4. Sınıf Türkçe

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 139-140-141-142-143. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları

4.Sınıf Türkçe Ders Kitabı 139-140-141-142-143. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusunda 4. sınıf öğrencilerinin ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan Aşık Veysel Uzun İnce Bir Yol Metni Cevapları konusunda 4. sınıf türkçe ders kitabı 139-140-141-142-143 cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 139-140-141-142-143. Cevapları Aşık Veysel: Uzun İnce Bir Yol


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 139 Özgün Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

1. “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü sınıfça söyleyiniz.
Cevap:


2. Görselden hareketle dinleyeceğiniz metnin konusunu tahmin ediniz.2. Görselden hareketle dinleyeceğiniz metnin konusunu tahmin ediniz.
Cevap: Metnin konusu Aşık Veysel’in söyledi bir şarkı olabilir.


a. Bilmediğiniz kelimelerin anlamını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol edip bu kelimeleri anlamına uygun olarak birer cümlede kullanınız.
Cevap: 
Köy odası
Tahmin: Toplanma yeri.
Anlamı: Köy yerlerinde kahvahane olmayan yerlerde kurulan erkeklerin toplandığı bir oda.


Perde
Tahmin: Örtü.
Anlamı: Katarakt


Deyiş
Tahmin: Söz.
Anlamı: Düşünceleri eksiksiz olarak anlatan kelimelerin bütünü.


b. Önemli olduğunu düşündüğünüz bilgileri arkadaşlarınıza okuyup bu bilgiler hakkında onlarla konuşunuz.
Cevap: Köy odasında saz eğitimi almıştır. Gözleri çiçek hastalığından dolayı kör olmuştur. Babası onun mutlu olmasını istediği için Saz eğitmeninin gitmesine engel oluyor.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 140 Özgün Yayınları

Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamını sözlükten bulup yazınız.
Cevap: 

âşık (ozan):  Kendini bir kişiye bir eşyaya tamamen kaptırmak , aşık olan kimse.

deyiş: Düşünceleri eksiksiz olarak anlatan kelimelerin bütünü.

saz (bağlama): Mızrapla çalınan müzik aleti.


a. Metnin konusunu aşağıya yazınız.
Cevap: Aşık Veysel’in saz öğrenmesi ve hayatı.

b. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Veysel neden bir an önce babasının eve gelmesini bekliyormuş?
Cevap: Veysel bir an önce babasının  eve gelmesini bekliyormuş çünkü  babasının kendisine bişeyler alacağını düşünüyormuş.


2. Köy odasında saz çalıp türkü söyleyen saz ustalarını dinleyen Veysel neden her geçen gün mutsuz olmaya başlamış?
Cevap: Köy odasında saz çalıp türkü söyleyen saz ustalarını dinleyen Veysel onlar gibi çalamadığı için her geçen gün mutsuz olmaya başlamış.


3. Âşık Veysel gözlerini ne zaman, nasıl kaybetmiş?
Cevap: Aşık Veysel gözlerini çiçek hastalığı geçirdiğinde kaybetmiş. Diğer gözünü ise doktora gideceği zaman Sarı Öküz boynuzunu gözüne sokmuş ve böylelikle Aşık Veysel iki gözünü de kaybetmiştir.


4. Ahmet Kutsi, Âşık Veysel’e nasıl yardımcı olmuş?
Cevap: Ahmet Kutsi , Aşık Veysel’e konsere gitmesinde ve çocuklara saz öğretmesi konusunda yardımcı olmuştur.


5. Sizce, günümüzde neden Âşık Veysel’i tanımayan yoktur?
Cevap: Günümüzde Aşık Veysel’i tanımayan yoktur çünkü o ünlü bir Halk Ozanı olmuştur.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 141 Özgün Yayınları

a. Metni ana hatlarıyla anlatınız.
Cevap:  Aşık Veysel   Çiçek hastalığından dolayı   bir gözünü kaybeder diğer gözüne de perde iner. Daha sonrasında doktora gidecekken öküzün boynuzu gözüne batar ve diğer gözü de kör olur. Babası Aşık Veysel mutlu olsun diye ona saz alır. Daha sonra onu köy odasına gönderir. Köy odasında herkesin çok iyi çaldığını görünce çok mutsuz olur. Babası bu durumu fark edince ona bir hoca tutar ve ders aldırır. Hoca şehirden gidecek diye  Aşık Veysel çok üzülür. Babası hocayı ikna eder ve Hoca köyde kalır. Hoca Aşık Veysel’e konserler vermesinde ve öğrencilere ders verme konusunda yardım eder. Yıllar sonra Aşık  Veysel dillere destan usta bir sanatçı olur.

Metne göre aşağıdaki açıklamalara yönelik “Ben kimim?” sorularını yanıtlayınız.
Cevap:

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 141 Özgün Yayınları

Aşağıya, metnin içeriğine uygun farklı bir başlık yazınız.
Cevap: Aşık Veysel Ve Yoldaşları

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 142 Özgün Yayınları

Âşık Veysel’in aşağıdaki dörtlükte ne anlatmak istediğini sınıfta tartışınız.
Cevap: Aşık Veysel bu dizede uzun ince bir yoldayım derken hayattan, gidiyorum gündüz gece derken hep çalıştığını ve nereye gittiğini bilmeden gittiğini anlatmak istemiştir.

a. Âşık Veysel’in çaldığı enstrümanın ve türkülerinin kültürümüzdeki yeri hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.
Cevap: Aşık Veysel’in çaldığı enstrüman sazdır. Ve saz eski Türklerde önemli bir enstrümandı, ozanlar şehir şehir gezer saz çalarlardı.Modern müziğin hayatımıza girmesiyle eski önemini kaybetmiştir. Aşık Veysel önemli bir ozanımızdır.


b. Dinlemekten hoşlandığınız bir türkünün sözlerini büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanarak aşağıya yazınız.
Cevap:
4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 142 Özgün Yayınları

Sınıfta, “www.eba.gov.tr” genel ağ adresinden “Görme Engelliler Kamu Spotu”nu izleyiniz. İzlediğiniz kamu spotunun hedef kitlesi ve amacı hakkında çıkarımda bulununuz.
Cevap:  İzlediğim kamu spotunun hedef kitlesi tüm insanlardır. Amacı ise tüm insanların bu bilgilere sahip olması ve bilinçlendirilmesidir.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 143 Özgün Yayınları

a. Aşağıya, günlük yaşantınızda görme engelli kişilere nasıl yardımcı olabileceğinizle ilgili bilgilendirici bir yazı yazınız. Yazdıklarınızı zenginleştirmek için çizim veya görsel kullanınız.
Cevap: Günlük yaşantımızda görme engelli kişilere onlara kolaylıklar sağlayacak , yürürken önlerine çıkabilecek olan engelleri ortadan kaldırmak, trafik lambalarına sesli sistem yaparak, engelli vatandaşlarımıza özel eğitimler vererek, tüm insanları engelliler konusunda bilinçlendirerek  onlara yardımcı olabiliriz.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 143 Özgün Yayınları (1)


4.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 139-140-141-142-143. Sayfa, Aşık Veysel Uzun İnce Bir Yol Metni Cevapları içerisinde eksik veya hatalı bir durumla karşılaşmanız durumunda bunu bize yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu