5. Sınıf Türkçe

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 94-95-96-97-98. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

5.Sınıf Türkçe Ders Kitabı 94-95-96-97-98. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Sakın Kesme Metni Cevapları konusunun bulunduğu 5. sınıf türkçe ders kitabı 94-95-96-97-98 cevapları konusunun cevapları bulunmaktadır. Bu sayfalar içerisinde soru veya cevaplardan herhangi birinin eksik olması durumunda bize yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 94-95-96-97-98. Cevapları Sakın Kesme


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 94 Anıttepe Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ormansız ve ağaçsız toprak, vatan değildir.” sözünü kısaca açıklayınız.
Cevap:  Orman ve ağaçların olmadığı yerlerde yaşam oldukça zordur. Bu yüzden Mustafa Kemal Atatürk bu sözü kullanmıştır.

2. Ağaçların önemi ile ilgili araştırdığınız atasözü ve özdeyişleri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:  Ağaç kesen baş keser.  Ağaç yaş iken eğilir.

1. ETKİNLİK

Şiiri dinlerken etkilendiğiniz dizeleri not ediniz.
Cevap:  Şiiri dinlerken etkilendiğim dizeler sakın kesme ağacın  gölgesinde dinlensin yorulan çiftçiler, sakın kesme şu aziz vatan günden güne şenlensin.


2. ETKİNLİK

Aşağıda sözlük anlamları verilen kelime ve kelime gruplarını karşılarına yazınız.
Cevap: 

1) Arkadaş, ahbap anlamında hitap sözü. (___hemşehri___)

2) Koru durumunda olan sık ağaçlı yer. (___koruluk___)

3) Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı. (___kervan___)

4) Daha iyi bir duruma girmek. (___onmak___)

5) Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz, nasihat. (___.öğüt___)


3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz şiire göre cevaplayınız.

1) Şair, şiirde kimlere sesleniyor?
Cevap:  Şair şiirde ağaç kesen insanlara sesleniyor.

2) Şair hangi ağaçları kesmemizi söylüyor? Neden?
Cevap: Şair çürümüş ağaçları kesmemizi söylüyor çünkü çürümüş ağaçlar hem oksijen veremezler hemde güzel bir görüntüsü yoktur.

3) Şair, ağaçları neden kesmememizi öğütlüyor?
Cevap: Şair ağaçları kesmememizi söylüyor çünkü ağaçlar yaşam kaynağıdır. 

4) Sizce atalarımız “Mirasımı artır.” sözüyle bizlere neyi öğütlemiş olabilirler?
Cevap:  Atalarımız mirasımı artır diyerek ağaçlarımızı arttırarak vatanımızı güzelleştirmemizi, yaşam kaynağını sürdürmemizi istemiştir.


4. ETKİNLİK

Dinlediğiniz şiirin ana duygusunu aşağıya yazınız.
Cevap: Dinlediğim şiirin ana duygusu ağaç ve vatan sevgisidir.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 95 Anıttepe Yayıncılık

5. ETKİNLİK

a) Dinlediğiniz şiirden hareketle “Şair, nasıl bir yurt özlüyor?“ sorusunu cevaplayacak nitelikte bir paragraf yazınız.
Cevap:  Şair  ağaçlarla şenlenen, dallarında kuşların ötüştüğü,  yorulan çiftçilerin ağaçların gölgesinde dinlendiği ve günden güne şenlenen bir yurt özlüyor.

b) Şairin özlediği yurdu hayal ederek aşağıya bir resim çiziniz.
Cevap:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 95 Anıttepe Yayıncılık (1)

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 96 Anıttepe Yayıncılık

7. ETKİNLİK

“Sakın Kesme” şiiriyle ilgili görüşlerinizi yazınız.
Cevap:  Sakın kesme şiirinde    ağaçlara önem verilmesinden, vatanın ağaçlarla,ormanlarla güzelleştiğinden bahsedilmiştir. Bu konuda  insanlar bilinçlendirilmiştir. 


a) “Geleceğe Nefes” kampanyasını Tarım ve Orman Bakanlığının internet sitesinden araştırınız. Araştırmanızda edindiğiniz bilgileri ve Tarım ve Orman Bakanlığının internet  sitesinin adresini yazınız.
Cevap:   Geleceğe nefes kampanyasında insanlar iklime uygun tarımla  teşviklendirilmişlerdir. İklim çeşitliliğine karşı alınan bir önlem olmuştur. Doğa ananın dengesiyle oynanmaması gerektiğinden bahsedilmiştir.
https://www.tarimorman.gov.tr/


c) Eğitim öğretim yılı boyunca okuduğunuz ve okuyacağınız kitapları aşağıdaki forma uygun olarak listeleyiniz.
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 96 Anıttepe Yayıncılık

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 97 Anıttepe Yayıncılık

a) Aşağıdaki cümlelerden amaç–sonuç bildirenleri “X” ile işaretleyiniz.
Cevap:

(X) Gölgesinde dinlenebilmek için ağaçları kesmemeliyiz.
( ) Ağaçlar kesildiği için vatanımız giderek çölleşiyor.
(X) Daha yaşanılır bir dünyada olmak için ağaç dikmeliyiz.
( ) Ağaçlar bize atalarımızdan yadigârdır.
( ) Doğayı çocuklarımızdan ödünç aldık.


b) Aşağıdaki amaç–sonuç cümlelerinin amaç ve sonuç bölümlerini yazınız.
Cevap:
• Uluslararası konferansa katılmak için Paris’e gitti.
Amaç: Uluslararası konferansa katılmak 
Sonuç: Paris’e gitti.

• Bol su içiyorum, daha sağlıklı olmak için.
Amaç: Daha sağlıklı olmak 
Sonuç:  Bol su içiyorum.


10. ETKİNLİK

Aşağıdaki dizeyi okuyunuz. Soruları cevaplayınız.

a) Bu dizenin sonunda hangi noktalama işareti kullanılmıştır?
Cevap: Bu dizenin sonunda ünlem işareti kullanılmıştır.

b) Bu noktalama işareti niçin kullanılmıştır?
Cevap: Bu noktalama işareti uyarıyı belli etmek için kullanılmıştır.

c) “Hanımefendi bugün de işe pek erken (!) geldiniz.” cümlesindeki ünlem işareti niçin kullanılmıştır?
Cevap:  Cümledeki ünlem aşireti  alay, küçümseme  gibi anlamlarda kullanılmıştır.

ç) “Simitçi! Bana bir simit lütfen.” cümlesindeki ünlem işaretinin kullanım amacı nedir?Yazınız.
Cevap:  Cümledeki ünlem işareti seslenme için kullanılmıştır.


11. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde ünlem işareti kullanılmalıdır? İşaretleyiniz
Cevap:

( ) Her bayram içimi sevinç kaplar
( ) Gelecek yıl bu adaya tekrar geliriz
(X) Aa, ne kadar düşüncesiz davranmış
( ) Olanlar karşısında çok üzgünüm
(X) Vah, bu da mı gelecekti başına

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 98 Anıttepe Yayıncılık

12. ETKİNLİK

Kemal’in dedesi, çocuklara ve gençlere öğütler vermektedir. Dinlediğiniz şiirden hareketle Kemal’in dedesi sizlere başka hangi öğütler verebilir? Yazınız.
Cevap: Yaş kesen, baş keser. Çünkü ağaçlar insanların yaşamaları için bir gereksinimdir. Ağaç kesmeyin, insanların yaşamlarını çirkinleştirmeyin.  Ağaçlar  görüntüsüyle vatanımızı neşelendirir, renk verir. Zamanı gelmeyen kurumayan ağaçları kesmeyin. İnsanlar ağaçların gölgelerinde dinlenirler, bırakın dinlensinler. 


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

1. Türk halı ve kilimlerinde kullanılan başlıca motifleri araştırınız. Bulduğunuz motif örneklerini sınıfa getiriniz.
Cevap:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 98 Anıttepe Yayıncılık (1)

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 98 Anıttepe Yayıncılık (1)2 (1)


5.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 94-95-96-97-98. Sayfa, Sakın Kesme Metni Cevapları içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu