Enes Bakır

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 218-219-220-221. Sayfa Cevapları – ÖĞÜN Yayıncılık

Bu konu Enes Bakır tarafından 6 ay önce açıldı ve Henüz Cevap Yok.
Enes Bakır
Enes Bakır
Uzman Yazar
Üyelik Zamanı: 10 ay önce
Konu Sayısı: 179
Yanıt Sayısı: 0
31 Ocak 2020, 6:03

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı ÖĞÜN Yayıncılık Sayfa 218-219-220-221. Cevapları | Ünite Değerlendirme

Konu içerisinde yer alan mavi renkli orta başlıklar sayfaları göstermektedir. Kırmızı yazılar soruları, yeşil yazılar ise soruların cevaplarını gösterir.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

Ünite Değerlendirme

1 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.

 • D
 • D
 • Y
 • D

2 Aşağıda verilen cebirsel ifadelere uygun sözel ifadeler yazınız.

 • Bir sayının 3 katının 1 fazlası
 • Bir sayının karesinin 7 katı
 • Bir sayının 3 fazlasının 2 katı
 • Bir sayının 2/3 katının 4 eksiği

3 3 • (7y – 11) cebirsel ifadesinin y = 8 için hangi değeri alacağını bulunuz.
Cevap:  (7.8-11).3
= 45.3
= 135


4. c bir değişken ve 1 bir doğal sayı olmak üzere c c c 1 1 1 1 modellemesi aşağıdakilerden hangisinin cebirsel karşılığıdır?
Cevap: C şıkkıdır.


5 Aşağıda verilen ifadelerden terim sayısı en fazla olan hangisidir?
Cevap: B şıkkıdır.


6 Aşağıda verilen terimlerden hangisi 3/5xy² terimi ile benzerdir
Cevap: D şıkkıdır.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 219 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

7 Aşağıdaki tabloyu verilen cebirsel ifadelere göre tamamlayınız.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 219 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık


8. olmak üzere 5v + 1 ile v + 3 cebirsel ifadelerini modelleyerek toplayınız.
Cevap:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 219 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık


9. Bir belediye, ekmek fırınlarının sağlık koşullarına uygun çalışıp çalışmadığını araştıracaktır. Bu araştırmasını hazırladığı anket ile yapmak istese, bu ankette aşağıdaki sorulardan hangisine gerek yoktur?
Cevap: D şıkkıdır.


10. Sınıf arkadaşlarınızın anne ve babalarının mesleklerine ilişkin veriler toplayınız.
Cevap: Öğrenci yapması gerekir.


11. Bir anket konusu seçiniz. Bu konuya uygun bir araştırma sorusu oluşturunuz. Anketi arkadaşlarınıza uygulayınız. Hazırladığınız anketin aşamalarını açıklayınız.
Cevap: Öğrenci yapması gerekir.


12. Aşağıda verilen noktalı yerleri tamamlayınız.
a) TÜİK
b) Tablo yada grafik
c) Açıklık
ç) veri adet sayısına
d) 40

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 220 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

13. Aşağıdaki verilerin aritmetik ortalamasını ve açıklığını bulunuz.

a) Aritmetik Ortalama : 8+15+9+21+2=55/5=11
Açıklık: 21-2=19


b) Aritmetik Ortalama : 6+14+90+1+7+20+9=147/7=21
Açıklık: 90-1= 89


14. Ayşe, 30 soruluk bir sınavın 12 sorusunu 30 dakikada, 5 sorusunu 10 dakikada ve 13 sorusunu da 20 dakikada çözüyor. Buna göre Ayşe’nin bir soruyu ortalama kaç dakikada çözdüğünü bulunuz.
Cevap: 30+10+20=60/30=2 dakika


15. 8 tane sayıyı kullanarak açıklığı 5 olan bir veri grubu oluşturunuz.
Cevap: 1,2,2,3,4,5,5,6


16. Kezban’ın üç sınavının aritmetik ortalaması 80’dir. Dördüncü sınavdan 86 alan Kezban’ın sınavlarının ortalaması kaç olur?
Cevap:
80*3= 240 
240+86=326
326/4= 81,5


17. 6 sayının aritmetik ortalaması 11’dir. Bu sayılara aşağıdaki sayılardan hangisi eklenirse yeni ortalama 12 olur?
Cevap: C şıkkıdır.


18. Yandaki tabloda bir okuldaki 6. sınıf öğrencilerinin kız ve erkek öğrenci sayıları veriliyor. Tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Tablodaki verilerin sütun grafiğini çiziniz.
Cevap:  GRAFİK ÇİZİLECEK


b) 6. sınıftaki ortalama kız öğrenci sayısını bulunuz.
Cevap: 12+13+16+19= 60/4=15


c) 6. sınıftaki ortalama öğrenci sayısını bulunuz.
Cevap: 12+15+13+14+16+13+19+14= 116/4=29


19. Yukarıdaki tabloda bir kafede bir günde kadın ve erkek müşterilerin tükettiği içecek sayıları verilmiştir. Tablonun sıklık tablosunu ve sütun grafiğini çiziniz.
Cevap: GRAFİK ÇİZİLECEK

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 221 Cevapları ÖĞÜN Yayıncılık

20. Yandaki grafikte Gülperi’nin beş gün boyunca Türkçe ve matematik derslerinden çözdüğü sorular veriliyor. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Tabloya göre Gülperi’nin bir günde ortalama kaç Türkçe sorusu çözdüğünü bulunuz.
Cevap: 20+35+25+30+15=125/5=25


b) Gülperi bir günde ortalama kaç soru çözmüştür?
Cevap: 125+100= 225/5=45


c) Gülperi’nin çözdüğü matematik soru sayılarının açıklığını bulunuz.
Cevap: 30-10=20


21. Bir yönetmen son yıllarda insanların sinemaya mı yoksa tiyatroya mı daha çok ilgi duyduklarını araştırmak istiyor. Buna göre yönetmenin;

a) Bu araştırmayla ilgili nasıl bir araştırma sorusu üretebileceğini,
Cevap: Tiyatroya mı yoksa sinemaya gitmeyi seviyorsunuz?


b) Hangi veri toplama yöntemlerini kullanabileceğini bulunuz.
Cevap: Gözlem ve anket kullanabiliriz.


22. Yukarıdaki tabloda bir iş yerindeki çalışanların aldığı maaşlar veriliyor. Tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Şirkette alınan maaşların ortalaması kaçtır?
Cevap: 1800+1600+2500+3800= 9700/4=2425


b) Şirketteki maaşların açıklığı kaç TL’dir?
Cevap: 3800-1600= 2200


c) Şirkette kimlerin maaşları ortalamanın üstündedir?
Cevap:
Ortalama:2425
yönetici ve genel müdürün maaşı ortalama üstündedir.


23. Birkaç ay sonra alacağı LCD televizyona ne kadar bütçe ayıracağına karar vermek için elektronik ürün satan mağazaları dolaşan Seçkin Bey, araştırma sonuçlarına göre aşağıdaki tabloyu oluşturuyor. Tablodaki verilere göre Seçkin Bey’in televizyona ayıracağı ortalama bütçeyi minimum ve maksimum fiyatlara göre ayrı ayrı bulunuz.
Cevap: 
Minimum: 499+550+600=1649/3= 549,66
Maksimum: 100+799+1100= 2899/3= 966,33

Konuya Bir Cevap Yazın

 • 4 Kayıtlı Üye
 • 278 Konu
 • 97 Cevap
 • Son Üye: Ahmet
Kitap Cevapları