4. Sınıf Sosyal Bilgiler

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 91-92. Sayfa Cevapları TUNA Yayınları

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 91-92. Sayfa Cevapları TUNA Yayınları 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı konusunda 4. Sınıf öğrencilerimizin eğitim-öğretim hayatlarında ihtiyaç duyabilecekleri 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 91 ve 92’deki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar kısmından yazarak bildirebilirsiniz. 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 91-92. Sayfa Cevapları TUNA Yayınları konusunda 3. Neler Öğrendiniz sorusunu cevapladık.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı TUNA Yayınları Sayfa 91 92. Cevapları 3. Neler Öğrendiniz


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 91 TUNA Yayınları

A. Aşağıda verilen cümleleri kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanlar ile tamamlayınız.
Cevap:

1. Pu­su­la­nın renk­li ucu her za­man ….kuzey…. yönünü gös­te­rir.

2. Gök­yü­zü­nün bu­lut­suz ol­du­ğu bir ge­ce­de ….kutup yıldızı…. yardımıyla yönümüzü bu­la­bi­li­riz.

3. Bir yerin ….kuş bakışı…. görünüşünün küçültülerek düzlem üzerine çizilmesine kroki denir.

4. Ha­va sı­cak­lı­ğı ….termometre…. ile öl­çü­lür.

5. Dağlar ….fiziki…. haritalarda kahverengi ve tonlarıyla gösterilir.

6. Ülkemizde hava tahminleri Devlet ….meteoroloji…. İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.


B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.
Cevap:

(Y) 1.
(Y) 2.
(D) 3.
(D) 4.
(D) 5.
(D) 6.
(D) 7.
(D) 8.
(Y) 9.


C. Aşağıda verilen her bir kutucuğun içine yanındaki kavramla ilişkili olduğunu düşündüğünüz kelime grubunun numarasını yazınız.
Cevap:

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 91 TUNA Yayınları

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 92 TUNA Yayınları

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Hava gözlem grafiği incelenerek yukarıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi edinilebilir?
Cevap: C) I ve III

2. Aşağıdakilerden hangisi yön bulmak için kullanılan yöntemlerden değildir?
Cevap: B) Bulutlara bakmak

3. Aşağıdakilerden hangisi sel baskınlarını önlemeye yönelik uygulamalardan biridir?
Cevap: B) Barajlar inşa etmek

4. Deprem çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur?
Cevap: A) Cetvel

5. Aşağıdaki varlıklardan hangisi beşeri unsurlardan biridir?
Cevap: C) Kale

6.Heyelanın sık görüldüğü bir yerde yukarıdaki özelliklerden hangilerine rastlanır? 
Cevap: D) I, II ve III

7.Yukarıdakilerden hangisi depremden korunmaya yönelik önlemlerden biri değildir?
Cevap: D) IV

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: A) Karınca yuvalarının ağzı doğuya bakar.


D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Evinizin bulunduğu yerde gölge yöntemini kullanarak yönleri bulunuz. Yönleri bulduktan sonra evinizin doğusunda, batısında, kuzeyinde ve güneyinde kalan varlıkları yazınız.
Cevap:  Kuzeyde amcamların ve okul, güneyde mezarlık, batıda deniz, doğuda dağlar var.

2. Sınıfınızın krokisini çiziniz.
Cevap:

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 92 TUNA Yayınları2 (1)


3. Yaşadığınız yerin bağlı olduğu ilin yer şekilleri ve nüfusu ile ilgili genel özellikleri nelerdir?
Cevap: Yaşadığım yerin bağlı olduğu ilin yer şekilleri engebeli ve dağlıktır. Nüfusumuz yoğundur.

4. Yaşadığınız yerde bir hafta süreyle meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularınızı resimli grafik hâline getirerek sınıfınızda sununuz.
Cevap:

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 75  TUNA Yayınları 3. Tablo

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu