5. Sınıf Türkçe

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 104-105-106-107-108-109. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

5.Sınıf Türkçe Ders Kitabı 104-105-106-107-108-109. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve  içinde Kilim Metni Cevapları konusunun bulunduğu 5. sınıf türkçe ders kitabı 104-105-106-107-108-109 cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı olabileceğini düşündüğünüz kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 104-105-106-107-108-109. Cevapları Kilim


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 104 Anıttepe Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Türk halı ve kilim kültürü hakkında neler düşünüyorsunuz?
Cevap: Türk halı ve kilim kültürü eskiden  beri çok değerlidir çünkü Türkler duygularını, düşüncelerini, yaşam tarzlarını  halı ve kilimlere motif yaparak yansıtırlar.

2. Türk halı ve kilimlerinde kullanılan başlıca motifler nelerdir? Araştırma sonucu getirdiğiniz motifleri arkadaşlarınıza gösteriniz.
Cevap:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 98 Anıttepe Yayıncılık (1)2 (1)
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 98 Anıttepe Yayıncılık (1)

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 105 Anıttepe Yayıncılık

1. ETKİNLİK

a) Şiirden alınan kelimeler, harfleri karıştırılarak verilmiştir. Bu kelimeleri belirleyiniz. Anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bularak boş bırakılan yerlere yazınız.
Cevap:

Şikayet: Hoşuna gitmeyen şeyleri yakınma, sızlanma. 

Sermek: Yaymak. 

Davet: Birilerini bir yere çağırma. 

Yetinmek: Az ile yetinmek, daha fazlasını istememek.

Dergah: Bir tarikattan olan insanların toplandıkları yer. 

Nakış:  Kumaş üzerine yapılan renkli işlemeler.

Eren:  Kendisine manevi güç verilen kimse, ermiş.(Dini inançlara göre.)

Kilit: Anahtar, bir yeri açıp, kapamaya yarayan alet.

Töre: Bir toplumda, yaşanılan yerde önceden beri gelen gelenekler ve adetlere töre denir.

Çağrı: Bir kimsenin bir yere gelmesi için yapılan davet.

İlim: Bilim.


b) Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:

 • Üçüncü bir kişinin bildiği bir şey asla sır olamaz.
 • Halinden sürekli şikayet eden bir adamdı.
 • Yazlık halıları odalara serdik.
 • Hepimizi düğüne davet etmişler.
 • Azla yetinirsen çoğu bulursun.
 • Annem çocukken nakış dersi almış.
 • Kendisine manevi güç verilen kişileri eren denirmiş.
 • Dükkanın kilidini evde unutmuşum.
 • Her yerin töresi farklı farklıdır.
 • Herkesin toplanması için çağrı yapıldı.
 • Mustafa Kemal Atatürk ilim insanlarına  önem vermiştir.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre cevaplayınız.

1) Şiire göre sevdiğine sözü olan ne yapar?
Cevap: Şiire göre sevdiğine sözü olan kilim dokurmuş.

2) Şiire göre hangi duygular kilim ile anlatılmıştır?
Cevap:  Şiire göre aşk, sevgi, hasret, üzüntü, istek gibi duygular kilim ile anlatılırmış.

3) Kilimlerde kullanılan renkler ne ifade etmektedir?
Cevap: Kilimlerde kullanılan renkler şikayet ve hasret ifade etmektedir.

4) Şiire göre kilim ne demektir?
Cevap: Şiire  göre kilim ilim demektir.

5) “Aşkı dokudum kilime.” sözüyle ne anlatılmak istenmektedir?
Cevap:  “Aşkı dokudum kilime.” sözüyle anlatılmak istenen  kilimi dokurken aşkı sevgiyi motiflere yansıttımdır.

6) Bu şiire farklı hangi başlıklar yazılabilir?
Cevap: AŞKI DOKUDUM KİLİME, MOTİFLERDE AŞK, KALBİN AYNASI KİLİM.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 106 Anıttepe Yayıncılık

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre cevaplayınız.

a) Şiirde kilim nelere benzetilmiştir?
Cevap: Şiirde kilim gönüle, ilime, sevdaya, hasrete, özleme, derde, şikayete benzetilmiştir.

b) Siz olsaydınız kilimi nelere benzetirdiniz? Neden?
Cevap: Ben olsaydım kilimi  ressamın elinden çıkan resimlere benzetirdim. Çünkü ressamda duygularını çizdiği resimlere yansıtır.


4. ETKİNLİK

Aşağıdaki metin ile okuduğunuz metni tür ve biçim özellikleri yönünden karşılaştırınız.
Cevap:  Okuduğumuz metin şiirdir, aşağıdaki metin ise bir denemedir. Şiirde hece ölçüsü kullanılırken aşağıdaki denemede  düz yazı ile öğretici bir deneme yazılmıştır. 


a) Aşağıdaki kelimelerin anlamlı en küçük parçasını örnekteki gibi daire içine alınız.
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 106 Anıttepe Yayıncılık

b) Daire içine aldığınız bu kelimelere örnekteki gibi farklı ekler getiriniz. Yeni oluşturduğunuz bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap: 

Sev-mek= Dünyanın en güzel duygusu, bir insanı, bir hayvanı, bir çiçeği sevmektir.
Duy-mak= Duymak için kendini paraladı.
Öz-gür= Her insan hür ve özgür doğar.
Yol-mak= Kadınlar birbirlerinin saçlarını yoldular.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 107 Anıttepe Yayıncılık

6. ETKİNLİK

a) Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bazı eserleri aşağıda tanıtılmıştır. Bu tanıtımlarda boş bırakılan yerleri http://www.kultur.gov.tr/ adresinden araştırarak doldurunuz.
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 107 Anıttepe Yayıncılık

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 108 Anıttepe Yayıncılık

b) http://www.kultur.gov.tr/ adresinden Dünya Miras Listesi’ne alınan kültürel miraslarımızdan iki tanesini araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 108 Anıttepe Yayıncılık (1)

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 108 Anıttepe Yayıncılık2 (1)

c) http://www.kultur.gov.tr/ adresinden aldığınız bilgilere güveniyor musunuz? Neden?
Cevap: Evet güveniyorum çünkü bu site devletin sitesidir. “gov” , uzantılı adresler devlete aittir.

ç) Sizler hangi sitelerden araştırma yapıyorsunuz?
Cevap: “edu” ve “gov” uzantılı sitelerden araştırma yapıyorum.

d) Bilimsel araştırmalarda “edu ve gov” uzantılı sitelerin güvenirliği hakkında ne düşünüyorsunuz?
Cevap: Siteler devlete ait olduğu için güvenilir olduklarını düşünüyorum.


7. ETKİNLİK

Aşağıdaki kutularda verilen metinleri inceleyiniz.

a) Sizce bu metinlerin ortak özelliği nedir?
Cevap:  Metinlerin içinde metinle alakalı farklı bağlantılar vardır.

b) Metinlerin bu şekilde düzenlenme sebebi ne olabilir? Açıklayınız.
Cevap:  Metinlerin bu şekilde düzenlenme sebebi insanların araştırma yaparken cevaba daha çabuk, uğraşmadan ulaşabilmesidir.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 109 Anıttepe Yayıncılık

8. ETKİNLİK

“Anadolu’da kilim demek, özlemi, inancı, sevgiyi ilmik ilmik dokumak demektir.” sözünden yola çıkarak bir konuşma yapınız.
Cevap:  İnsanlar Anadolu’da kilim dokurken sadece kilim dokumazlar. Kilim dokurken özlemlerini, inançlarını, sevgilerini dokurlar.  Kilim sadece kilim değildir. Kilim bir sanattır. İnsanların hayatlarından, duygularından kesitler barındırırlar. Kilim bir sanat ve kilim dokuyan insanlarda birer sanatkarlardır.


9. ETKİNLİK

Şiirden alınan aşağıdaki dizeleri okuyunuz.
“Kilim kalbin aynasıdır, gönlün sesidir;
Her nakışı bir duygunun ifadesidir.”

a) Yukarıdaki dizede noktalı virgül niçin kullanılmıştır?
Cevap:  Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmıştır.

b) Noktalı virgülü bu dizedekiyle aynı görevde olacak şekilde cümlede kullanınız.
Cevap:  Sevinerek, gümbür gümbür geliyorlar.

c) Aşağıdaki cümleleri noktalı virgülün kullanım alanıyla eşleştiriniz.
Cevap: 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 109 Anıttepe Yayıncılık


10. ETKİNLİK

Kültürümüzde kilimin yerini anlatan bilgilendirici bir metin yazınız.
Cevap: 

KİLİMLE DUYGULAR
İnsanlar  duygularını kilimlerde yaşarlar.  Kilimler yapılırken insanların düşünceleri, duyguları motiflere yansır. İnsanlar bunu bir meslek değil bir sanat olarak görürler. Kilimler insanların eserleridir. 


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Gazete ve dergilerden vatan sevgisini anlatan resim, fotoğraf ve haberler bulunuz. Araştırma sonucu elde ettiklerinizi sınıfa getiriniz.
Cevap:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 109 Anıttepe Yayıncılık2 (1)


5.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 104-105-106-107-108-109. Sayfa, Kilim Metni Cevapları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı bir durumla karşılaşmanız durumunda bunu bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu