5. Sınıf Fen Bilimleri

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 156-157-158-159. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 156-157-158-159. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Sınavlarda Çıkmış Sorular konusunun da bulunduğu 5. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 156-157-158-159 cevapları konusunu paylaştık. Sınavlarda Çıkmış Sorular konusu içerisindeki cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bizlere bildirebilirsiniz.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 156-157-158-159. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 156-157-158-159. Cevapları Sınavlarda Çıkmış Sorular


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 156 MEB Yayınları

1. Şekilde gösterilen deneyde çaydanlıktaki su sürekli ısıtılmaktadır. Buna göre I ve II ile gösterilen olaylar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Cevap: D) Buharlaşma- Yoğuşma

2. Şekildeki düzenekte, tahta masa üzerine metal levhanın geçebileceği aralıkta iki çivi çakılmıştır. Bu düzenekte metal levha ısıtıcı ile bir süre ısıtıldığında çivilerin arasında geçmediği görülüyor. Bu deneyden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılır?
Cevap: B) Maddeler ısıtıldığında genişler

3. Tabloda maddelerin erime noktaları verilmiştir. Bunlardan hangisi 500 °C’ta katı haldedir?
Cevap: D) Kalsiyum

4. Şekildeki kaplar ve termometreler özdeş olup içlerinde aynı miktarda su bulunmaktadır. Sıcaklığı 50°C olan sudan her iki kaba yavaş yavaş eşit miktarda ilave edilmektedir. Buna göre kaplardaki suların son sıcaklığında hangi durum gözlenir?
Cevap:  B) II’deki biraz yükselir, I’de ki biraz azalır.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 157 MEB Yayınları

5. Bu deneyde sıvıların özelliklerinden hangisinin farklılığını belirlemek amaçlanmıştır?
Cevap: C) Kaynama noktalarının

6. Kardan adamın görünümü bir süre sonra şekildeki gibi değişiyor. Kardan adamdaki değişimin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Çevreden ısı alması

7. Aynı büyüklükte şişirilmiş özdeş balonlar, I ve II. cam kaplarda bulunan farklı sıcaklıklardaki suların içine batırılıyor. Bir süre sonra kaplardaki balonların görünümü şekildeki gibi oluyor. Bu gözleme göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bu gözleme göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap:  C) I. kaptaki balon büzülmüş, II. kaptaki balon genleşmiştir.

8. Suyun hâl değişimi döngüsü şekilde verilmiştir. Buna göre, döngüde gerçekleşen olayların hangilerinde madde ısı alır?
Cevap:  D) Erime, buharlaşma, süblimleşme


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 158 MEB Yayınları

9. Şekildeki gibi bir ısıtıcı ile sürekli ısıtılan saf sıvının sıcaklığı, belirli aralıklarla ölçülüp tabloya kaydedilmiştir. Tabloya göre, sıvı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılır?
Cevap: A) Sıvının kaynama noktası 53°C’tur.

10.Ayşe, X, Y ve Z saf katı maddelerini ısıtıp, erimeye başladıkları andaki sıcaklıklarını çizelgeye kaydediyor ve bu verileri grafiğe geçiriyor.
Ayşe’nin Çizdiği grafik aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B)

11. Aşağıda verilen olaylardan hangisi maddelerin Aşağıda verilen olaylardan hangisi maddelerin genleşmesiyle ilgili değildir?
Cevap: D) Islak çamaşırların yazın daha çabuk kuruması

12. Buna göre öğrenciler, sıvılarla ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşır?
Cevap: C) 1. ve 2. sıvı aynı, 3. sıvı farklıdır.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 159 MEB Yayınları

13. Şemada bir olayın özellikleri verilmiştir: Buna göre şemada soru işareti (?) ile gösterilen olay aşağıdakilerden hangisidir??
Cevap: C) Buharlaşma

14. Bir öğrenci, ıslak çamaşırları asmadan önce ve astıktan bir süre sonra odanın sıcaklığını ölçüyor. Ölçüm sonuçlarına göre öğrenci, odadaki sıcaklığın düşmesinin sebebini aşağıdakilerden hangisi ile açıklar?
Cevap: D) Çamaşırların kururken ortamdan ısı alması

15. Bir öğrenci, özdeş cam kapları temas ettirerek şekildeki deney düzeneğini kuruyor. Sonra belirli zaman aralıklarında termometredeki sıcaklık değişimlerini gözlemliyor.
Öğrenci, bu deneyle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşır?
Cevap: A) 2. kaptan 1. kaba ısı aktarımı gerçekleşir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu