Enes Bakır

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 287-288-289-290-291-292. Sayfa Cevapları – ÖĞÜN Yayıncılık

Bu konu Enes Bakır tarafından 4 ay önce açıldı ve Henüz Cevap Yok.
Enes Bakır
Enes Bakır
Uzman Yazar
Üyelik Zamanı: 10 ay önce
Konu Sayısı: 179
Yanıt Sayısı: 0
22 Mart 2020, 6:00

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı ÖĞÜN Yayıncılık Sayfa 287-288-289-290-291-292. Cevapları | 5. Ünite Değerlendirme

Konu içerisinde yer alan mavi renkli orta başlıklar sayfaları göstermektedir. Kırmızı yazılar soruları, yeşil yazılar ise soruların cevaplarını gösterir.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 287 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

Ünite Değerlendirme

1. ABC açısı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C şıkkıdır.


2. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
(D) Ölçüleri eşit olan açılara eş açılar denir.
(Y) Ölçüsü 97º olan açıya eş olan açının ölçüsü en az 98º olmalıdır.
(Y) İki açı eş ise toplamları her zaman 90º dir.
(Y) Eş açıların ölçülerinin eşit olmasına gerek yoktur.
(D) ABC açısının ölçüsü 132º ise bu açıya eş olan KLM açısının ölçüsü de 132º dir.


3. Şekildeki ABC açısı aşağıda verilen açılardan hangisine eştir?
Cevap: A şıkkıdır.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 288 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

4. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
(D) Komşu bütünler iki açı bir doğru açı oluşturur.
(Y) Ölçüleri toplamı 90° olan iki açıya bütünler açılar denir.
(Y) 118° lik açının bütünleri 72° dir.
(Y) Bir dar açının tümleri bir geniş açıdır.
(D) 90° lik açının bütünleri de 90° dir


5. Tümler açısının ölçüsü 55° olan açının bütünlerinin ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D şıkkıdır.


6. Birinin ölçüsü diğerinin 4 katı olan komşu bütünler iki açı çiziniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 288 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

 

 

 

 


7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C şıkkıdır.


8. Yandaki şekilde s (AOC) = 90° dir. AOB’nın ölçüsü BOC’nın ölçüsünün 2 katı ise AOB kaç derecedir?
Cevap: m(AOB)= 60°


9. Şekilde verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D şıkkıdır.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 289 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

10. Yandaki şekilde verilenlere göre x kaç derecedir?
Cevap: 90 – 67= 23°


11. Yandaki şekilde verilenlere göre x’in bütünlerini bulunuz.
Cevap: 
180 – 75 = 105
180 – 105 = 75


12. Yandaki şekilde ABCD bir kare ise verilenlere göre a kaç derecedir?
Cevap:
90 + 83+ a = 180
a= 7


13. Aşağıda verilen paralelkenarların yüksekliklerini gönye kullanarak çiziniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 289 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık


14. Yandaki KLMN paralelkenarının alanı 28 cm2 dir. NH = 4 cm olduğuna göre KL ’nu bulunuz.
Cevap:
4 . x = 28
KL= x = 7


15. Yanda verilen PRST paralelkenarında [TH] 1 [PR], [TU] 1 [SR] dır. | PR | = 8 cm, | TH | = 5 cm, I SR | = 4 cm ise | TU | ’nu bulunuz.
Cevap:
4.h=5.8
h=10

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 290 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

16. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.

(D) Karenin tüm kenar uzunlukları ve tüm açılarının ölçüleri birbirine eşittir.
(D) Paralelkenarın karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir.
(Y) Dikdörtgenin köşegen uzunlukları farklıdır.
(D) Kare ve dikdörtgen, paralelkenarın özel durumlarıdır.
(Y) Kare, paralelkenarın tüm özelliklerini taşır.


17. Paralelkenar şeklindeki okul bahçesinde, okul kapısı bahçenin uzun kenarının üzerindedir. Okul kapısının, bahçenin diğer uzun kenarına olan dik uzaklığı 80 m’dir. Bahçenin uzun kenarı 120 m olduğuna göre bahçenin alanının kaç dm2 olduğunu bulunuz.
Cevap: 
80 . 120 = 9600 m2 = 960 000 dm2


18.  Aşağıda verilen üçgenlerin yüksekliklerini gönye kullanarak çiziniz.
Cevap: 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 290 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık


19. Yanda verilen ABC üçgeninde [BH] 1 [AC] ’dır. | AC | = 7 cm ve | BH | = 8 cm olduğuna göre A (ABC) ’nı bulunuz.
Cevap: 7.8/2= 28

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 291 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

20. Nesrin Hanım’ın bahçesinin şekli ve boyutları yanda veriliyor. Pembe boyalı bölüme domates ekmek isteyen Nesrin Hanım’ın kaç cm2 lik alana domates ekileceğini bulunuz.
Cevap: 

60.40/2 + 25. 40/2= 1200+500= 1700 m2
1700m2= 17 000 000 cm2


21. Yanda verilen ABCD karesi ile KLM dik üçgeninin alanları birbirine eşittir. | AB | = 6 cm ve |KM| = 8 cm olduğuna göre | KL | kaç cm’dir?
Cevap: 
KL . 8 / 2= 36   KL= 9


22. Aşağıda verilen alanlarla alan ölçme birimlerini eşleştiriniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 291 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık


Aşağıdaki noktalı yerleri tamamlayınız.

a) 0,18 km2 = 180 000 m2
b) 50 000 mm2 = 0,05 m2
c) 43 cm2 = 4300 mm2
ç) 7 m2 = 7 000 000 mm2


Aşağıdaki noktalı yerleri tamamlayınız.

a) 5 ha = 50 daa
b) 8 dönüm =80 a
c) 8,7 ha = 870 a
ç) 85 daa = 850 a
d) 12 daa =1200 m2
e) 500 m2 = 5 a

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 292 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

25. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.

(Y) Ar bir uzunluk ölçüsü birimdir.
(Y) Arazi ölçülerinden en büyük olan dekardır.
(D) 1 ar, 100 m2 ye eşittir.
(Y) Arazi ölçüleri alan ölçülerine çevrilemez.


26. Mert, geometrik şekilleri kullanarak bir ok şekli yapıyor. Verilen ölçülere göre Mert’in yaptığı ok şeklinin alanı kaç mm2 dir?
Cevap: 156 cm2= 15 600 mm2


27. 6 dönümlük bir tarlanın 2 dekarlık kısmına domates, 250 m2 lik kısmına fasulye, 30 ar’lık kısmına da salatalık ekiliyor. Tarlanın ekilmeyen alanı kaç ar’dır?
Cevap: A şıkkıdır.


28. Mehmet Bey, su kanallarının kapaklarını açıp kapatarak komşularının tarlalarını sulamalarına yardım ediyor. Mehmet Bey, alanı 2 dönüm olan tarlaya 2 saat, alanı 0,5 hektar olan tarlaya 5 saat ve alanı 30 ar olan tarlaya da 3 saat su gönderiyor. Buna göre Mehmet Bey, 10 saatte kaç m2 lik alanı sulamıştır?

Cevap:  2000m2 + 3000m2 + 5000m2 = 10 000 m2

Konuya Bir Cevap Yazın

  • 4 Kayıtlı Üye
  • 278 Konu
  • 97 Cevap
  • Son Üye: Ahmet
Kitap Cevapları