6. Sınıf Matematik

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 54-55-56-57-58-59-60. Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 54-55-56-57-58-59-60. Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 54-55-56. Sayfa MEB Yayınları Tam Sayılar

Hazır mıyız?


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 54 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Doğal sayılar ve kesirler dışında başka sayılara da ihtiyaç var mıdır? Hava durumu haberlerinde ülkemizin en soğuk ve en sıcak illerinin hava sıcaklıklarının nasıl gösterildiğini araştırınız.
Cevap: Sıfırın altındaki eksili sayılara da ihtiyaç vardır. Çünkü hava durumunda eksi (-) şeklinde gösterilir.


Sıra Sizde – 1

Aşağıdaki ifadelere karşılık gelen sayıları “+” ve “-” işaretlerini kullanarak gösteriniz.
Cevap:
Deniz seviyesinin 10 metre altı : -10
3000 lira gelir : +3000
Sıfırın altında 5 derece : -5
Zeminin iki kat üstü : +2


Sıra Sizde – 2

Aşağıdaki ifadelere karşılık gelen sayıları “+” ve “-” işaretlerini kullanarak gösteriniz.
Cevap:
Deniz seviyesinin 3 metre üstü : +3
Zeminin 4 kat üstü : +4
150 lira gider : -150
Zeminin bir kat altı : -1


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 55 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde – 3

Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.
Cevap:
-1 ile 7 arasındaki tam sayılar nelerdir?⇒ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
-3 ile -8 arasındaki tam sayılar nelerdir?⇒-7, -6, -5, -4


Sıra Sizde – 4

Eş bölmelere ayrılan yukarıdaki sayı doğrusunda harflere karşılık gelen tam sayıları bulunuz.
Cevap:
A: -6
B: -5
C: -3
D: -1


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 56 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Konu Değerlendirme

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız.
Cevap:

• Sıfırdan büyük tam sayılara pozitif tam sayılar denir.
• Sıfırdan küçük tam sayılar negatif harfi ile gösterilir.
• Tam sayılar; negatif tam sayılar, pozitif tam sayılar ve 0’dan oluşur.


2. Aşağıdaki tam sayıları ifade eden cümleler kurunuz.
Cevap:
100 : Maaşıma 100 TL zam yapıldı
-4 : Zemin katın 4 kat aşağısına indik
0 : Gelirler giderlere eşittir
80 : Babam 80 TL harçlık verdi


3. Eş bölmelere ayrılan yukarıdaki sayı doğrusunda Ο, ◊,Δ ve ♦ şekillerine karşılık gelen tam sayıları bulunuz.
Cevap:
Ο: -8
◊: -5
Δ: +1
♦: +2


4. -6 ile 3 arasında kaç tane tam sayı vardır?
Cevap: -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2⇒ 8  tam sayı vardır


5. Yandaki termometreye göre a, b, c ve d harfleri yerine gelecek tam sayılardan hangisi yanlış yazılmıştır?
Cevap: B) b = +12
a: 5
b: 15
c: -5
d: -15


6. Eş bölmelere ayrılan yukarıdaki sayı doğrusunda harflere karşılık gelen tam sayıların hangisi yanlış verilmiştir?
Cevap: D) N = -1
K: -5
L: -4
M: -2
N: 0


7. Yukarıdaki tam sayılardan kaç tanesi negatif tam sayıdır?
Cevap: C) 3
-18, -70, -6


8. Yukarıdaki M kümesinin elemanlarından kaç tanesi pozitif tam sayıdır?
Cevap: C) 3
+6, +7

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 57-58-59-60. Sayfa MEB Yayınları Mutlak Değer ve Tam Sayılarda Sıralama

Hazır mıyız?


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 57 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Yukarıdaki sayı doğrusu üzerinde bulunan Can, Gamze, İrem ve Murat eşit hızla yürüyerek 0 noktasına ulaşmak için yarışacaklardır. Kimin ya da kimlerin daha önce 0 noktasına ulaşabileceğini düşününüz ve açıklayınız.
Cevap: İlk önce İrem ve Gamze birlikte varır sonra Murat en sonda Can yetişir.


Sıra Sizde – 1

0, -1, -99, +22 sayılarının mutlak değerini sembol ile göstererek bulunuz.
Cevap:

|0|: 0
|-1|: 1
|-99|: 99
|+22|: 22


Sıra Sizde – 2

+7, -8, -100, +100 sayılarının mutlak değerini sembol ile göstererek bulunuz.
Cevap:

|+7|: 7
|-8|: 8
|-100|: 100
|+100|: 100


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 58 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde – 3

Mutlak değeri 7 olan sayılar hangileridir?
Cevap: |-7| ve |+7|


Sıra Sizde – 4

Mutlak değeri en fazla 6 olan sayılar hangileridir?
Cevap: |+6| ve |-6|


Sıra Sizde – 5

-7, |+3|, +6, |-11| sayılarından hangisi en büyüktür?
Cevap: |-11|: 11 yapar. En büyüğü |-11|’dir.


Sıra Sizde – 6

-11, 0, +11, -16 sayılarından hangisinin mutlak değeri en küçüktür?
Cevap: En küçüğü 0’dır.

|-11|: 11
|0|: 0
|+11|: 11
|-16: 16


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 59 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde – 7

Yukarıdaki boşluklara “<”, “>” sembollerinden hangisi gelmelidir?
Cevap:
-3 > -4
-7 < -6
9 > 5
4 < 10
0 < 1
-1 < 0
-1 < 1
-13 < -9


Sıra Sizde – 8

-7, 12, 6, -19, 8, 0, -14 Yukarıdaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında sağdan beşinci sayı hangisi olur?
Cevap: Sağdan beşinci sayı -7’dir.
-19 < -14 < -7 < 0 < 6 < 8 < 12


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 60 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Konu Değerlendirme

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız.
Cevap:
• En küçük pozitif tam sayı +1’dir.
• En büyük negatif tam sayı -1’dir.
• İki basamaklı en küçük negatif tam sayı -99’dur.

2. Aşağıdaki ifadeleri karşılarında verilen tam sayılarla eşleştiriniz.
Cevap:
İki basamaklı en küçük negatif tam sayı: -99
İki basamaklı en büyük pozitif çift tam sayı: 98
İki basamaklı en büyük negatif tek tam sayı: -11
İki basamaklı en küçük pozitif tek tam sayı: 11

3. -45 < 0 < -8 < -29 < 14 Yukarıdaki sıralamanın doğru olabilmesi için hangi tam sayılar yer değiştirmelidir?
Cevap: 0 ile -19 sayıları yer değiştirmelidir.

4. I★ I =5 ifadesinde ★’ın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?
Cevap: 5 ve -5’tir.

5. Yandaki ifadelerin aralarındaki boşluklara sırasıyla “=”, “<”, “>” işaretlerinden hangisi gelmelidir?
Cevap: C) >, <, =
|-6| > -6
2 < |-5|
|-8| = |+8|

6. A = {-5, -4, -3, -1, 2, 3, 4} kümesinin elemanlarından kaç tanesinin mutlak değeri 4’ten küçüktür?
Cevap: D) 4
-3, -1, 2, 3

7. |-6|, 0, -5, -1 Yukarıdaki tam sayıların sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Cevap: C) -5 < -1 < 0 < |-6|

8. Sıcaklık değeri yerden yükseldikçe azalmaktadır. Görseldeki dağın I, II ve III numarayla belirtilen noktalarında aynı anda ölçüm yapılmıştır. Elde edilen sıcaklık değerlerinin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap: B) -17, -11, 1

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu