6. Sınıf Matematik

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 61-62-63-64-65-66-67-68-69. Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 61-62-63-64-65-66-67-68-69. Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 61-62-63-64. Cevapları MEB Yayınları Kesirlerde Sıralama

Hazır mıyız?


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 61 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Un helvası yapımında 1 kg un, 1/4 kg sıvı yağ, 1/3 kg tereyağı, 1/2 kg şeker kullanılmaktadır. Bu tarifte ağırlık olarak en fazla kullanılan malzemenin ne olduğunu düşününüz.
Cevap: Tarifte en çok şeker kullanılmıştır.


Sıra Sizde – 1

2/3, 5/12, 8/16 kesirlerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
Cevap: 5/12 < 8/16 < 2/3


Sıra Sizde – 2

Aynı havuzun birinci musluk saatte 2/7 ’sini ikinci musluk saatte6/12 ’sını üçüncü musluk ise saatte 8/15 ’ini doldurmaktadır. Buna göre hangi musluğun havuza daha fazla su doldurduğunu bulunuz.
Cevap: En çok 8/15 3. musluk doldurur.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 62 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde – 3

Sayfa sayıları eşit olan romanlardan Elif, romanının 14/15 ’ünü, Ece 15/16 ’ini, Efe ise 16/17 ’sını okumuştur. Buna göre kim daha fazla sayfa okumuştur?
Cevap: En çok Efe okumuştur.


Sıra Sizde – 4

6/7, 7/8, 8/9 kesirlerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
Cevap:  6/7 < 7/8 < 8/9


Sıra Sizde – 5

Bir seradaki çiçeklerin 3/4 ’ü papatya, 1/6 ’i gül ve 5/12 ’i laledir. Serada en az bulunan çiçek türü hangisidir?
Cevap: 1/6 < 5/12 < 9/12⇒ En az gül bulunur


Sıra Sizde – 6

Bir terzi; diktiği elbisenin 1/4 ’inde kırmızı, 3/6 ’ünde mavi ve 1/3 ’inde siyah kumaş kullanmıştır. Buna göre terzinin hangi renk kumaştan daha fazla kullandığını bulunuz.
Cevap: 1/4 < 1/3 < 3/6⇒ En fazla mavi kumaş kullanmıştır


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 63 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde – 7

2.3/5 ve 3.1/2 kesirlerini sayı doğrusunu kullanarak sıralayınız.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 63 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


Sıra Sizde – 8

13/4 ve 8/3 kesirlerini sayı doğrusunu kullanarak sıralayınız.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 63 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 64 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Konu Değerlendirme

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız.
Cevap:

• Paydaları eşit olan kesirlerden pay büyük olan kesir daha büyüktür.
• 6/10, 11/20 ve 9/16 kesirlerinden yarıma en yakın olan 11/20 kesridir.
• Basit kesirler bileşik kesirlerden ve tam sayılı kesirlerden küçüktür.


2. Yukarıdaki sayı doğrusunda A, B ve C noktalarına karşılık gelen kesirleri bulunuz.
Cevap:
A: 3/4
B: 1.4/5
C: 2.5/6

3. 3/5, 1.2/3, 7/2 kesirlerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
Cevap: Paydaları 30’a eşitleriz.
18/30, 20/30, 105/30
3/5 < 1.2/3 < 7/2


4. Aşağıdaki boşlukları “<”, “>”, “=” sembollerinden uygun olanı ile doldurunuz.
Cevap:
1/2 < 4/5
1/17 > 1/18
3/5 = 15/25
9/5 < 9/2
10/11 < 9/8
3 > 4/5


5. Eşit hacimli üç şişedeki bal miktarı aşağıda gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) 3. şişedeki bal miktarı 1. şişedeki bal miktarından fazladır.


6. 1/8 < ♦ < 5/12 şartını sağlayan ♦ kesri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap: B) 1/3


7. 4 m uzunluğundaki ipi 4 arkadaş eşit şekilde paylaşıyor. Sonra paylaştırılan ipleri Şevval 7, Furkan 10, Ela 6 ve Melih 12 parçaya ayırıyor. Buna göre hangisinin elde ettiği ip parçası en uzundur?
Cevap: D) Ela


8. Δ/4 kesri 5/10 kesrinden büyüktür. Buna göre Δ’in alabileceği en küçük doğal sayı değeri kaçtır?
Cevap: C) 3


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 65-66-67-68-69. Sayfa MEB Yayınları Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi

Hazır mıyız?


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 65 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Bir ekmeğin ilk gün 1/4 ’i ikinci gün 2/4 ’si yendiğinde ekmeğin toplamda kaçta kaçının yendiğini açıklayınız.
Cevap: 1/4 + 2/4: 3/4’ü yenmiştir.


Sıra Sizde – 1

1/3+2/6 işleminin sonucunu bulunuz.
Cevap: 1/3 . 2 + 2/6: 2/6 + 2/6: 4/6


Sıra Sizde – 2

2/5+3/10 işleminin sonucunun 1’den büyük olup olmadığını bulunuz.
Cevap: 2/5 . 2 + 3/10: 4/10 + 3/10: 7/10⇒ 1’den küçüktür


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 66 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde – 3

1/6+1/7 işleminin sonucunu bulunuz.
Cevap: 6/42 + 7/42: 13/42


Sıra Sizde – 4

Bir terzi elindeki kumaşın 1/4 ’i ile etek, 2/5 ’si ile ceket dikmiştir. Terzinin elindeki kumaşın kaçta kaçını kullandığını bulunuz.
Cevap: 1/4.5 + 2/5.4: 5/20 + 8/20: 13/20


Sıra Sizde – 5

Bir miktar cevizin Seda 2/9 ’sini, Merve 3/8 ’ünü yemiştir. Buna göre Seda ve Merve’nin birlikte tüm cevizlerin kaçta kaçını yediğini uygun kesir modelleriyle gösteriniz.
Cevap: 2/9.8 + 3/8.9 :  16/72 + 27/72: 43/72


Sıra Sizde – 6

1/5+1/2 işleminin sonucunu uygun kesir modelleriyle bulunuz.
Cevap: 1/5.2 + 1/2.5 : 2/10 + 5/10 : 7/10


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 67 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde – 7

Zeynep, evinin bahçesine boyu 3/5 metre olan bir fidan dikmiştir. Bir süre sonra fidanın boyunun ilk ölçüme göre 1.1/4 metre daha uzadığını bulmuştur. Buna göre fidanın boyu kaç metredir?
Cevap: 3/5.4 + 5/4.5 : 12/20 + 25/20 : 37/20


Sıra Sizde – 8

2.3/5 + 1.1/7 işleminin sonucunu bulunuz.
Cevap: 13/5.7 + 8/7.5 : 91/35 + 40/35 : 131/35


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 68 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde – 9

Beden Eğitimi dersinde öğrencilerin 2/5’si basketbol, 3/8 ’ü tenis oynamaktadır. Basketbol oynayan öğrencilerin tenis oynayan öğrencilerden farkı tüm öğrencilerin kaçta kaçıdır?
Cevap: 2/5.8 – 3/8.5 : 16/40 – 15/40 : 1/40


Sıra Sizde – 10

5/6-3/7 işleminin sonucunu bulunuz.
Cevap: 5/6.7 – 3/7.6: 35/42 – 18/42: 17/42

Sıra Sizde – 11

Bir bahçenin 2/5 ’sine kavun, 1/2 ’ine karpuz ve kalan kısmına domates tohumu ekilecektir. Domates tohumu ekilecek kısım tüm bahçenin kaçta kaçıdır?
Cevap: 2/5.2 + 1/2.5 : 4/10 + 5/10 : 9/10 karpuz +kavun
10/10 – 9/10 : 1/10 domates


Sıra Sizde – 12

Bir sepetteki elmaların 3/10 ’ü çürük çıkmıştır. Sepetteki sağlam elmalar toplam elmaların kaçta kaçıdır?
Cevap: 10/10 – 3/10 : 7/10’u sağlam.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 69 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Konu Değerlendirme

1. Yukarıdaki eş bardaklardan 1, 2 ve 3. bardakların kaçta kaçının su ile doldurulduğu yanlarına yazılmış, 4. bardağın içi boş bırakılmıştır. 1, 2 ve 3. bardaktaki su 4. bardağa boşaltılırsa 4. bardağın kaçta kaçı su ile dolar?
Cevap: 1/3.2 + 1/6 + 1/2.3: 6/6 tamamı dolar


2. Yukarıda model olarak verilen işlemi kesirlerle ifade ediniz.
Cevap:

1: 4/6
2: 1/2
3: 1/6


3. Yukarıdaki modellerde gösterilen şekiller karedir. Buna göre A, B, C modellerinin ifade ettiği kesirlerin toplamını bulunuz.
Cevap:

A: 1/2
B: 3/4
C: 5/8
1/2.4 + 3/4.2 + 5/8: 15/8


4. Sercan’ın boyu 1.9/10 metre, Hasan’ın boyu 1.3/5 metredir. Buna göre hangisinin boyunun daha uzun olduğunu ve aralarındaki boy farkını bulunuz.
Cevap:

Sercan: 19/10
Hasan: 8/5.2 : 16/10
19/10 – 16/10 : 3/10


5. Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız.
Cevap:

a) 1/3 – 1/5 + 1.2/15: 19/15
b) 3/4 – 2/7: 13/28
c) 3.3/8 – 2.2/5: 39/40
d) 5.1/7 + 1.1/14: 87/14
e) 2.1/5 – 2/3: 23/15


6. Aşağıdaki işlemlerle bu işlemlerin sonuçlarını eşleştiriniz.
Cevap:

12/5 + 7/3 ⇒ 71/15
5/6 – 1/2 ⇒ 2/6
2 + 3/2 + 4/3 ⇒ 4.5/6
9/4 – 1.1/3 ⇒ 11/12


7. Bir duvarın 1/7 ’ini Mehmet Usta, 3/14 ’ünü Hakan Usta boyuyor. Duvarın kaçta kaçlık
kısmı boyanmamıştır?

Cevap: B) 9/14
1/7.2 + 3/4 : 5/14 boyanmış
14/14 – 5/14 : 9/14 boyanmamış


8. 2.2/3-4/6 işleminin sonucu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: A) Asal sayıdır.
8/3.2 – 4/6 : 12/6 : 2

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu