5. Sınıf Fen Bilimleri

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 266-267-268-269. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 266-267-268-269. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 7. Ünite Değerlendirme Soruları konusunun bulunduğu 5. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 266-267-268-269 cevapları konusunu paylaştık. 7. Ünite Değerlendirme Soruları konusu içerisinde yer alan cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 266-267-268-269. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 266-267-268-269. Cevapları 7. Ünite Değerlendirme Soruları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 266 MEB Yayınları

Sınavlarda Çıkmış Sorular

1) Aynı piller ve lambalar kullanılıp şekildeki K elektrik devresi kuruluyor. Daha sonra kurulan elektrik devresinde sadece pil sayısı veya lamba sayısı değiştirilip L, M ve N elektrik devreleri kuruluyor. Buna göre, devrelerin hangilerinde lamba parlaklığı, K devresine göre artmıştır?
Cevap: C) L ve N

2) Aşağıda verilen elektrik devrelerindeki ampullerden hangisi ışık verir?
Cevap:  B)

3) Bir öğrenci şemasını şekildeki gibi çizdiği K ve L elektrik devresini kurar fakat lambaların ışık vermediğini görür. Bu öğrenci lambaların ışık vermesi için öğrenci lambaların ışık vermesi için
I. K devresindeki anahtarı kapatma
II. L devresine pil bağlama
III. L devresine anahtar bağlama
eylemlerinden hangileri kesinlikle yapmalıdır?
Cevap:  C) I. ve II.

4) Bir öğrenci özdeş lambalar, piller ve kablolardan oluşan üç elektrik devresi hazırlıyor. Elektrik devresindeki pil sayısının lamba parlaklığına etkisini araştıran bu öğrenci deneyler sonucunda verilen grafiği çiziyor. Öğrenci aşağıdaki elektrik devrelerinden hangisini deneylerinde kullanmamıştır?
Cevap: B)


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 267 MEB Yayınları

A- Aşağıda resimleri verilen devre elemanları ile devre elemanlarının sembollerini doğru olarak eşleştiriniz.
Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 267 MEB Yayınları


B- Bir devrenin ampul parlaklıklarının değişimi aşağıda gösterilmiştir. Buna göre A ve B olaylarının sebeplerini yazınız.
Cevap: 

A Olayı: Pil sayısı azaltılarak ampul sayısı arttırılmıştır. 
B Olayı: Pil sayısı arttırılmış ve ampul sayısı azaltılmıştır. 


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 268 MEB Yayınları

1. Aşağıda verilen devre elemanlarının görsel ve 4. sembolleri hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?
Cevap: A)

2. Aşağıdaki sembollerle gösterilen devre elemanlarından hangisi bağlı olduğu devreyi açıp kapatmaya yarar?
Cevap: D)

3. Yukarıda dört öğrencinin aynı özellikte pil ve ampul kullanarak kurduğu devreler verilmiştir. Bunlara göre hangi öğrencinin kurduğu devredeki lamba parlaklığı daha fazladır?
Cevap: C) Emin

4. Yukarıda verilen basit elektrik devrelerinde aynı özellikte pil ve ampuller kullanılmıştır. Bu devrelerin ampul parlaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Cevap: D) I > III > IV > II

5. Aşağıda verilen devre şemasında kullanılan devre elemanlarının sayısı ve durumu ile ilgili açıklamalardan hangisi doğrudur?
Cevap: D)


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 269 MEB Yayınları

6. Yukarıda iki basit elektrik devresi verilmiştir. Bu Yukarıda iki basit elektrik devresi verilmiştir. Bu iki devrede lamba parlaklığına hangi devre elemanının etkisi incelenmek istenmiştir?
Cevap: C) Pil sayısı

7. Yukarıdaki devrelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi bağımlı değişkendir?
Cevap: A) Lamba parlaklığı

8. Basit bir elektrik devresinde ampul parlaklığının x ilişkisi grafikte gösterilmiştir. Bu grafiğe göre x yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Cevap: C) Pil sayısı

9. Yukarıdaki elektrik devresinde ampulün ışık vermediği görülüyor. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) Pillerin ters bağlanmış olması

10. Bir ampul, bir pil ve elektrik kablosu ile kurulan elektrik devresine sırayla 2 ve 3. pil bağlanarak yukarıdaki devreler hazırlanıyor. Bunlarla ilgili yapılan açıklamalardan hangisi doğrudur?
Cevap: C) Pil sayısı bağımsız değişkendir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu