5. Sınıf Türkçe

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 164-167-168-169-170-171. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 164-167-168-169-170-171. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin ve velilerinin okul hayatında en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Karagöz Kibarlık Öğreniyor Metni Cevapları konusunun da bulunduğu 5. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 164-167-168-169-170-171 cevapları konusunu paylaştık. Karagöz Kibarlık Öğreniyor konusu içerisinde hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 164-167-168-169-170-171. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 164-167-168-169-170-171. Cevapları Karagöz Kibarlık Öğreniyor

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 164 Anıttepe Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


1. Eğlenmek ve hoş vakit geçirmek için neler yapıyorsunuz?
Cevap: Eğlenmek ve hoş vakit geçirmek için arkadaşlarımla buluşuyorum ve sohbet ediyorum, sinemaya gidiyorum, dışarda yemek yiyorum, kitap okuyorum.


2. Etrafınızda yapmacık konuşan kişiler var mı? Bu kişilerin konuşması sizi nasıl etkiliyor? Açıklayınız.
Cevap: Evet var. Bu kişilerin konuşması beni geriyor ve huzursuz hissettiriyor.


3. Hacivat ve Karagöz oyunları ile ilgili araştırma sonuçlarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Karagöz ve Hacivat oyunu, taklit ve karşılıklı konuşma ile birlikte perde arkasında oynatılan gölge oyunudur. Ne zaman çıktığı tam olarak bilinmemektedir. Söylentilere göre de Karagöz ve Hacivat Sultan Orhan zamanında bir cami yapımında çalışmış işçilerdir.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 167 Anıttepe Yayıncılık

1. ETKİNLİK


a) Aşağıdaki kelimelerin ve kelime gruplarının anlamlarını sözlükten bulup yazınız.
Cevap: 

Münasip: Uygu olan.
Konak: Avluyla çevrili, bir kaç katlı, çok odalı gösterişli ev.
Alay etmek: Dalga geçmek.
Halt etmek: Uygunsuz davranışlarda bulunmak.


b) Bu kelimeleri öğrendiğiniz anlamıyla birer cümlede kullanınız. Cümleleri defterinize yazınız.
Cevap: 

Babam, ablamın evlenmesini münasip buldu.
Arkadaşım gösterişli bir konakta oturuyor.
Arkadaşları onunla alay ediyordu.
Öyle davranarak halt etmişler.


2. ETKİNLİK


a) Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1. Hacivat, Karagöz’e ne öğretmek istemektedir?
Cevap: Hacivat, Karagöz’e kibar konuşmayı öğretmek istemektedir.


2. Karagöz , Hacivat’ın sözlerini doğru anlıyor mu? Hacivat, bu durum karşısında Karagöz’e nasıl davranıyor?
Cevap: Karagöz , Hacivat’ın sözlerini doğru anlamıyor. Hacivat, bu durum karşısında tekrar doğrusunu söylüyor.


3. Karagöz ve Hacivat arasında geçen konuşmalardan en çok beğendiğiniz bölüm hangisidir? Nedeniyle açıklayınız.
Cevap: Hacivat’ın sorduğu her soruya ”Evet efendim, öyledir efendim, münasiptir efendim.” dediği bölümleri beğendim. Çünkü beni çok eğlendirdi.


b) Okuduğunuz metinle ilgili iki soru yazınız. Yazdığınız soruları arkadaşlarınızdan cevaplamalarını isteyiniz.
Cevap: 

1. Hacivat Karagöz’e hangi kelimeleri öğretmeye çalışmıştır?
2.Hacivat’ın amacı nedir?


3. ETKİNLİK

a) Okuduğunuz metinde Hacivat’ın Karagöz’e kibarlık öğretme yöntemini doğru buluyor musunuz? Yazar, kibarlık öğretme yöntemini neden bu şekilde kullanmış olabilir? Açıklayınız.
Cevap: Bence bu yöntem doğru değildir. Çünkü insanlar ezber yaparak nezaketli ve kibar olamazlar. Bu yönde kendilerini geliştirmeleri gerekir. 


b) Hacivat’ın yerinde siz olsaydınız Karagöz’e kibar olmayı nasıl öğretirdiniz? Açıklayınız.
Cevap: Hacivat’ın yerinde olsaydım Karagöz’e bazı karşılaşabileceği durumlardan örnekler vererek nasıl davranması gerektiğini gösterirdim.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 168 Anıttepe Yayıncılık

4. ETKİNLİK

Kibar olmak insan ilişkilerinde niçin önemlidir? Günlük hayattan örnekler veriniz.
Cevap: Kibar olmak insan ilişkilerinde iletişimi güçlendirir. Kişilerin bize saygı duymasını sağlar. Mesela kendimizden büyüklere nazik ve saygılı davranmak onlarında bize saygı duymasını sağlayacaktır.


5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden yola çıkarak Hacivat ve Karagöz’ün kişilik özelliklerini yazınız.
Cevap: 

Hacivat: Görgülü, kibar ve saygılı.
Karagöz: Cahil, görgüsüz.


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelime ve kavramlardan birini seçiniz. Seçtiğiniz kelimenin kullanılma durumuna uygun bir konuşma yapınız.
Cevap: Nezaket nereye gidersek gidelim yaşamın her anında yapılması gereken bir durumdur. Gözlemlediğim kadarı ile annelerimizin bize yaptığı yemekler için onlara teşekkür etmiyoruz. Bunu yapmaya zorunluymuş gibi yemeğimizi yiyip kalkmak biraz kırıcı olsa gerek. Yediğimiz yemeklerden sonra, harcamış olduğu zaman ve emek için eline sağlık denmeli, nezaket ile gönül alınmalıdır. 


7. ETKİNLİK

b) Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yeri doldurunuz.
Cevap:

Yukarıdaki metinde yay ayraç, ….olayların gerçekleştiği alan hakkında bilgi vermek…. amacıyla kullanılmıştır.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 169 Anıttepe Yayıncılık

8. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki Hacivat ile Karagöz metnini okuyunuz. Metindeki boşluklara, verilen kelimelerden uygun olanları yazınız.
Cevap:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 169 Anıttepe Yayıncılık


b) Yazılarınızda ve konuşmalarınızda kullandığınız kelimelerin Türkçe olmasına dikkat ediyor musunuz? Örneklerle açıklayınız.
Cevap: Pek dikkat edemiyorum. Çünkü günümüz Türkçesine yabancı kelimeler dahil olmuş durumda ve yabancı kelimeler daha çok kullanılmaktadır. 


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 170 Anıttepe Yayıncılık

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimeleri inceleyip ilgili soruları cevaplayınız.

a) Yukarıdaki kelimeler hangi ünsüzlerle bitmiştir? Bu ünsüzlerin ortak özelliği nedir?
Cevap: Bu kelimeler “p, k, s, f, ş, ç” ünsüzleriyle bitmiştir. Bu ünsüzler sert ünsüzdür.


b) Yukarıdaki kelimelerin aldığı ekler hangi ünsüzlerle başlamıştır? Bu ünsüzlerin özelliği nedir?
Cevap: “d, c, g” ile başlamıştır. Bunlar yumuşak ünsüzdür.


10. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde ünsüz benzeşmesinin olduğu kelimelerin altını çiziniz.
Cevap:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 170 Anıttepe Yayıncılık


b) Ünsüz benzeşmesine örnek kelimelerin olduğu cümleler yazınız.
Cevap:
Köpeğim evden kaçtı.

Sorulara kitaptan baktık.
Ahmet dolapta istediğini bulamadı.
Babam av malzemeleri almak için silahçıya gitti.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 171 Anıttepe Yayıncılık

11. ETKİNLİK

a) Aşağıda giriş kısmı verilen Nasrettin Hoca fıkrasını sağlığın önemini vurgulayacak şekilde tamamlayınız.
Cevap:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 171 Anıttepe Yayıncılık


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

İlk yardım ile ilgili araştırma yapınız.
Cevap: Bir hastanın veya yaralının hastaneye yetişene kadar geçen sürede yaşamını sürdürebilmesi ve yaranın hafiflemesi için yapılan ilk müdahaledir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu