5. Sınıf Türkçe

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık” 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı konusunda 5. Sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 68-69-70-71-72-73-74-75-76-77 ve 78’deki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz. 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık konusu içerisinde Bu Nehir Bizim konusunu cevapladık.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78. Cevapları Bu Nehir Bizim


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 68 Anıttepe Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Aşağıda adları verilen vakıf ve dernekler hakkında bildiklerinizi kısaca söyleyiniz.
Cevap: 
Tema vakfı: Doğal varlıkları koruyan sivil kuruluştur.
Tüçev vakfı: Çevreyi koruma vakfıdır.
Çevko vakfı :Atıkların geri dönüşümünü sağlayan vakıftır.


2. Etrafınızda çevreyi kirleten kişiler ya da kuruluşlar var mı? Varsa bunların çevreyi nasıl kirlettiklerini kısaca anlatınız.
Cevap: Çarşıda gezerken genelde yerlere çöp atıyorlar, fabrikalardan çıkan zararlı dumanlar çevreyi kirletiyor.


3. Çevre kirliliğini önlemeye yönelik neler yapılabilir?
Cevap:  Fabrikalarda bacalara filtre takılabilir, çevreye çöp atanlara idari yaptırım getirilip uyarı yapılabilir.


4. Sınıfa getirdiğiniz gazete haberlerini arkadaşlarınıza gösteriniz. Haber üzerine  tartışınız.
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 68 Anıttepe Yayıncılık (1)


1. Metinde geçen şahıslar kimlerdir, varlıklar nelerdir?
Cevap: Metinde geçen şahıslar Furkan, piknikteki adam, Furkan’ın arkadaşları, Ömer, Sinan bey.

2. Metindeki olaylar nerede ve ne zaman geçmektedir?
Cevap: Nehir, Fabrika, Fabrikanın sahibinin evi ve kaymakamlıkta geçmektedir.

3. Olaylar nasıl başlamıştır?
Cevap: Nehir için imza toplamaya başladığında.

4. Olaylar nasıl sonuçlanmıştır?
Cevap: Olaylar Sinan beyin yardımıyla olumlu sonuçlanmıştır.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 73 Anıttepe Yayıncılık

1. ETKİNLİK Okuduğunuz metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamı aşağıda verilmiştir. Kelime ve kelime gruplarını anlamları ile eşleştiriniz.
Cevap:

1. Görmezlikten gelmek, hoş görmek. (….a…)

2. Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde kullandığı işaret. (…e….)

3. Duyarlı olmayan. (…b….)

4. İnceleme. (…d….)

5. Birdenbire şaşırmak, hoşa gitmeyecek bir şeyle karşılaşmak. (…ç….)

6. Hastane, ev, fabrika vb. yerlerde kullanılmış; artık işlenemez veya çevre için zarar oluşturan her türlü madde.(…c….)


2. ETKİNLİK Metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Furkan ve arkadaşları, düşüncelerini gerçekleştirmek için hangi girişimlerde bulunuyorlar?
Cevap: İmza topluyorlar, büyüklerinden yardım istiyorlar.

2. Furkan ve arkadaşları, amaçlarına ulaşmak için nasıl bir planlama yapıyorlar? Bu planlama, herkes tarafından kabul edilebilir, güzel bir uygulama mıdır? Neden?
Cevap: İmza toplayıp şikayette bulunacaklardı ve güzel bir uygulama, herkes tarafından kabul edilecek bir uygulamadır hiç kimse çevrenin zarar görmesini istememeli.

3. Furkan ve arkadaşlarının girişimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap: Böyle bir şeye cesaret edip girişim yapabilmeleri büyük bir başarıdır.

4. Sinan Bey, Furkan ve arkadaşlarının güvenini nasıl sağlıyor?
Cevap: Söylediklerinin arkasında durarak habercileri ve test sonuçlarını göndermiştir.

5. Sinan Bey, fabrikanın sahibinin oğlu olmasına rağmen çocuklara neden yardımcı olmuştur?
Cevap: Sinan bey çevre bilinci gelişmiş bir insandır.


3. ETKİNLİK Çevre kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız? Konu ile ilgili görüşlerinizi açıklayınız. Konuşmanızda aşağıdaki uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanmaya dikkat ediniz.
Cevap: Çevre kirliliğini önlemek için etrafımızda çevreyi kirleten herkesi uyarmalıyız. Herkes çevresini temiz tutmalı. Eğer temiz tutmuyorlarsa gereken  her şeyi yapmalıyız ki bu kişiler bizim ailemiz dahi olsalar.


4. ETKİNLİK Okuduğunuz metindeki kahramanların benzer ve farklı yönlerini yazarak kahramanları karşılaştırınız.
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 73 Anıttepe Yayıncılık

5. ETKİNLİK Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Verdiğiniz cevaplardan yola çıkarak metnin türünü belirleyiniz.

a) Okuduğunuz metinde bir olay mı anlatılıyor yoksa bilgi mi veriliyor?
Cevap:Okuduğum metinde bir olay anlatılıyor.

b) Okuduğunuz metinde anlatılanlar gerçekte olabilir mi?
Cevap: Okuduğum metinde anlatılanlar gerçekte olabilir.

c) Okuduğunuz metinde anlatılanlar, yazarın kendi kurguladığı bir olay mıdır?
Cevap: Gerçekte olabilir, kurguladığı bir olayda olabilir.
• Okuduğum metnin türü: Hikaye.


6. ETKİNLİK Aşağıdaki görsellerden hangileri okuduğunuz metinle ilgilidir? İşaretleyiniz.
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 74 Anıttepe Yayıncılık


7. ETKİNLİK Okuduğunuz metni değerlendiriniz. Metindeki beğendiğiniz ve beğenmediğiniz yerleri sebebiyle açıklayınız.
Cevap: Okuduğum metinde en çok çocukların çabalaması hoşuma gitti , fabrika sahibinin yaptıkları ise hiç ama hiç hoşuma gitmedi.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 75 Anıttepe Yayıncılık

8. ETKİNLİK Aşağıda verilenleri okuyunuz ve soruları cevaplayınız.

a) İnternetten alınan yukarıdaki bilgiye güvenebilir miyiz? Niçin?
Cevap:  Güvenebiliriz çünkü TEMA duyulmuş bir vakıftır.

b) Siz internette araştırma yaparken hangi sitelerden yararlanıyorsunuz?
Cevap: Güvenilir, duyulmuş, http yazan sitelerden yararlanıyorum.

c) Yararlandığınız internet sitelerinin güvenirliğini nasıl anlarsınız?
Cevap: http yazmasından anlarız.  

9. ETKİNLİK Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Soruları cevaplayınız.

a) Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinin doğruluğu ya da yanlışlığı araştırılabilir?
Cevap: Hepsinin doğruluğu yanlışlığı araştırılabilir.

b) Bu cümlelerden hangileri kişisel görüş içerir?
Cevap: 4 ve 5

c) “Bu Nehir Bizim” metninden kişisel görüş içermeyen iki cümle bulup yazınız.
Cevap:
Akşam olmak üzereydi.
Toplam 5 imza alabilmişti.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 76 Anıttepe Yayıncılık

10. ETKİNLİK Aşağıdaki cümleleri altı çizili kelimelere dikkat ederek okuyunuz.

a) Altı çizili kelimelerin anlamlı en küçük parçaları nelerdir? Yazınız.
Cevap: Hak, güven, gazete.

b) Bu anlamlı parçalarla kelimenin tamamı arasında anlamca bir ilişki var mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Vardır şöyle ki gazete ve gazeteci . Gazeteci diye gazeteye haber bulan kişiye denir.


11. ETKİNLİK Aşağıdaki cümleyi okuyarak soruları cevaplayınız.

a) Bu cümlede neden üç nokta kullanılmıştır? Yazınız.
Cevap: Tamamlanmamış cümlenin sonuna konulmuştur.

b) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerdeki üç noktaları, kullanım özelliği ile eşleştiriniz.
1-b
2-c
3-ç
4-a

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 77 Anıttepe Yayıncılık

b) Siz de arkadaşlarınızla doğayı korumaya yönelik bir kulüp kurduğunuzu düşününüz ve bu kulüple yaptığınız çalışmaları anlatan bir hikâye yazınız. Hikâyenizi yazarken TDK Yazım Kılavuzu’ndan yararlanınız. Yukarıdaki metinde geçen yeni öğrendiğiniz kelimeleri kendi hikâyenizde de kullanabilirsiniz.
Cevap: Çevreyi koruyan sağlıklı gençler kulübü , bizler çocuklarımıza güzel günler bırakmak için çabalayan gençleriz. Hep birlikte sokaklarda gezerken etrafımızdaki insanları temizlik konusunda uyarıyorduk. Bir tane amca yolumuzu çevirdi ve insanların en hayırlısı kimdir diye sordu.Arkadaşım cevap veremedi ama ben babamdan sürekli duyuyordum bu lafı”En iyi insan , diğer insanlara faydası olandır.”cevabını verdim ve beni tebrik etti. Hayatım boyunca bu lafı unutmayacağım.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 78 Anıttepe Yayıncılık

c) Kurduğunuz kulübe üye olmak için gerekli form aşağıda verilmiştir. Sınıf arkadaşlarınızdan birini, kurduğunuz kulübe üye yapınız. Arkadaşınızdan bu formu doldurmasını isteyiniz. Kulübe bir isim veriniz.
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 78 Anıttepe Yayıncılık


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Gezip gördüğünüz bir yeri tanıtan bir konuşma hazırlayınız. Konuşmanızı grafik, tablo, görseller ile destekleyiniz.
Cevap: Anıtkabir kahramanımızın yattığı yerdir. Atamızın bize bıraktığı ülke için ona bir teşekkür etmek için herkes ziyaret etmelidir.
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 78 Anıttepe Yayıncılık (1)

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık” 2021-2022

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık” 2021-2022 konusu içerisinde ortaokula yeni adım atmış 5. Sınıf öğrencilerimizin okula adapte sürelerinde derslerde zorlandıkları konuları cevaplarken tereddüt etmeyip hatalarını sitemizden kontrol edebilmeleri için sayfa cevaplarını paylaştık. Öğrencilerimz konu içerisindeki bütün soruların cevaplarını inceleyebilir ve kendini değerlendirebilirler. Eksik veya hatalı olması durumunda bu durumu bizlere Yorumlar bölümünden yazabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu