6. Sınıf Matematik

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80. Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80. Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 70-71-72-73-74. Sayfa MEB Yayınları Kesirlerle Çarpma İşlemi

Sıra Sizde -1


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 70 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Bir pasta her bir çocuğa pastanın 3/10’ü verilecek şekilde 3 çocuğa dağıtılıyor. Buna göre
toplamda pastanın ne kadarı dağıtılmıştır?

Cevap: 3/10.3 : 9/10


Sıra Sizde -2

3 tane 15/18 kaç eder?
Cevap:  3.5/18: 15/18


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 71 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde – 3

9 doğal sayısını 1/3 ve 5/3 kesirleri ile çarpınız ve işlemlerin sonuçlarını 9 doğal sayısıyla
karşılaştırınız.

Cevap:
9.1/3: 9/3 : 3⇒ 3<9
9.5/3 : 45/3 : 15⇒ 15>9


Sıra Sizde – 4

16 sayısını 1/8 ve 10/8 kesirleri ile çarpınız, işlemlerin sonuçlarını 16 doğal sayısıyla karşılaştırınız.
Cevap:
16.1/8 : 16/8: 2 ⇒ 2<16
16.10/8 : 160/8: 20⇒ 20>16


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 72 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde – 5

Suna, parasının 1/3 ’ini markette harcamıştır. Markette harcadığı paranın 2/7 ’si ile çikolata aldığına göre Suna tüm parasının kaçta kaçı ile çikolata almıştır?
Cevap: 1/3.7 – 2/7.3: 1/21


Sıra Sizde – 6

Bir otobüsteki yolcuların 4/5 ’ü öğrencidir. Öğrencilerin ise 3/8 ’ü kızdır. Buna göre otobüsteki yolcuların kaçta kaçı kız öğrencidir?
Cevap: 4/5.8 ÷ 3/8.5: 17/40


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 73 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde – 7

2/3 . 4/5 işlemini modelleyerek sonucunu bulunuz.
Cevap: 8/15
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 73 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


Sıra Sizde – 8

1/5 . 2/7 işlemini modelleyerek sonucunu bulunuz.
Cevap: 2/35

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 73 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 74 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Konu Değerlendirme

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız.
Cevap:

• Bir kesrin başka bir kesir kadarı bulunurken çarpma işlemi yapılır.

• Bir doğal sayı 1’den büyük kesirle çarpıldığında sonuç bu sayıdan büyük bir sayı olur.

• İki kesir çarpılırken paylar çarpılıp paya yazılır.


2. 2.2/3 x 3.1/2 işleminin sonucunu bulunuz.
Cevap: 8/3 x 7/2 : 56/6


3. Ayşe, parasının 2/3 ’sinin 1/4 ’ini kardeşine vermiştir. Buna göre Ayşe’nin kalan parası
tüm parasının kaçta kaçıdır?

Cevap:  2/3 x 1/4 : 2/12


4. Aşağıdaki boşlukları “<”, “>”, “=” sembollerinden uygun olanlarıyla doldurunuz.
Cevap:
2.1/2 < 2
6.2/3 < 6
2.3/3 = 2
3.4/3 > 3
7.5/2 > 7
4 x 1.2/3 > 4


5. Buket’e öğretmeni bir proje ödevi vermiştir. Buket her hafta ödevinin 2/15 ’sini yapmaktadır. Buna göre bir ayın sonunda Buket proje ödevinin kaçta kaçını yapmış olur?
Cevap: A) 8/15
4.2/15 : 8/15


6. Bir manavdaki domateslerin 2/7 ’sinin 3/4 ’ü çürümüştür. Buna göre manavdaki domateslerin kaçta kaçı çürümüştür?
Cevap: C) 3/14
2/7 x 3/4 : 6/28 : 3/14


7. 4.3/4’ün 2/3’si kaçtır?
Cevap: A) 3.1/6
19/4 x 2/3 : 19/6


8. 3/5 x ( 1/2 – 1/4 ) işleminin sonucu kaçtır?
Cevap: D) 3/20
3/5 x 1/4 : 3/20


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 75-76-77-78-79-80. Sayfa MEB Yayınları Kesirlerle Bölme İşlemi

Bir dikdörtgeni 8 eş parçaya bölünüz. Oluşan dikdörtgenin 5 parçasını boyayınız. Boyadığınız parçada kaç tane 1/8 ’lik parça olduğunu nasıl bulabileceğinizi açıklayınız.
Cevap: 8 Eş parçaya bölünen diktörgenler 1/8 kesiriyle ifade edilir. Bunlardan 5 tanesini boyarsak çarpma işlemi yapmamız gerekir. 5 gizli bir gelerek 5/1 olur. 1/8 x 5/1 = 5/8 eder. Bu şekilde 5/8 parçanın boyandığını ifade ederiz.

Sıra Sizde – 1


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 75 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8÷1/4 işleminin sonucunu bulunuz.
Cevap: 1. sayı aynen yazılır, 2. sayı ters çevrilir çarpılır; 8 x 4: 32


Sıra Sizde – 2

4 ekmekten kaç tane yarım ekmek tost yapılır?
Cevap: 4 x 2: 8


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 76 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde – 3

Hediye paketleme servisinde çalışan Demet, elindeki kurdelelerle fiyonk yapacaktır. Her fiyonk yapımı için 1/4 metrelik kurdele gerektiğine göre Demet 2 metrelik kurdeleden kaç adet fiyonk yapar?
Cevap: 1. sayı aynen yazılır, 2. sayı ters çevrilir çarpılır; 2 x 4: 8


Sıra Sizde – 4

Ece, kardeşi Aslı ile günde 3/4 litre süt tüketmektedir. 3 litre sütü birlikte kaç günde
bitirirler?

Cevap: 1. sayı aynen yazılır, 2. sayı ters çevrilir çarpılır; 3 x 4/3 : 12/3 : 4


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 77 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde – 5

15÷3/5 işleminin sonucunu bulunuz.
Cevap: 15 x 5/3 : 75/3: 25


Sıra Sizde – 6

36÷9/10 işleminin sonucunu bulunuz.
Cevap: 36 x 10/9: 360/9 : 40


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 78 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde – 7

Marketteki bir rafın 1/5 ’i gıda ürünlerine ayrılmıştır. Gıda ürünleri yerleştirilirken bakliyat ve diğerleri olarak 2 eşit gruba ayrılmıştır. Buna göre bakliyat, rafın toplam kaçta kaçına yerleştirilmiştir?
Cevap: 1/5÷2: 1/5 x 1/2: 1/10


Sıra Sizde – 8

1/8÷7 işleminin sonucunu bulunuz.
Cevap: 1/8 x 1/7: 1/56


Sıra Sizde – 9

İpek’in ütü yapmak, mutfağı düzenlemek ve evi süpürmek için toplam 2.1/5 saat vakti vardır. İpek’in bu işlere eşit süre ayırdığı bilinmektedir. Buna göre her bir iş için kaç saat ayırmıştır?
Cevap: 2.1/5: 11/5
11/5÷3: 11/5 x 1/3: 11/15


Sıra Sizde – 10

4.2/3÷8 işleminin sonucunu bulunuz.
Cevap: 14/3÷8: 14/3 x 1/8: 14/24


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 79 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde – 11

4/5 m uzunluğundaki bir halat, 1/10 m uzunluğunda kaç eş parçaya ayrılır?
Cevap: 4/5÷1/10: 4/5 x 10: 40/5: 8


Sıra Sizde – 12

8/9÷1/18 işleminin sonucu bulunuz.
Cevap: 8/9 x 18: 144/9: 16


Sıra Sizde – 13

3.2/10 litrelik zeytinyağı,4/5 litrelik kaç şişeye eşit ölçüde paylaştırılır?
Cevap: 32/10÷4/5: 32/10 x 5/4: 160/40: 4


Sıra Sizde – 14

11.1/7÷3/14 işleminin sonucunu bulunuz.
Cevap:  78/7 x 14/3: 1.092/21: 52


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 80 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Konu Değerlendirme

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız.
Cevap:
• Bir doğal sayı 1’den büyük kesre bölündüğünde elde edilen sonuç bu doğal sayıdan küçüktür.
• Bir doğal sayı 1’den küçük kesre bölündüğünde elde edilen sonuç bu doğal sayıdan büyüktür.
• Kesirlerde ters çevirip çarpma işlemi kesrin paydasıyla çarpıp kesrin payına bölme anlamına gelir.


2. (18÷1/2)÷1.1/2 işleminin sonucunu bulunuz.
Cevap: 18 x 2: 36÷3/2⇒ 36 x 2/3: 72/3: 24


3. Dilek: 3 yarımın içinde kaç çeyrek vardır?
Selma: 4 bütünün içinde kaç tane yarım vardır?
Dilek ile Selma’nın sorduğu soruların cevaplarının toplamı kaçtır?

Cevap: B) 14
Dilek: 3 x 2: 6
Selma: 4 x 2: 8
8+6: 14


4. Verilen bölme işlemi tablosuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) Δ: 18


5. Çocukların yarım pide, büyüklerin ise 1 buçuk pide yediği bir davette çocuklar toplamda 5 pide, büyükler ise toplamda 18 pide yemiştir. Buna göre davete kaç kişi katılmıştır?
Cevap: B) 22
Çocuklar: 5 x 2: 10
Büyükler: 12
12+10: 22


6. Haftada 6.1/8 litre çay içen Nermin Hanım, günde kaç litre çay içer?
Cevap: A) 7/8
6.1/8: 49/8
49/8÷7⇒ 49/8 x 1/7: 49/56: 7/8


7. 10.1/2 elma, 1.1/2 kg’lık poşetlere konulacaktır. Buna göre kaç poşet gerekir?
Cevap: A) 7
21/2÷3/2 ⇒ 21/2 x 2/3: 42/6: 7


8. Sedef Hanım, aldığı 10.1/5 m’lik kumaşla etek diktirecektir. Eteklerin her biri için 3.2/5 m
kumaş kullanılacağına göre Sedef Hanım kaç etek diktirebilir?

Cevap: B) 3
51/5÷17/5: 51/5 x 5/17: 255/85: 3


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu