4. Sınıf Türkçe

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 132-133-134-135-136-137-138. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları

4.Sınıf Türkçe Ders Kitabı 132-133-134-135-136-137-138. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 4. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 4.sınıf türkçe ders kitabı 132-133-134-135-136-137-138 cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 132-133-134-135-136-137-138.  Cevapları Masalcı Dede Pertev Naili Boratav


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 132  Özgün Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

1. Görsellerinden ve başlığından hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz.
Cevap: Metnin konusu torununa masal anlatan bir dede olabilir.

2. Metnin ikinci görselinde yer alan masal kahramanları kimlerdir? Tanıdıklarınızın adlarını söyleyiniz.
Cevap:  Metnin ikinci görselinde yer alan masal kahramanları , Köroğlu, Keloğlan, Dede Korkut ve Nasrettin hoca’dır.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 134  Özgün Yayınları

a. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin ve kelime grubunun anlamını önce tahmin ediniz. Sonra bunların anlamını sözlükten bulup yazınız.
Cevap: 

Halk Bilimi
Tahminim: Halk ile ilgili konuları araştıran dal.
Anlamı: Bir bölgede yaşayan halkı her türlü araştırıp onlar hakkında kuram  ve yasalar bulmaya çalışan bilim dalıdır.


Kültür
Tahminim: Bir toplumun  alışkanlıklarına kültür denir.
Anlamı: Bir toplumun duyuş ve düşünüş birliğini oluşturan, gelenek durumundaki her türlü yaşayış.


Edebiyat
Tahminim: Duygu ve düşünceleri yansıtan yazılara edebiyat denir.
Anlamı: Edebiyat, güzel sanatlar içerisinde dil ile kullanılan; duygu, düşünce ve hayallerin okuyucuda merak ve haz uyandıracak şekilde yazıya dökülme sanatıdır.


Arşiv
Tahminim: Dosya saklanan yer.
Anlamı: Belgelik

b. Aşağıda, metinde geçen bazı kelimelerin anlamları verilmiştir. Bunları uygun kelimelerle eşleştiriniz.
Cevap:

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 134  Özgün Yayınları

 

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 135  Özgün Yayınları

Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Pertev Naili Boratav’ın önemli başarıları nelermiş?
Cevap: Pertev Naili Boratav’ın önemli başarıları halkın kültür zenginliğini kaybolmaktan kurtarmasıymış.

2. Pertev Naili Boratav neden gece gündüz çalışırmış?
Cevap: Pertev Naili Boratav efsanelerin kaybolmasından korktuğu için gece gündüz çalışırmış.

3. Pertev Naili Boratav ne gibi çalışmalar yapmış?
Cevap: Pertev Naili Boratav sayısız kitap yayımlamış, Nasrettin hoca fıkralarını kaybolmaktan kurtarmış, Türk halk edebiyatına örnekler toplamıştır.

4. Pertev Naili Boratav hangi halk edebiyatı eserlerini yok olmaktan kurtarmış?
Cevap:  Pertev Naili Boratav   masallar, türküler ve efsaneleri yok olmaktan kurtarmış.

5. Pertev Naili Boratav’ın arşivi bugün nerede bulunuyormuş?
Cevap: Pertev Naili Boratav’ın arşivi bugün İstanbul’da bulunmaktadır.


Metne göre yazarın halk edebiyatı ürünlerini korumaya yönelik bakış açısını açıklayınız.
Cevap: Pertev Naili Boratav   halk edebiyatı ürünlerini korumaya yönelik gece gündüz çalışmıştır. Türk Halk edebiyatına karşı aşırı bir ilgisi vardır ve Türk halkını  çok sevmektedir.


Halk edebiyatı ürünlerinin neden korunması gerektiğini sınıfça tartışınız. Tartışma sırasında masal, destan, türkü, fıkra kelimelerini anlamına uygun kullanınız.
Cevap: Halk edebiyatı ürünlerinin korunması gereklidir çünkü geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez. Masalların, destanların, türkülerin, fıkraların kaybolması demek Türk tarihinin kaybolması, o dönemi anlatan hiçbir şeyin kalmaması demektir. Bu yüzden Halk edebiyatı ürünlerinin korunması gereklidir.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 136  Özgün Yayınları

a. “Masalcı Dede Pertev Naili Boratav” başlıklı metin, bilgilendirici metinmidir, hikâye edici metin midir? Metinden örnekler vererek açıklayınız.
Masalcı Dede Pertev Naili Boratav başlıklı metin bilgilendirici bir metindir.Masalcı Dede Pertev Naili Boratav’ın çalışmalarından bahsedilmiştir.

Örnek;
Daha genç bir lise öğrencisiyken köy köy dolaşıp masallar, destanlar toplamaya başladı.

b. Türüne göre bu metnin bölümlerini adlandırınız. Bu bölümlerin hangi cümlelerle başlayıp hangi cümlelerle sona erdiğini ilgili kutucuklara yazınız.
Cevap:

Giriş bölümü:” Pertev Naili Boratav’ın ilk büyük başarısı, Anadolu halkının kültür zenginliğini
kaybolmaktan kurtarmasıydı.” ile başlayıp “En az bunun kadar önemli bir diğer başarısı da bu
konuda son derece önemli çalışmalar yapan birçok öğrenci yetiştirmesiydi.” kelimesiyle son bulmuştur.

Gelişme Bölümü: “Pertev Naili Boratav bu başarıyı iki şeye borçluydu: Bunlardan ilki sevgiydi,
ikincisi ise yorulmak bilmez bir çalışma gücüydü.” ile başlayıp ” Bu toplu arşiv, bugün İstanbul’daki
Tarih Vakfında yer almaktadır”ile bitmektedir.

Sonuç Bölümü:” Pertev Naili Boratav, yaşamı boyunca sayısız kitap yayımladı.” ile başlayıp,”Onun yok olmaktan kurtardığı bu masalların, türkülerin, destanların yaşaması için bizim de onları okumamız gerekir.” ile bitmiştir.


b. Aşağıdaki masal tekerlemelerinden hangisinin masalların başında, hangisinin masalların ortasında, hangisinin masalların sonunda kullanıldığı hakkında arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap:
Evvel zaman içinde ,kalbur saman içinde. Develer tellal iken , pireler berber iken ….Ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken….masalların başında kullanılır.
Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Altı ay bir güz gittik.Birde ne görelim ?Bir arpa boyu yol gitmemeşiz….masalların ortasında kullanılır.
“Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.” masalların sonlarında kullanılır.


a. En sevdiğiniz masalı ana hatlarıyla arkadaşlarınıza anlatınız.
Cevap: Külkedisi Sindirella
Sindirilla annesi vefat eden bir genç kızdır. Babası annesi vefat edince bir kadınla evlenir ve kadının kızlarıyla bir arada yaşamaya başlarlar. Sindirellanın babası iş için uzaklara gitmiş ve bunu fırsat bilen kötü üvey anne ve kızları Sindirellaya eziyetler ederler. Bir gün yakışıklı bir prens bir balo düzenler ve en güzel kızla evleneceğini söyler. Ülkedeki tüm kızlar hazırlanır. Sindirellada katılmak ister ama üvey annesi bu duruma izin vermez. Sindirella ağlarken tam o sırada bir peri beliriverir ve ona bu baloya gidebileceğini bir tane bal kabağıyla fare bulmasını söyler ve bir anda Sindirella bir prensese dönüşür. Baloya gittiğinde herkesin gözü Sindirella’nın üzerindeydi.

Prens Sindirellayı görür görmez aşık olur ve tüm gece boyunca dans ederler. Sindirellanın gece 12’den önce evde olması gerekiyordu perinin dediğine göre gece 12’de eski haline dönüşücekti ve saat 12 olmadan koşarak sarayı terk etti .Koşarken ayakkabısının bir tekini sarayın merdivenlerinde düşürür. Prens kızı bulmak için ülkedeki tüm genç kızlara ayakkabıyı denettirir. Sindirellanın evine geldiklerinde üvey annesi kızı kilitler. Ayakkabıyı kız kardeşleri dener ama onlara olmaz. “. Ayakkabı ayağına tam olur. Prens Sindirellaya evlenme teklifi eder ve sonsuza denk mutlu yaşarlar.


b. Aşağıdaki açıklamalardan anlattığınız masalın içeriğine uygun olanları belirleyip başındaki kutucuğu işaretleyiniz.
Cevap:

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 137  Özgün Yayınları

Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını karşılarına yazınız.
Cevap:  

acı: tatlı
tenha: kalabalık
aşağı: yukarı
şişman: zayıf
barış: savaş
fakir : zengin
bayat: taze
ıslak : kuru
dağınık: toplu
zararlı: yararlı
özgür: tutsak
zor: kolay
parlak : mat
yumuşak : sert
pahalı: ucuz
derin: sığ
uzak : yakın
hafif : ağır

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 138  Özgün Yayınları

a. Aşağıdaki cümleleri, verilen sayılardan uygun olanı yazarak tamamlayınız.
Cevap: 

Haftanın .altıncı.. günü cumartesidir.
Bir yıl ……..üç yüz altmış beş………………… gündür.
Sınavda ..yüz……. sorunun 97’sini doğru yanıtlamış.
..7… hafta sonra ocak ayı sona erecek.
Kardeşim bu yıl ..3….. sınıfa gidiyor.
Saat …11.00……’de uyumayı alışkanlık hâline getirmiş.
Pazardan …2…. kilogram patates aldık.
..10….. Kasım’da saat ……….dokuzu beş geçe……….. sirenler çalar.
Okulumuzda binden fazla (..1010……) öğrenci öğrenim görüyor.
..II…… Dünya Savaşı’yla ilgili bilgileri ansiklopedinin ….V. …. cildinde buldum.

b. Sayıların yazımıyla ilgili aşağıdaki açıklamalardan doğru olanların başındaki kutucuğu işaretleyiniz
Cevap:

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 138  Özgün Yayınları


Gelecek Derse Hazırlık

Âşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü dinleyiniz.
Cevap:


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 132-133-134-135-136-137-138. Cevapları, Masalcı Dede Pertev Naili Boratav Metni Cevapları içerisinde eksik veya hatalı bir durumla karşılaşmanız durumunda bunu bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu