4. Sınıf Sosyal Bilgiler

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 82-83-84-85-86-87-88-89-90. Sayfa Cevapları TUNA Yayınları

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 82-83-84-85-86-87-88-89-90. Sayfa Cevapları TUNA Yayınları 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı konusunda 4. Sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 82-83-84-85-86-87-88-89 ve 90’daki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar kısmından yazarak bildirebilirsiniz. 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 82-83-84-85-86-87-88-89-90. Sayfa Cevapları TUNA Yayınları konusunda Doğal Afetlere Hazır Olalım konusunu işledik.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı TUNA Yayınları Sayfa 82-83-84-85-86-87-88-89-90. Cevapları Doğal Afetlere Hazır Olalım


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 82 TUNA Yayınları

Yaşadığınız yerde canlılar için tehlikeli olabilecek hangi doğa olayları görülüyor?
Cevap: Deprem, hortum ve sel  doğa olaylarını görülüyor.


Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Yukarıdaki fotoğraflarda hangi doğal afetleri görüyorsunuz?
Cevap:  Yukarıdaki fotoğraflarda deprem, hortum, sel ve toprak kayması gibi doğal afetleri görüyorum.

2. Yaşadığınız yerde bu doğal afetlerin hangileriyle karşılaşıyorsunuz?
Cevap: Hortum, sel ve deprem doğal afetleriyle karşılaşıyoruz.

3. Yaşadığınız yerde fotoğraflarda görülenler dışında başka doğal afetler yaşanıyor mu? Yaşanıyorsa bu doğal afetler hangileridir?
Cevap: Hayır yaşanmıyor.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 83 TUNA Yayınları

Heyelan yurdumuzun hangi bölgelerinde meydana gelebilir? Neden? Sizin yaşadığınız bölgede de heyelan oluyor mu? Neden?
Cevap: Heyelan yağmurun çok olduğu ve eğimin fazla olduğu bölgede meydana gelebilir buda karadeniz bölgesidir.

Çığ tehlikesinden korunmak için neler yapılmalıdır?
Cevap: Çığ tehlikesinden korunmak için  yamaçlarda ağaçları arttırmalı ve ormanları korumalıyız. Çığ tehlikesi olan yerlerde spor yapmamalı öyle bölgelerde ev bulundurulmamalıdır.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 84 TUNA Yayınları

İnsanlar hangi hareketleriyle selin bir doğal afete dönüşmesine yol açabilir?
Cevap: Dere yataklarının geniş tutulmaması. Dere kenarlarına yapılan evler 

Fırtınalardan korunmak için neler yapılmalıdır?
Cevap: Fırtınalardan korunmak için dışarılara çıkmamalıyız ve dışarıda isek ağaçlara yıkılabilecek şeylere sığınmamalıyız.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 86 TUNA Yayınları

• Verilen listelerde gereksiz olduğunu düşündüğünüz malzemeler var mı? Varsa bunlar hangileridir ve size göre neden gereksizdir?
Cevap: Bana göre temizlik malzemeleri gereksizdir çünkü öyle bir durumda bunlara zaman olmayacak.

• Sizce deprem çantasında bunların dışında başka nelere yer verilmelidir? Neden?
Cevap: Bunlar dışında bir şeye gerek yoktur çünkü her şey  konulmuş çantaya.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 90 TUNA Yayınları

Yapınız
Aşa­ğı­da­ki ai­le afet pla­nı­nı ai­le­ni­zin di­ğer üye­le­riy­le birlikte dol­du­ru­nuz. Da­ha son­ra da pla­nı fo­to­ko­pi ile ço­ğal­tı­nız. Pla­nın bir kop­ya­sı­nı ken­di çan­ta­nı­za, bi­rer kop­ya­sı­nı da ai­le­niz­de­ki her bi­re­yin çan­ta­sı­na ko­yu­nuz. Baş­ka bir kop­ya­sı­nı ise evi­ni­zin gö­rü­nür bir ye­ri­ne ası­nız.
Cevap:

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 90 TUNA Yayınları

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 82-83-84-85-86-87-88-89-90. Sayfa Cevapları TUNA Yayınları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu