Enes Bakır

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 293-294-295-296-297. Sayfa Cevapları – ÖĞÜN Yayıncılık

Bu konu Enes Bakır tarafından 4 ay önce açıldı ve Henüz Cevap Yok.
Enes Bakır
Enes Bakır
Uzman Yazar
Üyelik Zamanı: 10 ay önce
Konu Sayısı: 179
Yanıt Sayısı: 0
23 Mart 2020, 10:00

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı ÖĞÜN Yayıncılık Sayfa 293-294-295-296-297. Cevapları | 5. Ünite Değerlendirme Testi

Konu içerisinde yer alan mavi renkli orta başlıklar sayfaları göstermektedir. Kırmızı yazılar soruları, yeşil yazılar ise soruların cevaplarını gösterir.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 293 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

Ünite Değerlendirme Testi

1. Aşağıdakilerden hangisi yandaki şekilde verilen açıların birinin gösterimi olamaz?
Cevap: D şıkkıdır.


2. Şekilde verilen açı,aşağıdaki açılardan hangisiyle eş değildir ?
Cevap: C şıkkıdır.


3. Yanda verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C şıkkıdır.


4. Aşağıda verilen şekillerden hangisi komşu tümler iki açıya aittir?
Cevap: B şıkkıdır.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 294 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

5. Yandaki şekilde COD dik açıdır, m (COE) = 117° olduğuna göre m (AOB) = x kaç derecedir?
Cevap: B şıkkıdır. 


6. Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün yarısına eşit ise büyük açının ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A şıkkıdır.


7. Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 2 katından 15° fazladır. Buna göre büyük açının ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D şıkkıdır.


8. Şekilde verilen DEFG paralelkenarın yüksekliği, aşağıdaki doğru parçalarından hangisidir?
Cevap: D şıkkıdır.


9. Yandaki ABCD paralelkenarında [DH] ± [BC]’dir. | DH | = 7 cm ve A(ABCD) = 42 cm2 olduğuna göre | BC | kaçtır?
Cevap: C şıkkıdır.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 295 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

10. Yandaki şekilde AB=4cm BC=4cm CD=8cm ‘dir.AB..BD olduğuna göre ACD ‘in alanı ABC ‘nin alanın kaç katıdır?
Cevap: B şıkkıdır.


11. Şekilde verilen mavi boyalı bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B şıkkıdır.


12. Alanı 48 cm2 olan bir üçgenin bir kenarının uzunluğu 8 cm olduğuna göre bu kenara ait yükseklik aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C şıkkıdır.


13. Bir üçgenin tabanının uzunluğu 12 cm ve bu tabana ait yüksekliğin uzunluğu ise taban uzunluğunun yarısıdır. Buna göre üçgenin alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C şıkkıdır.


14. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C şıkkıdır.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 296 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

15. Yandaki PRST paralelkenarında PRK üçgeninin alanı 4000 mm2 olduğuna göre PRST paralelkenarının alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C şıkkıdır.


16. Yanda verilen ABC üçgeninde [ AB ] 1 [ BC ] ’dir. | AD | = 2 cm, | DB | = 3 cm, | BE | = 4 cm ve |EC | = 4 cm olduğuna göre taralı bölgenin alanı kaç cm2 dir?
Cevap: B şıkkıdır.


17. Betül Hanım dikdörtgen şeklindeki sehpanın üstüne kare şeklinde bir örtü örtüyor. Yandaki şekilde verilenlere göre sehpanın örtüsüz kısmının alanı kaç dm2 dir?
Cevap: B şıkkıdır.


18. 0,25 m2nin 3/5′ ü kaç cm2 eder?
Cevap: B şıkkıdır.


19. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D şıkkıdır.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 297 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D şıkkıdır.


21. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D şıkkıdır.


22. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?
Cevap: C şıkkıdır.


23. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi doğrudur?
Cevap: B şıkkıdır.


24. Yandaki şekilde bir çiftçinin tarlasının krokisi veriliyor. Çiftçi yeşil ile boyalı yere mısır, kırmızı ile boyalı yere ise domates ekiyor. Çiftçinin domates ektiği alan kaç ar’dır?
Cevap: A şıkkıdır.

Konuya Bir Cevap Yazın

  • 4 Kayıtlı Üye
  • 278 Konu
  • 97 Cevap
  • Son Üye: Ahmet
Kitap Cevapları