6. Sınıf Matematik

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 149-150-151. Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 149-150-151. Cevapları MEB Yayınları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde İki Veri Grubuna Ait Verileri Karşılaştırma konusunun bulunduğu 6. sınıf matematik ders kitabı sayfa 149-150-151 cevapları konusunu paylaştık. İki Veri Grubuna Ait Verileri Karşılaştırma konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 149-150-151. Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 149-150-151. Sayfa MEB Yayınları İki Veri Grubuna Ait Verileri Karşılaştırma

Hazır mıyız?


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 149 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Uzmanlara göre verimli ders çalışma, belirli bir amaç doğrultusunda planlı ve programlı olmalıdır. Derslerde başarılı olabilmenin ilk şartı amaçların iyi belirlenmesidir. Ayrıca motivasyon, konu tekrarı, zamanın iyi kullanılması,
etkin dinleme gibi verimli ders çalışma yöntemlerinin de bilinmesi gerekmektedir. Siz de seçtiğiniz iki dersten hangisinde daha başarılı olduğunuzu düşününüz ve nasıl bir
yol izlediğinizi açıklayınız.

Cevap: Ben Türkçe ve sosyal bilgiler dersinde çok başarılıyım. Bunun nedeni her dersten sonra konu tekrarı yapıp test çözmemden kaynaklıdır.


Sıra Sizde – 1

100, 104, 108, 112 veri grubunun aritmetik ortalaması açıklığından ne kadar fazladır?
Cevap:

Aritmetik ortalaması →  100 + 104 + 108 + 112 = 424/4 = 106
Açıklık → 112 – 100 = 12
106 – 12 = 94 fazladır.


Sıra Sizde – 2

Veysel’in matematik dersi yazılı puanları 80, 60 ve 70; Cengiz’in puanları ise 50, 90 ve 80’dir. Hangisinin matematik dersinden daha başarılı olduğunu bulunuz.
Cevap: Cengiz daha başarılıdır.

Veysel → 80 + 60 + 70 =  210/3 = 70
Cengiz → 50 + 90 + 80 = 220/3 = 73,3


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 150 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde – 3

Yukarıdaki tabloda 6. sınıfların Türkçe dersi puan ortalaması ve açıklıkları verilmiştir. Buna göre sınıfların Türkçe dersi başarılarını karşılaştırınız.
Cevap:

Açıklıkları aynıdır.
Aritmetik ortalamaları→ 6C > 6B> 6A


Sıra Sizde – 4

Kayseri ve Sivas illerinin bir hafta boyunca sıcaklık değerleri ölçülmüştür. İki ilin de sıcaklık ortalamasının eşit olduğu bilinmektedir. Kayseri ilinin sıcaklık değeri açıklığı 10, Sivas ilinin ise 18 olduğuna göre hangi ildeki sıcaklık farkı daha fazladır?
Cevap:  Sivas’ta sıcaklık farklı daha fazladır.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 150 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Konu Değerlendirme

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız.
Cevap:

• Bir veri grubundaki en büyük değer ile en küçük değerin farkına açıklık denir.
• İki veri grubu karşılaştırılırken ortalama ve açıklığa göre karşılaştırma yapılır.
• Aritmetik ortalaması eşit olan iki veri grubu karşılaştırılırken açıklığı fazla olan veriler arasındaki farklılaşma daha fazladır.

2. Ali’nin puanlarının ortalamasının Ahmet’in puanlarının ortalamasından fazla olabilmesi için son atışta Ali en az kaç puan almalıdır?
Cevap:

6.-Sinif-Matematik-MEB-Yayinlari-Sayfa-151-Ders-Kitabi-Cevaplari

3. Yukarıdaki tabloya göre Eda’nın en başarılı olduğu dersi bulunuz.
Cevap:

6.-Sinif-Matematik-MEB-Yayinlari-Sayfa-151-Ders-Kitabi-Cevaplari1

4. karıdaki tabloya göre 4. ay gelebilecek fatura miktarlarını tahmin ederek 120 lira ile hangi faturanın ödenebileceğini bulunuz.
Cevap:

6.-Sinif-Matematik-MEB-Yayinlari-Sayfa-151-Ders-Kitabi-Cevaplari1-1


Aşağıdaki grafiğe göre 5, 6 ve 7. soruları cevaplayınız.

5. Yatırım yapmak için hangi şirketi tercih edersiniz? Nedenleri ile açıklayınız
Cevap:

1. Şirket
Aritmetik ortalama→ 120 + 170 + 120 + 150 = 560 → 560 ÷ 4 = 140
Açıklık→ 170 – 120 = 50

2. Şirket
Aritmetik ortalama→ 130 + 140 + 140 + 150 = 560 → 560 ÷ 4 = 140
Açıklık→ 150 – 130 = 20

6. Grafiğe göre 2. şirketin 4 aylık kâr ortalaması kaçtır?
Cevap: B) 140
Aritmetik ortalama→ 130 + 140 + 140 + 150 = 560
560 ÷ 4 = 140

7. 1. şirketin en fazla kâr ettiği ay hangisidir?
Cevap: C) 44 – 50
Aritmetik ortalama→ 20 + 30 + 40 + 60 + 70 = 220
220 ÷ 5 = 44
Açıklık→ 70 – 20 = 50


8. 20, 30, 40, 60, 70 veri grubunun ortalaması ve açıklığı kaçtır?
Cevap: C) 44 – 50

Ortalaması → 20 + 30 + 40 + 60 + 70 = 220/5 = 44
Açıklığı → 70 – 20 = 50

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu