5. Sınıf Fen Bilimleri

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 243-244-245. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 243-244-245. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 6. Ünite Değerlendirme Soruları konusunun bulunduğu 5. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 243-244-245 cevapları konusunu paylaştık. 6. Ünite Değerlendirme Soruları konusu içerisinde yer alan cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 243-244-245. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 243-244-245. Cevapları 6. Ünite Değerlendirme Soruları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 243 MEB Yayınları

A- Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların basına “D“, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.
Cevap:

(Y) Deprem, sel, fırtına gibi olaylar biyoçeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörlerdendir.
⇒ Deprem, sel, fırtına gibi olaylar biyoçeşitliliği tehdit eden doğal afetlerdir.
(D) Çevre kirliliği, orman yangınları, kontrolsüz avlanma gibi olaylar biyoçeşitliliği azaltır.
(Y) Ülkemizde yaşayan kelaynak kuşu, sülün, kardelen çiçeği, Akdeniz foku gibi canlılar nesli tükenmiş canlılardır.
⇒ Ülkemizde yaşayan kelaynak kuşu, sülün, kardelen çiçeği, Akdeniz foku gibi canlılar nesli tükenme tehlikesinde olan canlılardır.
(D) Tarım zararlılarına karşı kullanılan bazı ilaçlar çevreyi kirletir.
(Y) Çevreye atılan plastik maddeler doğada kalıcı kirliliğe yol açmaz.
⇒ Çevreye atılan plastik maddeler doğada kalıcı kirliliğe yol açar.
(D) Zehirli atıklar ve mikroplar su kaynaklarını kirleterek salgın hastalıkların oluşmasına sebep olur.
(Y) Tanker kazaları hava kirliliğine sebep olur.
⇒ Tanker kazaları su kirliliğine sebep olur.
(D) Sel tehlikesi olan eğimli yamaçlarda teraslama yapılmalıdır.
(D) Deprem sırasında koşarak binadan çıkmaya çalışmamalıyız.
(D) Yanardağlara yakın yerlerde yerleşim alanları oluşturulmamalıdır.

B- Aşağıda verilen kelimeleri uygun boşluklara doğru olarak yerleştiriniz.
Cevap:

Dinozor, Moa kuşu, Mamut nesli tükenmiş canlılardandır.
Biyoçeşitlilik bir bölgede yaşayan canlı sayısı ve çeşidinin fazla olmasıdır.
Arabaların egzozlarından, evlerin ve fabrikaların bacalarından çıkan zehirli gazlar hava kirliliğine sebep olur.
Atmosferde bulunan ve ısının tutulmasını sağlayan sera gazlarının miktarının aşırı artması  onucunda sera etkisi oluşur.
Hava kirliliği asit yağmurlarına sebep olur.
Doğaya atılan piller toprak kirliliğine sebep olur.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 244 MEB Yayınları

1. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliğin artmasını sağlar?
Cevap: C) Doğal yasam alanlarının korunması

2. Temiz bir gölde yasayan canlı türleri ve sayıları sekil-1’deki gibidir. Göl kirlendiğinde canlı türlerinin sayıları sekil-2’deki gibi değişim gösteriyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: A) A ve D türleri kirlilikten aynı şekilde etkilenmiştir.

3. I. Asit yağmurları I. Asit yağmurları
II. Küresel ısınma
III. Deprem
IV. Sel
V. Ozon tabakasının incelenmesi
Yukarıda verilen olaylardan hangisi insan faaliyetleri sonucu oluşur?
Cevap:  D) I, II ve V

4.Temizlik maddelerinde kullanılan katkı maddeleri evlerin atık sularının nehir, göl ve denizlere karışmasıyla buralarda birikir. Bunun sonucunda buralarda yaşayan canlıların olumsuz etkilenerek üreyemediği tespit edilmiştir.
Bu konudaki bir çalışmanın sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre araştırmayı yapan kişi elde ettiği verileri aşağıdaki hangi grafikle gösterebilir?
Cevap: C)

5. Aşağıdaki olaylardan hangisi hava kirliliği oluşturmaz?
Cevap: C) Bitkilerin karbondioksit alıp, oksijen vermesi


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 245 MEB Yayınları

6. Bir denizde meydana gelen tanker kazası sonucu fazla miktarda petrol denize karışmıştır. Bunun sonucunda aşağıdaki olaylardan hangisi ortaya çıkmaz?
Cevap: C) Tür çeşidi ve sayısı artar.

7. Sera etkisi aşağıdakilerden hangi çevre sorunu sonucu oluşur?
Cevap: B) Hava kirliliği

8. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde soyu tükenen canlılardan birisidir? 
Cevap: A) Anadolu leoparı

9. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nesli tükenme tehlikesi taşıdığı için koruma altına alınan canlılardan birisidir?
Cevap: C) Kardelen çiçeği (bitkisi)

10. Ülkemizde biyoçeşitliliğin korunması ile ilgili; Ülkemizde biyoçeşitliliğin korunması ile ilgili;
I. Hayvanların yasadışı avlanması engellenmeli
II. Geri dönüşüm uygulamaları desteklenmeli
III. Çevrenin kirletilmemesine özen gösterilmeli
IV. Doğal yaşam alanları korunmalı İfadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap:  D) I, II, III ve IV

11. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini engellemek için alınacak önlemlerden birisi değildir?
Cevap: A) Toplu taşıma araçları kullanılmamalı

12. I. Doğa dengesini korur.
II. Sağlığımızı korur.
III. Ekonomiye katkıda bulunur.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri biyoçeşitliliğin önemini açıklar?
Cevap: D) I, II ve III

13. Toprak birçok canlının yaşama alanını oluşturur. Toprakta oluşan kirlilik bu canlıları olumsuz etkiler. Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğini engellemek için alınacak önlemlerden birisi değildir?
Cevap: A) Yapay gübre kullanmak

14. Aşağıdakilerden hangisi çok hızlı ve ani gelişen, çok miktarda can ve mal kaybına sebep olan doğal afetlerden biri değildir?
Cevap: B) Kuraklık

15. Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılması gerekenlerden değildir?
Cevap: B) Su vanalarını kapatmak

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu