6. Sınıf Matematik

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 25-26-27-28-29-30-31. Sayfa MEB Yayınları

6.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 25-26-27-28-29-30-31. Sayfa MEB Yayınları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerine özel olarak hazırlanan ve içerisinde Doğal Sayı Problemleri ve Çarpanlar ve Katlar konularının da bulunduğu 6. sınıf matematik ders kitabı sayfa 25-26-27-28-29-30-31 cevapları konusunu paylaştık. Konu içerisindeki cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi bizlere yorumlardan bizlere yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 25-26-27-28-29-30-31. Sayfa MEB Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 25-26-27-28-29-30-31. Cevapları MEB Yayınları Doğal Sayı Problemleri ve Çarpanlar ve Katlar


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 25 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Günlük hayatta karşılaştığınız problemleri nasıl çözdüğünüzü düşününüz ve açıklayınız.
Cevap: Karşılaştığım problemleri bilmediğim bir konu ile alakalı ise araştırarak çözüm yolu üretmeye çalışıyorum.


250 yataklı bir hastanede 3 yataklı 40 oda, 4 yataklı 22 oda vardır. Diğer odalar 2 yataklı olduğuna göre bu hastanede toplam kaç oda vardır?
Cevap:

40 . 3= 120 4 . 22=88
120 + 88=208
250 – 208 =42 yatak kalıyor.
42/2=21 oda 21 + 40 + 22=83 oda bulunmaktadır.


İki kardeşin 5 yıl sonraki yaşları toplamı 62 olduğuna göre 2 yıl önceki yaşları toplamı kaçtır?
Cevap: 1 kardeş 5 yıl sonra 5 yaş yaşlanmış olacaktır. İki kardeş 5+5=10
62 – 10=52
bir yılda iki kardeş 2 yaş yaşlandığına göre iki yılda 2+2=4 yaş yaşlanmış olurlar.
52 – 4=48 iki sene önceki yaşları toplamı.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 26 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Problem çözüm aşamaları karşılaşılan tüm matematik problemleri için uygulanabilir mi?
Cevap: İşlem sıralamasını düşünmezsek tüm problemler için uygulanabilir.


Millî Kütüphanedeki yaklaşık 224 000 kitap dışı materyali (plaklar, afişler, tablolar, haritalar, pullar vb.) arşivlemek isteyen bir görevlinin her gün 1000 eseri arşivlediği düşünüldüğünde tüm kitap dışı materyalleri kaç ay, kaç günde arşivleyebileceğini bulunuz.
Cevap:

224 000/1000=224 gün
1 ay 30 gün ise;
224/30=7,4 →7 ay 4 gün


Ekim ayında Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında gösterime girecek tiyatroda kazanılan para hayvanların beslenme ve barınma ihtiyaçları için kullanılacaktır. Gösterilecek tiyatroyu konu alan bir problem kurunuz ve kurduğunuz problemi çözünüz.
Cevap:

12.20 + 18.35=870 TL


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 27 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Ceren’in kumbarasında 1 lira, 50 kuruş ve 25 kuruştan oluşan toplam 240 lira vardır. 300 tane 25 kuruş, 50 tane 50 kuruş bulunan bu kumbarada kaç tane 1 lira vardır?
Cevap:

300 . 0,25= 75
50 . 0,50= 25
75 + 25=100
240 – 100=140 tane 1TL vardır.


Bir sınıftaki öğrenciler boy sırasına dizildiğinde Gül baştan 15. sırada, sondan 17. sıradadır. Buna göre bu sınıfta kaç öğrenci vardır?
Cevap: 15 + 17=32
Gül’ü iki defa saymamak için 1 çıkarmamız gerek.
32 – 1= 31 öğrenci vardır.


Bir okuldaki kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısının 2 katından 40 eksiktir. Okulda toplam 320 öğrenci olduğuna göre kız öğrenci sayısı kaçtır?
Cevap:

2e-40=k
e + k=320 olduğuna göre
2e – k=40
e + k=320 e= 120, k=200tane kız öğrenci vardır.


Bir basketbol maçında üç ve iki sayılık atış yapabilen Semih’in 29 sayı alabilmesi için en az kaç atış yapması gerektiğini bulunuz
Cevap:

9 kere 3’lük=27 sayı
1 kere 2’lik= 2 sayı
10 atış = 29 sayı


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 28 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

1. Yukarıdaki hedef tahtasında sarı bölgeyi vuranlara 10 puan, mavi bölgeyi vuranlara 5 puan verilmektedir. Pembe bölgeyi vuranlardan ise 3 puan silinmektedir. Atiye ve Merve altışar atış yapmıştır. Atiye 2 defa sarı, 1 defa mavi ve 3 defa pembe bölgeyi vurmuştur. Merve de 3 defa sarı, 2 defa mavi ve 1 defa pembe bölgeyi vurmuştur. Buna göre, Atiye ve Merve’nin puanlarını bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 28 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


2. 5 kg, 4 kg, 6 lira, 8 lira ve 60 lira verilerini kullanarak problem oluşturunuz.
Cevap: Ahmet pazardan 5 kilosu 8 lira olan çilekten, 4 kilosu 6 lira olan erikten almak istemektedir. Elinde 60 TL olan Ahmet Çilek ve erikten en fazla kaç kilo alabilir?


3. Okul çıkışında lokantaya giden Salih ve 4 arkadaşı yemek yedikten sonra ödenecek hesabı eşit olarak paylaşacakları sırada Salih cüzdanını unuttuğunu fark etmiştir. Salih’in arkadaşları kişi başı 4 lira fazla vererek hesabı ödediklerine göre toplam kaç lira hesap ödenmiştir?
Cevap: D) 80


4.Sinan, kardeşi Halil doğduğunda 10 yaşındadır. 15 yıl sonra bu iki kardeşin yaşları farkı kaç olur?
Cevap: D) 10


5. Hülya yukarıda fiyatları verilen ürünlerin her birinden ikişer tane almıştır. Buna göre Hülya’nın ödeyeceği toplam miktarı veren işlem aşağıdakilerden hangisi ile
ifade edilebilir?

Cevap: C) 2 · (1 + 2 + 3 + 4)


6. Bir kümesteki tavşan ve tavukların sayısı 30’dur. Tavukların toplam ayak sayısı 26 olduğuna göre bu kümesteki tavşanların sayısı kaçtır?
Cevap: C) 17


7.Ahmet, 8 litrelik ve 6 litrelik kovaları kullanarak bahçelerindeki süs havuzunu doldurmak istiyor. 8 litrelik kovayı 5 kez, 6 litrelik kovayı 7 kez kullandığında havuzun yarısı dolduğuna göre havuzun tamamı kaç litre su alır?
Cevap: D) 164


8. Her ay maaşının sekizde birini biriktiren Can’ın bir yılın sonunda 1200 lira parası biriktiğine göre Can’ın maaşı kaç liradır?
Cevap: C) 800

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 29 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Alanı 20 birim kare olan dikdörtgenin kenarlarının kaç birim olabileceğini düşününüz ve açıklayınız
Cevap: 5 birim olabilir.


150 sayısının doğal sayı çarpanlarını bulunuz
Cevap:

1 . 150, 2. 75, 3 . 50, 5 . 30, 6 . 25, 10 . 15
(1, 2, 3, 5, 6, 15, 25, 30, 50, 75, 150 toplamda 12 çarpanı vardır)


40 sayısının çift olan doğal sayı çarpanlarının toplamı kaçtır?
Cevap:

2 + 4 + 8 + 10 + 20 + 40=84


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 30 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

48 sayısının doğal sayı çarpanlarından kaç tanesi rakamdır?
Cevap: 1, 2, 4, 6, 8 5 tanesi rakamdır.


30 sayısının doğal sayı çarpanlarının toplamını bulunuz.
Cevap: 1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 10 + 15 + 30= 75


Yukarıda verilen tablodaki sayılar arasında 6’nın katlarını işaretleyiniz
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 30 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


• 18’in katıdır.
• İki basamaklıdır.
• Rakamlarının çarpımı 0’dır.
Yukarıda özellikleri verilen sayıyı bulunuz.

Cevap: 90


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 31 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız.
Cevap:

• Bir sayının çarpanına aynı zamanda o sayının böleni denir.
• Bir doğal sayıyı herhangi bir doğal sayıyla çarparak bulduğumuz çarpımlara o sayının katları denir.
• 60 sayısının 5 ile 40 arasındaki çarpanları 6, 10, 12, 15, 20, 30 sayılarıdır


2. Kaan, biriktirdiği parası ile 48 tane roman almıştır. Kaan, bu romanları arkadaşlarına eşit sayıda hediye etmek istiyor. Kaan’ın romanları kaç farklı şekilde paylaştırabileceğini bulunuz
Cevap: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48→ 10 farklı şekilde paylaştırılabilir.


3. Birbirinin çarpanı veya katı olan aşağıdaki sayıları eşleştiriniz
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 31 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


4.Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki kutucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 31 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


5. Yukarıdaki görselde ördeğin uzunluğu verilmiştir. Bu uzunluğu veren sayının çarpanlarından kaç tanesi tek sayıdır?
Cevap: A) 1


6. 110 sayısının bölenlerinden kaç tanesi rakamdır?
Cevap: B) 3


7. 7’nin 50’den küçük katları aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49


8. 96 sayısının çarpanları gökkuşağı şeklinde gösterilmiştir. Boşluklara gelecek sayıların toplamı kaçtır?
Cevap: B) 46

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 29 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Alanı 20 birim kare olan dikdörtgenin kenarlarının kaç birim olabileceğini düşününüz ve açıklayınız
Cevap: 5 birim olabilir.


150 sayısının doğal sayı çarpanlarını bulunuz
Cevap:

1 . 150, 2. 75, 3 . 50, 5 . 30, 6 . 25, 10 . 15
(1, 2, 3, 5, 6, 15, 25, 30, 50, 75, 150 toplamda 12 çarpanı vardır)


40 sayısının çift olan doğal sayı çarpanlarının toplamı kaçtır?
Cevap:

2 + 4 + 8 + 10 + 20 + 40=84


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 30 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

48 sayısının doğal sayı çarpanlarından kaç tanesi rakamdır?
Cevap: 1, 2, 4, 6, 8 5 tanesi rakamdır.


30 sayısının doğal sayı çarpanlarının toplamını bulunuz.
Cevap: 1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 10 + 15 + 30= 75


Yukarıda verilen tablodaki sayılar arasında 6’nın katlarını işaretleyiniz
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 30 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


• 18’in katıdır.
• İki basamaklıdır.
• Rakamlarının çarpımı 0’dır.
Yukarıda özellikleri verilen sayıyı bulunuz.

Cevap: 90


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 31 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız.
Cevap:

• Bir sayının çarpanına aynı zamanda o sayının böleni denir.
• Bir doğal sayıyı herhangi bir doğal sayıyla çarparak bulduğumuz çarpımlara o sayının katları denir.
• 60 sayısının 5 ile 40 arasındaki çarpanları 6, 10, 12, 15, 20, 30 sayılarıdır


2. Kaan, biriktirdiği parası ile 48 tane roman almıştır. Kaan, bu romanları arkadaşlarına eşit sayıda hediye etmek istiyor. Kaan’ın romanları kaç farklı şekilde paylaştırabileceğini bulunuz
Cevap: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48→ 10 farklı şekilde paylaştırılabilir.


3. Birbirinin çarpanı veya katı olan aşağıdaki sayıları eşleştiriniz
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 31 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


4.Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki kutucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 31 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


5. Yukarıdaki görselde ördeğin uzunluğu verilmiştir. Bu uzunluğu veren sayının çarpanlarından kaç tanesi tek sayıdır?
Cevap: A) 1


6. 110 sayısının bölenlerinden kaç tanesi rakamdır?
Cevap: B) 3


7. 7’nin 50’den küçük katları aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49


8. 96 sayısının çarpanları gökkuşağı şeklinde gösterilmiştir. Boşluklara gelecek sayıların toplamı kaçtır?
Cevap: B) 46

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu