5. Sınıf Fen Bilimleri

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 160-161. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 160-161. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 4. Ünite Değerlendirme Soruları konusunun da bulunduğu 5. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 160-161 cevapları konusunu paylaştık. 4. Ünite Değerlendirme Soruları konusu içerisindeki cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bizlere bildirebilirsiniz.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 160-161. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 160-161. Cevapları 4. Ünite Değerlendirme Soruları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 160 MEB Yayınları

A- Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların basına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.
Cevap:

(Y) Isı ve sıcaklık aynı kavramlardır.
(D) Saf maddeler için erime noktası ayırt edici bir özelliktir.
(Y) Bir madde ısı aldığında sıcaklığı her zaman artar.
(D) Sıcaklıkları eşit olan maddeler arasında ısı alış verişi gerçekleşmez.
(Y) Buharlaşma belli bir sıcaklıkta gerçekleşir.
(Y) Eriyen bir sıvının erime süresince sıcaklığı artar.
(D) Bir madde ısı verdiğinde sıcaklığı azalabilir.
(Y) Kar yağarken hava soğur.


B- Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1. Yukarıda X, Y ve Z kaplarında eşit miktarda ve aynı sıcaklıkta alkol bulunmaktadır. X en geniş, Z kabı ise en dar yüzeye sahiptir. Buna göre kaplardaki alkolün aynı ortamda tamamen buharlaşma sürelerinin en az olandan en çok olana doğru sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
Cevap: B) X – Y – Z

2. Soğuk havalarda içerisi sıcak olduğunda otomobil camları buğulanır. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma doğru olarak açıklar?
Cevap: C) Hacim değişimi


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 161 MEB Yayınları

3. (…) Yukarıda verilen cümlelerin kaç tanesinde ısı ve sıcaklık kavramları doğru kullanılmıştır?
Cevap: A) 1

4. Bir maddeye ısı verilmesi o maddede aşağıdaki değişimlerden hangisine sebep olmaz?
Cevap: D) Büzülme

5. Maddeler ısı kaybedince boyutları küçülerek büzülür. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir?
Cevap: C) Kışın elektrik tellerinin gerginleşmesi

6. Yukarıdaki grafikte saf bir sıvının zamana bağlı sıcaklık değişimi görülmektedir. Buna göre bu sıvının kaynama noktası aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) 110

7. I. Margarin erirken ısı alır.
II. Su buhar hâline geçerken ısı alır.
III. Altın eritilirken ısı alır.
Yukarıda verilen açıklamalardan hangileri doğrudur?

Cevap: D) I, II ve III

8. Erime sıcaklığı 18°C olan X maddesi önce sıvı sonra katı hâle geçerek donuyor. X maddesinin donma sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap: B) 18°C

9. Ayçin, Fen Bilimleri dersinde bazı olayların genleşme ya da büzülme olduğuna karar vererek yukarıdaki tabloyu doldurmuştur. Ayçin’in tabloda yaptığı işaretlemelerden kaç tanesi yanlıştır?
Cevap: B)2

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu