sembollerle ifade ederek gösteriniz.
Cevap:   m(AOB), m(AOC), m(AOD) , m(BOC), m(BOD), m(COD)

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı ÖĞÜN Yayıncılık Sayfa 235-236. Cevapları | 5.1.2. Bir Açıya Eş Bir Açı Çizme


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 235 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki şekilde verilen AOB açısına eş bir açı çiziniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 235 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık


2. Yukarıda verilen açılardan eş olanları bulunuz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 235 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık


3. Aşağıda ölçüleri verilen açıları açıölçer yardımıyla kareli kağıda çiziniz. Hangi açılar eştir?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 235 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

4. Aşağıda verilen açılardan hangisi yandaki açı ile eştir? Açıölçer kullanarak bulunuz.
Cevap: B şıkkıdır.


5 Yandaki şekilde verilen açılardan eş olanları belirtiniz.
Cevap: m(EOD)= m(DOC)
m(FOE)= m(BOC)


6. Yandaki şekilde verilen BOC açısına eş bir açıyı kareli kâğıda çiziniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı ÖĞÜN Yayıncılık Sayfa 339. Cevapları | 6.3.2. Hacim ve Sıvı Ölçüleri Arasındaki İlişki


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 339 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıda Esra Hanım’ın tuz, toz şeker ve bulgur koyduğu kapların şekilleri ve boyutları veriliyor. Buna göre kapların hacimlerinin kaçar litre olduğunu bulunuz.

Toz Şeker: 2 x 2 x 2= 8 dm = 0,8 L
Bulgur:30 x 20 x 10 = 6000 cm = 6 L
Tuz: 100 x 100 x 250 = 2500000 mm = 2500 L


2. Aşağıda verilen noktalı yerleri tamamlayınız.
a) 280 cm3 = ….2,8…. L
b) 1000 mL = …..0,01….. dm3
c) 1,25 L = …..125…. cm3
ç) 5000 cm3 = …..5….. cL
d) 2 000 000 mm3 = ……2…. cL
e) 0,34 m3 = ….34…. L


3. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazınız.
(D) 1 dm3 = 1 L’dir.
(Y) 1 m3 = 100 cL’dir.
(D) 2700 cm3 = 27 mL’dir.
(Y) 5000 mL = 500 m3 tür.
(D) 3,2 dm3 = 3200 cL’dir.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı ÖĞÜN Yayıncılık Sayfa 342-343 Cevapları | 6.3.3. Sıvı Ölçme Birimleriyle İlgili Problemler


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 342 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

1. Yanda verilen akvaryum su ile doludur. Akvaryum kaç cL su ile doludur?
Cevap:
3 x 2 x 4,5 = 27dm³
27dm³= 27 L = 2700 cL

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 343 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

2. 45 litre süt, 500 mL’lik şişelere, şişeler tam dolacak şekilde dolduruluyor. Buna göre kaç şişeye ihtiyaç olduğunu bulunuz.
Cevap: 45000 / 500 = 90


3. Yasin Bey’in arabasının benzin deposu 60 L benzin alıyor. Deponun kaç cm3 benzin aldığını bulunuz.
Cevap: 60 L = 60.000 cm³


4. Aslı Hanım, aldığı 1,5 L şişe ayranı kare prizma şeklindeki sürahisine koyuyor. Sürahinin boyutları 10, 10, 20 cm olduğuna göre ayranın yüksekliğini bulunuz.
Cevap: 20 x 10 x 10 = 2000cm³
1,5 L = 1500cm³
20 x 3/4 = 15 cm


5. Apartman yöneticisi Göksel Bey, sular kesildiğinde kullanabilmek için apartmanlarının su deposuna 24 000 L su koyuyor. Deponun şekli ve boyutları yandaki şekilde verildiğine göre depodaki suyun yüksekliğinin kaç metre olduğunu bulunuz.
Cevap:
Hacim: 2 x 3 x 4 = 24m³
24000 L = 24m³
Depo dolar suyun yüksekliği = 2m


6. Şükrüye Hanım, bulaşıkları elinde yıkadığında 126 litre suya ihtiyaç duyuyor. Oysa bulaşık makinesi aynı miktarda bulaşığı 18 litre su ile yıkıyor. Buna göre Şükrüye Hanım’ın bulaşıkları elinde yıkadığında, makineye göre kaç kat su harcadığını bulunuz. Şükrüye Hanım’ın bulaşıkları elinde yıkadığında harcadığı suyun, makinenin harcadığı sudan ne kadar fazla olduğunu dL, cL, mL ve dm3 cinsinden yazınız.
Cevap:
108 L =1080 dl
=10800 cl
=108000 ml

108 L =108000 m³
= 108000000 dm³

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı ÖĞÜN Yayıncılık Sayfa 344-345-346-347 Cevapları | 6. ÜNİTE DEĞERLENDİRME


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 344 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazınız.

(D) Yarıçapı 5 cm olan bir çemberin çevresini 30 cm bulan Ozan, π ’yi 3 almıştır.
(Y) Çapı 7 cm olan bir çemberin çevresi π = 3 için 42 cm’dir.
(D) Bir çemberin çevresi çapı ile r sayısının çarpımına eşittir.
(D) Yarıçapı bilinen bir çemberin çevresi hesaplanabilir.
(D) Bir çemberin uzunluğunun çapına oranı π sayısına eşittir.


2. Aşağıdaki çemberlerin merkezlerini, yarıçaplarını ve çaplarını belirleyiniz.
Cevap: Öğrenci yapması gerekmektedir.


3. 2016 Rio Olimpiyatları’nı izleyen Sefa, oyunların olimpiyat sembolü olan çemberleri çizmek istiyor. Sefa, boya kalemleriyle birbirine geçmiş gelişigüzel halkalar çiziyor. Ancak kendi çizdiği halkaların, olimpiyat halkaları kadar düzgün olmadığını fark ediyor. Bunun üzerine ağabeyi İsmail, kardeşine pergel yardımı ile çember çizmeyi öğretiyor. Aşağıda, Sefa’nın çizdiği çemberler veriliyor. Bu çemberlerin çevre uzunluklarını bulunuz.
Cevap:
1. çemberin çevresi: 30 cm
2. çemberin çevresi: 31,4 cm
3. çemberin çevresi: 44 cm

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 345 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

4. Yanda verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun hacminin kaç birimküp olduğunu bulunuz.
Cevap: 120 br³


5. Aşağıda verilen şekillerin hacmi kaç birimküptür?
Cevap:
a) 24 br3
b) 5 br3
c) 12 br3
ç) 7 br3


7. Aşağıda ayrıtlarının uzunlukları verilen prizmaların hacimlerini bulunuz.
Cevap:
1. prizmanın hacmi: 160 cm³
2. prizmanın hacmi: 225 dm³
3. prizmanın hacmi: 64 cm³


8. Bir anaokulunda çocukların oynadığı kum havuzu dikdörtgenler prizması şeklindedir. Bu kum havuzunun taban alanı 1,2 m² dir. Bu havuzun tamamı 0,6 m³ kumla dolduğuna göre bu kum havuzunun yüksekliği kaç metredir?
Cevap:
1,2 x h = 0,6
h = 0,6 / 12 = 0,5 m

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 346 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

9. Yanda verilen kare prizma ve küpün hacimleri birbirine eşittir. Şekilde verilenlere göre kare prizmanın yüksekliği kaç cm’dir?
Cevap:
5 x 5 x h = 1000
h = 40cm


10. Aşağıdaki noktalı yerleri tamamlayınız.

a) 8 m³ = …8000000… cm³
b) 1,78 dm³ = …1780… cm³
c) 780 dm³  = …0,78…. m³
ç) 5 000 cm³ = …5…. dm³
d) 47 000 cm³ = ….0,047…. m³
e) 0,013 m³ = ….13000…. cm³


11. Şekilde verilen dikdörtgenler prizmasının hacmini tahmin ediniz. İşlem yaparak sonucunu bulunuz ve tahmininizle karşılaştırınız.
Cevap:
5,1 x 11,7 x 7,9 = 471,393 cm³


12. Aşağıdaki noktalı yerleri tamamlayınız.

a) 7500 mL = …7,5…. L
b) 3,8 cL = …..38…. mL
c) 12,8 cL = …..128…. mL
ç) 5,2 L = ….520…. cL
d) 20 cL = ….0,2…. L
e) 15 mL = ….0,015…. L
f) 12,3 mL = ….1,23… cL
g) 55 cL = ….0,55…. L


13. Aşağıdaki noktalı yerleri tamamlayınız.

a) 700 dm³ = …..700…. L
b) 0,118 m³ = ….11800…. cL
c) 4900 cm³ = …..4900…. mL
ç) 162 L = ….162000….. cm³
d) 30 cm³ = ….30…. mL
e) 1000 mL = …1…. dm³
f) 600 cL = ….0,006….. m³
g) 19 cL = ….0,19….. dm³

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 347 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

14. Uluslararası Yüzme Federasyonunun (FINA) standartlarına göre uygun bir yüzme havuzunun ölçüleri: Boy 50 m, en 25 m ve derinlik 5 m olmalıdır. Bu ölçülere sahip bir yüzme havuzunu, görevli 3 m yüksekliğine kadar suyla dolduruyor. Havuzun boş kalan kısmının hacmini bulunuz.
Cevap:
Tüm hacim: 50 x 25 x 5 = 6250 m³
Kullanılan su: 50 x 25 x 3 = 3750 m³
Boş kalan kısım: 2500 m³


15. Çiftçi Hasan, buğdaylarını koymak için kare prizma şeklinde bir ambar yaptırıyor. Ambarın hacmi 150 000 dm³ tür. Taban ayrıtı 5 m olan ambarın yüksekliğini bulunuz.
Cevap:
5 x 5 x h = 150 m³
h = 6m


16. Yandaki tabloda üç musluğun bir saatte akıttıkları su miktarları veriliyor. Aynı havuzu dolduran bu üç musluk 4 saat açık bırakıldığında havuzun yarısı doluyor. Buna göre havuzun tamamı kaç L su alır?
Cevap:
1: 4 x 15 = 60
2: 8 x 4 = 32
3: 10 x 4 = 40
Tamamı = 364 m³
= 264000 L


17. Bir bardak 200 mL sıvı aldığına göre 300 bardak kaç mL sıvı alır?
Cevap: 300 x 200 = 60000 mL


18. Osman Bey ve ailesi bir ayda 15 000 L su tüketiyor. Şehir suyunun metreküpü 80 kuruş olduğuna göre Osman Bey’in kaç lira su faturası ödeyeceğini bulunuz.
Cevap: 15000 L = 15 m³
80 x 15 = 1200 kr = 12 TL


19. Emine Hanım’ın kazanı 120 L su alıyor. Tarhana yapmak için Emine Hanım kazanın yarısına kadar ayran koymak istiyor. Hacmi 30 000 cm³ olan bakraçla kaç seferde Emine Hanım’ın kazanı yarısına kadar dolduracağını bulunuz.
Cevap: 120 / 2 = 60 L  30000 cm³ = 30 dm³
60 / 30 = 2


20. Taban ayrıtlarının uzunluğu 2 m ve 3 m, yüksekliği 4 m olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir su deposunun tamamı su ile doludur. Bu depodaki su, hacmi 40 litre olan bidonlardan en az kaç tanesini doldurur?
Cevap: D şıkkıdır.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı ÖĞÜN Yayıncılık Sayfa 348-349 Cevapları | 6. ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 348 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

1. Yarıçapı 5 cm olan bir çemberin çevresi aşağıdakilerden hangisidir (π ’yi 3 alınız.)?
Cevap: C şıkkıdır.


2. Çapı 10 dm olan bir çemberin çevresi kaç dm’dir (π ’yi 3,14 alınız.)?
Cevap: B şıkkıdır.


3. Serap Hanım daire şeklinde ördüğü masa örtüsünün kenarına kurdele geçirmek istiyor. Örtünün yarıçapı 70 cm olduğuna göre Serap Hanım’ın kaç m kurdele alması gerekir (π ’yi 22/7 alınız.)?
Cevap: A şıkkıdır.


4. Ali Bey, kızı için çevresi 240 cm olan çember şeklindeki hulahop almıştır. Bu çemberin yarıçapı kaç cm’dir (π ’yi 3 alınız.)?
Cevap: B şıkkıdır.


5. Hikmet ve Seda deniz kenarında kumdan kale yapıyorlar. Hikmet ve Seda’nın kale yaptıkları kaplar ve boyutları yandaki şekillerde veriliyor. Seda, kabını kumla tamamen doldurup Hikmet’in kabına boşaltıyor. Hikmet’in kabının boş kalan kısmının hacmi kaç cm³ tür?
Cevap: B şıkkıdır.


6. Hacmi 1 m³ olan bir kolinin içine boyutları 4 cm, 20 cm ve 35 cm olan bir kitap yerleştirilirse kolinin kaç dm³ lük kısmı boş kalır?
Cevap: B şıkkıdır.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 349 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

7. Aşağıdaki robotun sorusunu cevaplayınız.
Cevap: A şıkkıdır.


8. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B şıkkıdır.


9. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D şıkkıdır.


10. Bir ayrıtının uzunluğu 4 m olan küp şeklindeki bir su deposu kaç litre su alır?
Cevap: C şıkkıdır.


11. Taban ayrıtları 5 m, 3 m ve yüksekliği 2 m olan dikdörtgenler prizması şeklindeki havuzun tamamı su ile doludur. Bu havuzda kaç cL su vardır?
Cevap: D şıkkıdır.


12. 2000 mL 300 cL kaç dm³ tür?
Cevap: A şıkkıdır.


13. Litresi 1,7 TL olan sütün 400 cL’si kaç TL’dir?
Cevap: A şıkkıdır.


14. Fatma Hanım 0,35 m³ zeytinyağını 5 cL’lik şişelere koymak istiyor. Fatma Hanım’ın kaç şişeye ihtiyacı vardır?
Cevap: D şıkkıdır.


15. Bir günde 700 cm³ süt içen Mustafa bir ayda kaç litre süt içer?
Cevap: B şıkkıdır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Gönyenin hangi köşesi ve kenarı kullanılarak dik açı modeli çizilebilir.
  Gönyeler sayesinde bir çok şekil çizilebilmektedir. Gönyelerin birbirine dik olan kenarları kullanırak dik kenarlar çizilebilmektedir. Gönye dik bir şekilde tutulduğunda dik 45 derecelik bir açı elde edileceğinde gönyeyi dik olarak tutarak dik açı elde edilebilmektedir. Matematikte bir dik açı çizmek istediğimizde gönyeyi l harfi şeklinde tutarsak dik açı elde edebiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu