5. Sınıf Türkçe

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 85-86-87-88-89-90-91-92-93. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 85-86-87-88-89-90-91-92-93. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık” 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı konusu içerisinde 5. Sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri konular arasında bulunan 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 85-86-87-88-89-90-91-92 ve 93’teki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz. 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 85-86-87-88-89-90-91-92-93. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık konusu içerisinde Deprem başlıklı etkinlik çalışmalarını cevapladık.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 85-86-87-88-89-90-91-92-93. Cevapları Deprem


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 85 Anıttepe Yayıncılık

1. Aşağıdaki görsellerden doğal afetler sonucu oluşanları belirleyip işaretleyiniz.
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 85  Anıttepe Yayıncılık (3)


2. Araştırmanızda deprem sırasında yapılması gerekenler ile ilgili neler öğrendiniz?
Cevap: Deprem sırasında panik yapmadan sabit olmayan eşyalardan uzak  durup masa altına yanına çömelerek  baş iki elin arasında  durmalıyız. Deprem bitene kadar o pozisyonda kalmalı deprem bittikten sonra toplanma bölgesine gidilmelidir.


3. Kobe ile ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Japonyanın 6. büyük şehridir.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 88 Anıttepe Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını yazınız. Bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz. Bunları öğrendiğiniz anlamıyla birer cümlede kullanınız. Öğrendiğiniz kelimeleri kendi oluşturduğunuz sözlüğünüze de yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 88  Anıttepe Yayıncılık


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1) Yazarın babası deprem sırasında ne yapmıştır?
Cevap: El fenerini alıp çocuklarıyla mutfakta masanın altına çömelmişler.

2) Yazarın babasıyla gurur duymasını sağlayan olay nedir?
Cevap: Yıkılan apartmandan bir kişiyi kurtarmış.

3) Deprem sonrasında yazar ve ailesi nerede kalmıştır?
Cevap: Babasının çalıştığı yerde bir evde.

4) Yazarın babasının böyle bir felaket sonrasında diğer insanların yardımına gitmesini nasıl değerlendirirsiniz? Arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: Sorumlu bir insanmış. Böyle bir şey bizim de başımıza gelebilirdi. Yardıma gitmesi çok güzel bir hareket.


3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metni aşağıdaki unsurlara göre inceleyiniz.
Cevap:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 88  Anıttepe Yayıncılık1

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 89 Anıttepe Yayıncılık

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri okuyarak soruları cevaplayınız.

a) Altı çizili kelimeler cümleye nasıl bir anlam katmıştır, cümlenin anlamında bir değişikliğe sebep olmuş mudur? Yazınız.
Cevap: Olmuştur cümlenin akışını değiştirmiştir.

b) Okuduğunuz metinde yönlendirici ifadelerin olduğu cümleleri yazınız. Bu cümlelerdeki yönlendirici ifadeleri işaretleyiniz.
Cevap:

  • Aslında ben de korkmuştum ama bunu belli etmek istemiyordum.
  • Ama en azından güvende olduğumuz için mutluydum.
  • Gerçi yemekte sadece pilav vardı ama çok aç olduğumdan hiç umrumda değildi.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki grafiği inceleyiniz ve soruları cevaplayınız.

1) Grafik ne hakkında bilgi vermektedir?
Cevap: Türkiye ve Yakın çevresi deprem hareketliliği hakkında bilgi vermektedir.

2) Grafiğe göre deprem en çok hangi ayda olmuştur?
Cevap: Deprem en çok mart ayında olmuştur.

3) Grafiğe göre deprem en az hangi ayda olmuştur?
Cevap: Deprem en az Haziran ayında olmuştur.

4) Depremin en çok olduğu ay ile en az olduğu ay arasındaki aylar hangileridir?
Cevap: Nisan ve mayıs ayları.

5) Temmuz ayında kaç deprem olmuştur?
Cevap: 11 deprem olmuştur.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 90 Anıttepe Yayıncılık

b) Grafiği örnek alarak siz de okuduğunuz kitapların sayısını aylara göre gösteren bir grafik çiziniz.
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 90  Anıttepe Yayıncılık

6. ETKİNLİK
Aşağıdaki cümleler neden–sonuç bildirmektedir. Cümlelerin neden ve sonuç bölümlerini yazınız.
Cevap:

• Japonya’da çok fazla deprem oluyor bunun için sık sık deprem tatbikatları yapardık.

Neden: ….Japonyada çok  fazla deprem oluyor…

Sonuç: …..Sık sık  deprem tatbikatları yapardık….


• Bu tatbikatlar bana hep sıkıcı gelirdi çünkü Kobe çok sağlam ve güzel bir şehir.

Neden: ……Kobe çok sağlam ve güzel bir şehir….

Sonuç: ………Bu tatbikatlar bana hep sıkıcı gelirdi….


• Daha beş yaşında olduğu için çok korkmuştu.

Neden: …Daha beş yaşında olduğu için….

Sonuç: …korkmuştu….


• Çok aç olduğumdan yemeğin ne olduğu umrumda değildi.

Neden: ……Çok aç olduğumdan …..

Sonuç: ……yemeğin ne olduğu umrumda değildi…


• Evimize gitmemiştik çünkü ne elektriğimiz vardı ne de suyumuz.

Neden:  ….Ne elektriğimiz vardı ne de suyumuz….

Sonuç: …Evimize gitmemiştik…


7. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Konuşma sırasında bu ifadeleri, hangi duygularınızı anlatmak için kullanırsınız? Açıklayınız.
Cevap:İlki düşünürken,  ikincisi ağlarken, üçüncüsü  üzgünken, dördüncüsü sevinçliyken,  beşincisi onaylama duygularını anlatmak için kullanırız.

b) Yukarıdaki görsellerden istediğiniz birini seçiniz. Beden dilinizi kullanarak bu ifadeye uygun kısa bir konuşma yapınız.
Cevap: Üzgünken bir arkadaşım sorduğunda yüzümün şeklinden anlıyor. Mesajlaşırkende bu yüz ifadelerini kullanaraktan üzgün olduğumu ona hissettiriyorum.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 91 Anıttepe Yayıncılık

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki köklere, verilen ekleri getiriniz. Oluşan kelimeyi tekrar yazınız ve bu ek sayesinde yeni kelime türeyip türemediğini işaretleyiniz.
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 91 Anıttepe Yayıncılık


9. ETKİNLİK

Metinden alınan aşağıdaki cümleyi okuyunuz. Soruları cevaplayınız.

Japonya’da çok fazla deprem olduğunu biliyordum.

a) Bu cümlede kesme işareti niçin kullanılmıştır?
Cevap: Özel isimden sonraki ek için kullanılmıştır.

b) Aşağıdaki kesme işaretinin kullanım alanları ile bunlara verilen örnek cümleleri eşleştiriniz.
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 91  Anıttepe Yayıncılık1


10. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde uygun yerlere kesme işareti koyunuz. Cümleleri yeniden yazınız.

Denilir ki Karacaoğlanın bazı türkülerinde başka başka yer adları vardır.
Cevap: Denilir ki Karacaoğlan’ın türkülerinde başka başka yer adları vardır.

Bursaya yapılacak gezimiz 27 Nisana ertelendi.
Cevap: Bursa’ya yapılacak gezimiz 27 Nisan’a ertelendi

Çocuklar bugün TBMMyi ziyaret etti.
Cevap: Çocuklar bugün TBMM’ yi ziyaret etti.

Okulumuz yarışmada 2nci oldu.
Cevap: Okulumuz yarışmada 2’nci oldu.


11. ETKİNLİK

Aşağıdaki giriş bölümünün bir kısmı verilen hikâyeyi siz tamamlayınız. Yazınızda yabancı dillerden alınmış dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler yerine Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz. Yazınıza bir başlık koymayı unutmayınız.
Cevap:  Kardelenler Gibi 
Bir zamanlar  yaylanın birinde kış mevsiminde kar yağıyormuş . Karın altında kalan kardelen güneşi görmek için can atıyormuş. öleceksede son bir kez karı görüp öyle ölmek istiyormuş. Defalarca karı delmeye çalışmış küçük küçük zamanla delebilmiş. Güneşi gördüğü an ölüp  gitmiş. Eskiler hep derler aşık olacaksan kardelenler gibi cesur  bir şekilde aşık ol. 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 93 Anıttepe Yayıncılık

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

1. Ağaçların önemi ile ilgili atasözü ve özdeyişler bulunuz. Bunların anlamlarını öğreniniz.
Cevap:  Ağaç kesen baş keser.  Ağaç yaş iken eğilir.


2. “Tohumlar Fidana” şarkısını dinleyiniz. Şarkının sözlerini ezberleyiniz.
Cevap:


3. Tarım ve Orman Bakanlığının internet sitesinden “Geleceğe Nefes” kampanyasını araştırınız. Bakanlığın internet sitesinin adresini defterinize not alınız.
Cevap: Kampanyada fidan sahiplenme ve fidan bağışı yapılmaktadır.Geleceğe nefes, dünyaya nefes sloganıyla kampanya yürütülmektedir.


4. İstediğiniz bir ağaçla ilgili kitap ya da dergiden bilgi toplayınız. Araştırmanızda kaynak olarak kullandığınız yayının künyesini (kitabın yazarının soyadı, adı, kitabın adı, yayınevi, yayın yeri, yayın yılı) defterinize not alınız.
Cevap: Meşe ağacı sulak yerlerde yetişen bir ağaçtır. Hayvanlar meşe ağaçlarını çok severler.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 85-86-87-88-89-90-91-92-93. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık” 2021-2022

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu