6. Sınıf Matematik

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 32-33-34-35-36-37-38-39. Sayfa MEB Yayınları

6.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 36-37-38-39. Sayfa MEB Yayınları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Asal Sayılar ve Bölünebilme Kuralları konusunun da bulunduğu 6. sınıf matematik ders kitabı sayfa 36-37-38-39 cevapları konusunu paylaştık. Asal Sayılar ve Bölünebilme Kuralları ile ilgili konu hakkında eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 32-33-34-35-36-37-38-39. Sayfa MEB Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 32-33-34-35. Cevapları MEB Yayınları Bölünebilme Kuralları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 32 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Günlük hayatta karşılaştığımız çeşitli durumlarda bir sayının başka bir sayıya kalansız olarak bölünüp bölünemeyeceğini pratik olarak hesaplamak mümkün müdür?
Cevap: Evet mümkündür. Örnek olarak sonu 0 olan sayılar 5 ve 10’a tam bölünür.


Dört basamaklı 347x sayısının birler basamağı 3’ten büyük bir rakamdır. Bu sayı 2 ile bölünebildiğine göre x kaç farklı değer alır?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 32 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


Ceren, aklından tuttuğu sayıyı bulmaları için arkadaşlarına ipucu veriyor.
• 3’e tam bölünür.
• Birler basamağında 5 rakamı vardır.
• Sayı üç basamaktan oluşur.
• Onlar basamağında 6 rakamı vardır. Ceren’in aklından tuttuğu sayı kaç olabilir?

Cevap: x65 sayısı olsun
x + 6 + 5=11 + x
x= 1, 4, 7

sayılar→ 165, 465, 765


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 33 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Dört basamaklı 2x64 doğal sayısı 6 ile kalansız bölünebiliyor. Buna göre x yerine yazılabilecek rakamları bulunuz.
Cevap: 0, 3, 6, 9 yazılabilir.


3078 sayısının hangi iki rakamının yerleri değiştirilirse elde edilen yeni sayı 6 ile tam bölünmez?
Cevap: 8 ile 7’nin yerleri değiştirilirse 6 ile tam bölünemez.


Dört basamaklı 586x sayısı 4 ile tam bölünebiliyor. Buna göre yerine yazılabilecek rakamları bulunuz
Cevap: 0, 4, 8


690x sayısı 5 ile kalansız bölünebilen rakamları farklı bir doğal sayı ise x yerine kaç farklı rakam yazılabilir?
Cevap: Sadece 5 yazılabilir.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 34 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

3526 sayısının 9 ile bölümünden kalanın kaç olduğunu bulunuz.
Cevap: 3 + 5 + 2 + 6=17
17/9=1 ve 8 kalan verir.


6△□5 dört basamaklı sayısı 9 ile kalansız bölünebilmektedir. △ ve □ ifadesinin alabileceği değerler nelerdir?
Cevap:

6 + 5 + △ + □=11
△ + □ = 7,16


Dört basamaklı, 10’a tam bölünebilen rakamları farklı en büyük sayıyı bulunuz.
Cevap: 9870


18 · 12 · 31 işleminin sonucunun 10 ile bölümünden kalan kaçtır?
Cevap: Birler basamaklarını çarparız.
8 . 2 . 1=16
16/10=1 ve 6 kalanı verir.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 35 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız
Cevap:

• Bir doğal sayının böleni aynı zamanda o doğal sayının çarpanı olarak ifade edilir.
• Birler basamağındaki rakamı 0 veya 5 olan sayılar 5 ile kalansız bölünebilir.
• Bir doğal sayı hem 2 ile hem de 3 ile kalansız bölünebiliyorsa 6 ile kalansız bölünür.


2. Mustafa’nın bir miktar cevizi vardır. Cevizlerin sayısının 50’den fazla ve 6 ile bölünebilen iki basamaklı bir sayı olduğu biliniyor. Buna göre Mustafa’nın cevizlerinin
sayısının hangi doğal sayılar olabileceğini bulunuz

Cevap: 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96


3. Dört basamaklı 5△6○ sayısı hem 3’e hem de 9’a kalansız bölünebildiğine göre△ ve ○ yerine gelecek değerleri bulunuz.
Cevap:

△ + ○= 7 olması gerekir. O zaman △, ○→ 5, 2 ya da △, ○→ 6, 1 olabilir.
△→ 0, 1, 2, 3, 4
○→ 7, 6, 5, 4, 3


4. Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki kutucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 35 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


5. Dört basamaklı 34□1 sayısı 3 ile tam bölünüp 9 ile tam bölünemediğine göre □ ile gösterilen sayının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
Cevap: C) 11


Sayı ➜ 5, 12, 19, 25
Çarpanları ➜ 1-5, 1-2-3-6, 1-19, 1-5-25
6. Yukarıda bazı sayılar ve bu sayıların çarpanları verilmiştir. Tabloya göre hangi sayının çarpanı eksik verilmiştir?

Cevap: B)12


7. 56△2 dört basamaklı doğal sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre △ yerine kaç farklı rakam yazılabilir?
Cevap: C) 3


➜ 112, 196, 201
➜ 252, 310, 400
➜ 426, 504, 527

8. Yukarıdaki tabloda verilen sayılardan 4 ile kalansız bölünemeyenlerin toplamı kaçtır
Cevap: A) 1464

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 36 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Arkadaşınızın aklından tuttuğu sayının sadece 1’e ve kendisine bölünebilen tek basamaklı bir sayı olduğu bilindiğine göre bu sayının kaç olabileceğini düşününüz ve açıklayınız.
Cevap: 7 olabilir.


36 sayısına en az kaç eklenirse elden edilen sayı asal bir sayı olur?
Cevap: 1 eklenirse asal bir sayı olur.


11, 12 ve 13 sayılarından hangilerinin asal sayı olduğunu belirleyiniz.
Cevap:  11 ve 13 asal sayıdır.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 37 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

4, 6, 8, 9 ve 10 sayıları Eratosthenes Kalburu’nda daha önceden boyanmıştır. Bu sayılar ve katlarının neden boyalı olduğunu yorumlayınız
Cevap: Bu sayılar asal sayılar değillerdir. Katları da asal olmadığı için nboyalıdır.


Rakamları farklı iki basamaklı en küçük asal sayının en küçük asal sayıdan farkı kaçtır?
Cevap: 13 – 2 =11


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 38 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

120 sayısının asal çarpanlarını çarpan ağacı yöntemi ile gösteriniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 38 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


45 sayısının asal çarpanlarını çarpan ağacı yöntemi ile gösteriniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 38 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


450 sayısının asal çarpanlarını bölme algoritması yöntemi ile bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 38 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


132 sayısının asal çarpanlarını bölme algoritması yöntemi ile bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 38 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 39 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız.
Cevap:

2 en küçük asal sayıdır.
• Sadece 1’e ve kendisine kalansız bölünebilen sayılara asal denir.
• 28 sayısının asal çarpanları 2 ve 7 sayılarıdır.


2. Yanda 60 ve 126 sayılarının asal çarpanlarına ayrılmış hâli gösterilmiştir.
Buna göre:

Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 39 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


3. Yanda A sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli verilmiştir. Buna göre A, B ve C sayılarını bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 39 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


4. Aşağıdaki doğal sayılar ile asal çarpanlarını eşleştiriniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 39 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


5. Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki kutucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 39 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


6. 1□ iki basamaklı sayısı asal sayı olduğuna göre □ yerine gelecek rakamların toplamı kaçtır?
Cevap: D) 20


1, 3, 9, 13, 51, 41, 43, 54, 75
7. Yukarıda verilen sayılardan kaç tanesi asal sayı değildir?

Cevap: A) 5


8. 21 sayısı iki asal sayının toplamı olarak kaç farklı şekilde yazılabilir?
Cevap: A) 1

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu