5. Sınıf Fen Bilimleri

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 97-98-99-100-101. Sayfa Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

5.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 97-98-99-100-101. Sayfa Cevapları SDR Dikey Yayıncılık 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde Bölüm Sonu Değerlendirme konularının bulunduğu ve 5. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyduğu konulardan 5. sınıf fen bilimleri ders  sayfa 97-98-99-100-101 cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 97-98-99-100-101. Cevapları 5.Bölüm Sonu Değerlendirme


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 97 SDR Dikey Yayıncılık

A. Aşağıdaki cümleleri okuyarak doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
1. (.D.) Buharlaşma sadece sıvının yüzeyinde gerçekleşirken kaynama, sıvının her noktasında meydana gelir.
2. (.D.)
3. (.Y.)
4. (.Y.)
5. (.Y.)
6. (.D.)
7. (.D.)
8. (.Y.)
9. (.D.)
10. (.D.)

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.

1. ___buharlaşma___
2. ___süblimleşme___
3. ___donma noktası___
4. ___erime noktası___
5.  ___kalori___
6. ___.ısı___
7. ___termometre___
8. ___.genleşme___
9.  ___büzülme___
10. ___yukarı___

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 98 SDR Dikey Yayıncılık

C. Aşağıda numaralandırılarak verilen açıklamaların hangi olaylara ait olduğunu bulunuz. Olayların başındaki harfleri örnekte verildiği gibi açıklamaların karşısına yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 98 SDR Dikey Yayıncılık

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 99 SDR Dikey Yayıncılık

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıda verilen olaylardan hangisi birbirinin tersidir?
Cevap: C) Erime-Donma


2.Yukarıdaki şemada numaralandırılan olaylar hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Cevap: B) Donma Kırağılaşma Yoğuşma


3. • Belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir.
• Sıvılarda gerçekleşir.
• Isı alarak gerçekleşir.
Yukarıda özellikleri verilen olay, aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Kaynama


4.Hangi madde ya da maddeler 50 °C’ta sıvı hâlde olabilir?
Cevap: C) Su ve beyaz fosfor


5. Isı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) Termometre ile ölçülür. 

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 100 SDR Dikey Yayıncılık

6. Soru…
yargılarından hangileri ile açıklanabilir?
Cevap: B) I ve II 


7. Aşağıdaki cisimlerden hangi ikisi arasında ısı alışverişi olmaz?
Cevap: A) 


8. Aşağıda genleşme olayı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Hangi bilgi yanlıştır?
Cevap: D) Sadece katılarda görülür.


9. Aşağıdaki olaylardan hangisi büzülme olayına örnek verilebilir?
Cevap: B) Termometredeki cıvanın alçalması 


10. Genleşme ve büzülme ile ilgili verilen örneklerden hangisinin nedeni diğerlerinden farklıdır?
Cevap: B) Konserve kavanozunun kapağını sıcakken kapatmak

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 101 SDR Dikey Yayıncılık

Aşağıdaki ağacın üzerinde bulunan cümleleri gövdeden başlayarak sırasıyla okuyunuz. Cümle doğru ise yeşil yapraklı daldan, yanlış ise sarı yapraklı daldan ilerleyerek hangi numaralı portakala ulaşılacağını bulunuz.
Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 101 SDR Dikey Yayıncılık


5.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 97-98-99-100-101. Sayfa Cevapları SDR Dikey Yayıncılık 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusunda 5. Bölüm Sonu Değerlendirme çalışmaları konusunun cevaplarını paylaştık.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu