5. Sınıf Sosyal Bilgiler

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 187-188. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 187-188. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 7. Ünite Kendimi Değerlendiriyorum konusunun bulunduğu 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 187-188 cevapları konusunu paylaştık. 7. Ünite Kendimi Değerlendiriyorum konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 187-188. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 187-188. Cevapları 7. Ünite Kendimi Değerlendiriyorum


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 187 MEB Yayınları

A. Aşağıda verilen cümleleri okuyunuz. Doğru olan cümlelerin başına “D”, yanlış olan cümlelerin başına “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız
Cevap:

(Y) 1. Kullandığımız ürünlerin hepsi ülkemizde üretilmiştir.
→ Kullandığımız ürünlerin bazıları dış ülkelerden gelmektedir.

(D) 2. Turizm sayesinde değişik kültürlerden insanlar, birbirlerini yakından tanıyarak ön yargılarını değiştirirler.
(Y) 3. Doğal varlıklar insanlığın ortak mirası arasında yer almaz.
→ Doğal varlıklar insanlığın ortak mirası arasında yer alır.
(Y) 4. Günümüzde ülkeler arası ticarette kullanılan en hızlı ulaşım aracı trendir.
→Günümüzde ülkeler arası ticarette kullanılan en hızlı ulaşım aracı gemidir.

(D) 5. Doğal gaz ve petrol, boru hatları ile taşınır.
(D) 6. Dış ticaret ülkeler arasındaki ekonomik farklılıklardan doğar


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.
Cevap:

1. Bir ürünü ya da hizmeti başka bir ülkeden almaya ithalat adı verilir.
2. İnsanların dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yaptığı gezilere turizm denir.
3. UNESCO dünyadaki ortak miras eserlerini korumayı amaçlayan uluslararası kuruluşlardan biridir.
4. Ortak miras geçmişten günümüze insanlığın sonraki nesillere bıraktığı maddi ve manevi değerlerdir.
5. Ülkemizde üretilen ürünlerin başka ülkelere satılmasına ihracat denir.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 180 MEB Yayınları

C. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. (…) Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilemez?
Cevap: C) üretimin yavaşlamasını sağlar

2. (…) Eserleri verilen yazarlar hangi alanda ortak mirasa katkıda bulunmuşlardır?
Cevap: B) Edebiyat

3. (…) Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Ulaşım araçlarının artması

4. İletişim araçları ülkeler arası ekonomik ilişkileri artırmış ve kolaylaştırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ekonomide sağladığı kolaylıklardan biridir?
Cevap: C) Genel Ağ ve cep telefonu sayesinde ürünlerimizi farklı ülkelere tanıtabiliriz

5. (…) durumlarından hangileri gösterilebilir?
Cevap:  D) I,II ve III

6. Aşağıdakilerden hangisi insanlığın ortak mirası için söylendiğinde yanlış olur?
Cevap: B) İnsanlığın ortak mirasında sadece bir ulusun payı vardır.


D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Ülkeler neden birbiriyle alışveriş yapmak zorundadır? Açıklayınız
Cevap: Ülkeler ekonomik açıdan gelişmek için ve değişik ürünleri tanımak amacı ile alışveriş yapmak zorundadır. 

2. Turizmin ülkeler arası ilişkilerde oynadığı rol nedir? Açıklayınız
Cevap: Ekonomik alanda gelişmesine kültürel etkileşimin doğmasını sağlar. 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu