5. Sınıf Türkçe

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 136-139-140-141-142. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

5.Sınıf Türkçe Ders Kitabı 136-139-140-141-142. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyabileceği konulardan Çocuk Bahçesindeki Bekçi Metni Cevapları konusunun bulunduğu 5. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 136-139-140-141-142 cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 136-139-140-141-142. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 136-139-140-141-142. Cevapları Çocuk Bahçesindeki Bekçi


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 136 Anıttepe Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Toplum hayatında herkese düşen belirli görevler vardır.” sözünden ne anlıyorsunuz? Gözlemlerinizden hareketle açıklayınız.
Cevap: Toplumun düzeni ve insanların huzur ile yaşaması için herkesin görevleri vardır. Bu görevler ile mutlu ve huzurlu yaşarız. Bu görevler olmazsa toplumda karışıklıklar ve düzensizlik olur.


2. Üzerinize düşen görevi en iyi şekilde yapabilmek için nelere dikkat edersiniz?
Cevap: Üzerime düşen görevleri en iyi şekilde yapabilmek için, çok araştırır, sorgular, sorar öğrenir ve titizlik ile çalışırım.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 139 Anıttepe Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Metnin başlığından ve metindeki görsellerden hareketle metnin içeriğini tahmin ediniz. Metni okuduktan sonra tahmininizi, metnin içeriği ile karşılaştırınız.
Cevap: Metnin başlığına ve görsellerine göre bence metnin içeriği görevini yapmayan bir bekçiyi anlatıyor olabilir.


2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyiniz. Kelimelerin anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlükten kontrol ederek kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:

BADANA
Tahminim: Boyama işlemi.
Sözlük anlamı: Sulandırılmış kireç ya da plastik boya.
Cümlem: Binanın badanasını babam yaptı.


İHATA
Tahminim: Bir bölgeyi çevrelemek.
Sözlük anlamı: Sarma, kuşatma, çevreleme.
Cümlem: Okulun çevresini ihata yaptırmışlar.


POTİN
Tahminim: Ayakkabı türü.
Sözlük anlamı: Bağcıklı veya yan tarafı lastikli ayakkabı.
Cümlem: Babam potin ayakkabılar almış.


TEMBİH ETMEK
Tahminim: Bir konuda uyarmak.
Sözlük anlamı: Bir şeyin üstünde durarak uyarmak, söylemek.
Cümlem: Babam gidene kadar beni tembihledi.


3. ETKİNLİK

a) Aşağıda verilen deyimler ile anlamlarını metinden yola çıkarak eşleştiriniz.
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 139 Anıttepe Yayıncılık


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 140 Anıttepe Yayıncılık

b) Bu deyimleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:

Ne yapacağını kara kara düşünüyordu.
Çekiştirdiği köpek elinden kurtuldu.
Köpeği görünce ödü patladı.
Bir süre sonra gözden kayboldu.
Gördüklerim karşısında kanım dondu.


c) Bu deyimlerin metnin anlatımına nasıl bir katkısı vardır? Açıklayınız.
Cevap: Bu deyimlerin metnin anlatımını zenginleştirmiştir.


4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1) Yazar, çocuk parkını nasıl betimlemiştir?
Cevap: Parkı, ”küçük, beyaz badanalı ihata duvarı olan bir park,” şeklinde betimlemiştir.


2) Çocuk parkındaki bekçi, çocuklara nasıl davranıyor? Bu davranışının nedeni ne olabilir? Açıklayınız.
Cevap: Bekçi çocukları bağırarak uyarıyormuş. Bu davranışın sebebi park içindeki düzeni sağlamaktır.


3) Yazar, neden bekçinin olmadığı saatlerde parka gitmektedir?
Cevap: Çünkü bekçinin sürekli bağırmasından rahatsız olmaktadır.


4) Parktaki büyük çocukların hareketlerini doğru buluyor musunuz? Neden?
Cevap: Parktaki büyük çocukların hareketlerini doğru bulmuyorum. Çünkü yaşlarına göre değil, daha küçük yaş gruplarına göre olan bir parktır ve kimseye sıra vermeyerek, hoyratça, parktaki aletlere zarar vererek oyun oynamaktalar.


5) Yazar, bekçiye neden hak vermiştir?
Cevap: Çünkü bekçinin, parkın düzenini sağlamak amacı ile kızdığını anlamış ve ona hak vermiştir. 


5. ETKİNLİK

Aşağıda verilen hikâye haritası yöntemine göre metni çözümleyiniz.
Cevap: 

1. Zaman belli değil.

2. Çocuk, çocuğun kardeşi, büyük çocuklar ve bekçi.

3. Bekçinin bütün çocuklara bağırması ve onlara kızması.

4. Büyük iki çocuğun tahterevalliye binmesi ve uzun süre binerek diğer çocuklara vermemesi.

5. Büyük çocukların üstlerine yürümesi ile bekçiye seslenmesi.

6. Büyük çocukların oradan kaçması.

7. İnsanlara ön yargıyla bakmamalıyız. Onlar bildiğimiz gibi biri olmayabilir ve bizi düşünüyor olabilir.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 141 Anıttepe Yayıncılık

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki bölümleri metinden hareketle doldurunuz.
Cevap:

Çocukların parkta yaşadıkları sorun: Tahterevalliye binememeleri.
Nedeni: Yaşları büyük çocukların tahterevalliyi işgal ederek vermemeleri. 
Çözüm önerim: Parktaki ebeveynlerden veya diğer çocuklardan yardım istenebilir.


7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri örnekteki gibi tamamlayınız.
Cevap:

Parka gitmek zorunda kaldım çünkü ….annem ısrar etti….

Kardeşimi zor zapt ettim çünkü ….bekçinin gitmesini bekledim….

Tahterevalli kuyruğunda bize bir türlü sıra gelmiyordu çünkü …iki büyük çocuk kalkmak bilmiyordu….

Bekçi amcayı artık sevmeye başladım çünkü …her düdük çaldığında bizi korkutmak için değil, bir kötülüğe engel olmak için çalışıyordu….

Bekçi amca sürekli düdük çalıyordu çünkü ….kötülüklere engel olmaya çalışıyordu…..


8. ETKİNLİK

Parktaki bekçi görevini en iyi şekilde yapmasaydı sizce parkta neler yaşanırdı? Bu konu hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Konuşmanız sırasında arkadaşlarınızın sorularına, konu hakkındaki duygu ve düşüncelerine de yer veriniz. Siz de arkadaşlarınıza sorular sorarak onların konu hakkında düşünmelerini sağlayınız.
Cevap: Parktaki bekçi görevini en iyi şekilde yapmasaydı parkta düzen olmazdı, kavga çıkabilirdi, büyük çocuklar parka girerek aletleri işgal edebilir, küçük çocuklara zarar verebilirlerdi.


9. ETKİNLİK

a) Metinden alınan aşağıdaki cümleyi okuyunuz. Sizce bu cümlede tırnak işareti hangi
amaçla kullanılmış olabilir? Açıklayınız. “Dikkatli olun, üstünüzü başınızı kirletmeyin!” diye sıkı sıkıya tembih etmişti.
Cevap: Cümle içinde bir konuşma olduğu için tırnak işareti kullanılmıştır.


b) Aşağıdaki cümlelerde tırnak işaretinin kullanım amacını işaretleyiniz.
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 141 Anıttepe Yayıncılık


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 142 Anıttepe Yayıncılık

10. ETKİNLİK

Atatürk’ün “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.” sözünden yola çıkarak görev bilinci hakkındaki düşüncelerinizi sınıf ortamında tartışıp değerlendiriniz. Bu bilgiler ışığında bilgilendirici bir metin yazınız.
Cevap: Atatürk, bu sözü ile herkesin bir görevi olduğunu ve bu görevleri hakkı ile yapmamız gerektiğini söylemektedir. Görevlerimizi eksiksiz ve düzgün bir şekilde yaptığımızda toplumca adaletli, rahat, huzurlu bir şekilde yaşarız. 


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Bilinçli tüketici nasıl olunur? Konu hakkında aile büyüklerinizden bilgi alınız. Kitap, gazete ve internetten araştırmalar yapınız.
Cevap: Bilinçli tüketici ihtiyacı olanı kadarını alan, israf etmeyen, israftan kaçınan, alışverişten önce liste yapan, istekleri değil ihtiyaçları doğrultusunda harcama yapan kişidir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu