6. Sınıf Matematik

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 18-19-20-21-22-23-24. Sayfa MEB Yayınları

6.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 18-19-20-21-22-23-24. Sayfa MEB Yayınları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde İşlem Önceliği, Dağılma Özelliği ve Ortak Çarpan Özelliği gibi konuların da bulunduğu 6. sınıf matematik ders kitabı sayfa 18-19-20-21-22-23-24 cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 18-19-20-21-22-23-24. Sayfa MEB Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 18-19-20-21-22-23-24. Sayfa Cevapları MEB Yayınları İşlem Önceliği, Dağılma Özelliği ve Ortak Çarpan Özelliği


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları MEB Yayınları

120 – 4² . 5 işleminin sonucunu bulunuz.
Cevap:

4² = 16
16 . 5= 80
120 – 80 =40


45 + 3 . 24 işleminin sonucunu bulunuz.
Cevap:

24 = 16
16 . 3 = 48
45 + 48 = 93


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları MEB Yayınları

(3 + 7) . 4 – 9 ÷ 3² işleminin sonucunu bulunuz.
Cevap:

3 + 7= 10 10 . 4= 40
3² = 9 9/9=1
40 – 1 = 39


48 ÷ (12 – 4) + 7 · 2 işleminin sonucunu bulunuz.
Cevap:

12 – 4=8
7 . 2= 14
48/8=6
6 + 14 = 20


(160 – 40) ÷ 2² · 2 + 10 işleminin sonucunu bulunuz.
Cevap:

160 – 40 = 120
2 . 2 . 2=8 120/8= 15
15 + 10=25


24 · 3 – 16 ÷ 4 + 45 işleminin sonucu 10² den kaç fazladır?
Cevap:

24 . 3= 72 16/4=4
72 – 4 + 45= 113
10² = 100
113 – 100= 13 fazladır.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları MEB Yayınları

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız.
Cevap:

• İçerisinde üslü ifade, toplama ve çarpma işlemi bulunan işlemde işlem önceliğine göre önce üslü ifade, sonra çarpma sonra da toplama işlemleri yapılır.
• İçerisinde çıkarma, bölme işlemi ve parantez içi işlem bulunan durumlarda işlem önceliğine göre önce parantez içi sonra bölme sonra da çıkarma işlemi yapılır.
• Aynı işlem önceliği sırasına sahip işlemler soldan sağa doğru sırayla yapılır.


2. Aşağıdaki noktalı yerlere “<“, “>” ve “=” sembollerinden uygun olanı yazınız.
Cevap:

4 · 5 – 2 > 4 · (5 – 2)
16 ÷ 4 · 2 < 16 · 4 ÷ 2
5 + 12 ÷ 3 = 12 ÷ 3 + 5
(9 – 2) · 4 > 9 – 2 · 4


3. Aşağıda verilen işlemin sonucunu bulunuz.
Cevap: 40 – (70 + 2³) ÷ 2 = ?

40 – (78) /2
40 – 36 =4


4. Aşağıdaki işlemleri doğru sonuçları ile eşleştiriniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları MEB Yayınları


I. 23 + 2 · 3 = 12
II. 25 · 2 – 10 = 40
III. (32 ÷ 4) · 2 = 16
IV. 125 – (5 + 3 · 2) = 110
5.Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Cevap: B

A) I ve IV.
B) II ve III.
C) Yalnız III.
D) I, II ve III.


6. İşlem önceliği kurallarını uygulayan hesap makinesinde sırayla 14, -, 10, +, 8, ÷, 2 tuşlarına basılırsa ekranda hangi sayı görünür?
Cevap:

A) 8
B) 9
C) 12
D) 13


7. 25 + 52 · 3 + 102 – (15 + 12 · 4)işleminin sonucu kaçtır?
Cevap: C

A) 117
B) 127
C) 137
D) 147


8. 81 ? 27 ? 9 = 84
Yukarıdaki işlemde “?” ve “?” yerine gelecek işlem sembolleri sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Cevap: B

A) – ·
B) + ÷
C) + ·
D) · –

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları MEB Yayınları

4 kutuda sekizer, 4 kutuda da onar lokum bulunmaktadır. Tüm lokumların sayısını farklı yollarla nasıl bulacağınızı düşününüz ve açıklayınız.
Cevap: 4 . 8 + 4 . 10 = 72

Yukarıdaki ABCD dikdörtgeninin alanını çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanarak bulunuz
Cevap:

8 + 2 = 10
10 . 6 =60 cm² veya
2 . 6 + 8 . 6= 60 cm²


Aşağıdaki işlemleri çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanarak yapınız.
Cevap:

(21 + 8) · 13 = 377
21. 13 + 8 . 13= 377

11 · (17 + 5) = 242
11 . 17 + 11 . 5 =242


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları MEB Yayınları

30 · 59 işleminin sonucunu dağılma özelliğini kullanarak bulunuz
Cevap:

30.(61-2)= 30. 61 – 30.2
=1770


39 · 103 işleminin sonucunu dağılma özelliğini kullanarak bulunuz.
Cevap:

39 .(105 – 2)
=39.105 – 39.2
=4095 – 78
=4017


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları MEB Yayınları

Zeynep Hanım, satmak için her bir kolide 5 kavanoz çilek reçeli ve 4 kavanoz kayısı reçeli olan 10 koli hazırlamıştır. Zeynep Hanım’ın toplam kavonoz sayısını ortak çarpan parantezine alma özelliği ile ifade ediniz.
Cevap:

10 . (5 + 4)
=10.5 + 10.4
=50 + 40
=90


ir sınavda her doğru cevap için 4 puan verilirken her yanlış cevap için 2 puan siliniyor. 30 soruluk bir sınavda bütün soruları cevaplayan ve 15 doğru cevabı olan Nihal’in kaç puan alacağını ortak çarpan parantezine alma özelliğini kullanarak hesaplayınız
Cevap:

15 . (4-2)
=15.4 – 15.2
=60 – 30
=30


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları MEB Yayınları

1.Yukarıdaki kırmızı renkli karelerin ve toplam karelerin sayısını çarpma işleminin dağılma özelliğini kullanarak bulunuz.
Cevap: 4.(3+7) = 40 veya 4.3 + 4.7=40


2. 36 · (13 + 25) = 36 · ? + 36 · 25 işleminde yerine ? yazılması gereken sayıyı bulunuz.
Cevap: ? =13


3. Bir düğün salonundaki 65 masanın her biri 10 papatya ve 5 gül ile süslenecektir. Bunun için kullanılacak papatya ve güllerin toplam sayısını ortak çarpan parantezine alma özelliğini kullanarak bulunuz.
Cevap: 65 . (10+5) = 975


4.Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki kutucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları MEB Yayınları


5. I. adım 68 · 99 = 68 · (100 – 1)
II. adım = 68 · 100 – 68 · 1
III. adım = 680 – 68
IV. adım = 612
Eda, öğretmeninin sorduğu 68 · 99 işlemini kısa yoldan yukarıdaki gibi yapmıştır.
Buna göre Eda ilk hatayı kaçıncı adımda yapmıştır?

Cevap: C

A) I. B) II. C) III. D) IV


6. 8 · 32 işleminin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B

A) (8 + 30) + (8 + 2)
B) (8 · 30) + (8 · 2)
C) (8 · 30) · (8 · 2)
D) (8 + 30) · (8 + 2)


7. ? . 25 – 32 · 25 = 43 · 25
Yukarıda verilen eşitliğe göre ? yerine gelecek sayı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: D

A) 11 B) 25 C) 43 D) 75


8. Yukarıdaki birim karelerin toplamının işlem olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C

A) 5 · (6 – 3) B) 5 · (8 + 3)
C) 5 · (6 + 3) D) 5 · (9 – 5)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu