5. Sınıf Fen Bilimleri

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 126-127-128-129-130-131. Sayfa Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

5.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 126-127-128-129-130-131. Sayfa Cevapları SDR Dikey Yayıncılık 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. üniteye ait ölçme ve değerlendirme çalışmaları konusunu cevaplamış bulunuyoruz. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazabilirsiniz.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 126-127-128-129-130-131.Cevapları  5. Ünite  Ölçme Ve Değerlendirme  Çalışmaları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 126 SDR Dikey Yayıncılık

A. Aşağıdaki cümleleri okuyarak doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap: 
1. (D)
2. (Y)
3. (Y)
4. (D)
5. (D)
6. (D)
7. (Y)
8. (D)
9. (D)
10. (D)

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, kutucuklarda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.
Cevap: 

1. Işık kaynağından çıkan ışık ışınları ___doğrusal ___ olarak yayılır.

2. Işığı kısmen geçiren maddelere ___eşit___ madde denir.

3. Tahta kapı ___yarı saydam___ maddelere örnektir.

4. Dalgalı suda bulanık görüntü oluşumu ___dağınık___ yansıma sonucu meydana gelir.

5. Cisimlerin parlak görünmesinin nedeni, ışığın ___düzgün___ yansımasıdır.

6. Yansıtıcı yüzeye çarpan ışığın yüzeye gelme açısı, yansıma açısına ___eşit___tir/tür.

7. Tam gölgenin oluşması için ___ışık kaynağı___ ile perde arasında saydam olmayan cisim olması gerekir.

8. Işık kaynağı ile cisim arasındaki uzaklık artarsa cismin gölgesi daha ___küçük___ olur.

9. Işık kaynağını cisme ___yaklaştırırsak___ gölgenin boyu büyür.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 127 SDR Dikey Yayıncılık

C. Aşağıda verilen soruların karşısına, sorunun cevabını içeren görseldeki numarayı yazınız.
Cevap: 
1. Saydam maddeler hangileridir? ___2,5,9___
2. Saydam olmayan maddeler hangileridir? ___1,4,6,8___
3. Yarı saydam maddeler hangileridir? ___3,7___
4. Işığı düzgün yansıtan maddeler hangileridir? ___1,4___
5. Işığı sadece dağınık olarak yansıtan maddeler hangileridir? ___6,8___

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 128 SDR Dikey Yayıncılık

1. Aşağıdakilerin hangisinde mumdan çıkan ışınların gösterimi tam ve doğru verilmiştir?
Cevap: B) 
2. Aşağıdaki cisimlerden hangisi saydam olmayan cisimlere örnek olarak verilebilir?
Cevap: C) Karton

3. Işık kaynağının önüne yerleştirilen cismin gölgesi, ekran üzerinde oluşmaktadır.
Cevap: A) 

4. Işık kaynağının önüne yerleştirilen cismin gölgesi, ekran üzerinde oluşmaktadır.
Cevap: B) Cisim, ekrana yaklaştırılmalı. 

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 129 SDR Dikey Yayıncılık

5. Bir öğrenci görseldeki gibi sokak lambasının önünden 1, 2, 3 konumlarından geçiyor. Öğrencinin gölgesindeki değişim aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) Önce küçülür, sonra büyür.

6.Buna göre verilen çizimlerden hangilerinin gelme açıları birbirine eşittir?
Cevap: B) I ve III

7. Bir arkadaşınız “Yanından geçtim, beni görmedin.” diyor. Aşağıdaki cevaplardan hangisi inandırıcı olmaz?
Cevap: D) Ortam aydınlık olmasına rağmen senden gözüme ışık gelmedi. 

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 130 SDR Dikey Yayıncılık

8. Madde ile karşılaşan ışık konusunda tartışan öğrencilerin yorumları aşağıdadır.
I. Her durumda ışık, ortamdan geçer.
II. Sadece yansıtıcı yüzeylerden geçer.
III. Saydam ortamdan geçer.
Bu yorumlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
Cevap: B) Yalnız III

9.Yukarıda K, L, M ortamlarına aynı ışık kaynağından ışık ışınları gönderilmektedir. Buna göre K, L, M ortamları hakkında yapılan sınıflandırma aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?
Cevap: C) M K L

10.Yukarıdaki şekilde levha üzerine düşürülen tam gölge için aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
Cevap: C) Levha 2 yönünde hareket ettirilirse tam gölge küçülür

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 131 SDR Dikey Yayıncılık

Aşağıda verilen çocukları, gölgeleri ile eşleştiriniz.
Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 131 SDR Dikey Yayıncılık

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu