4. Sınıf Sosyal Bilgiler

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 62-67. Sayfa Cevapları TUNA Yayınları

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 62-67. Sayfa Cevapları TUNA Yayınları 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı konusunda 4. Sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 62 ve 67’deki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar kısmından yazarak bildirebilirsiniz. 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 62-67. Sayfa Cevapları TUNA Yayınları konusunda Yönlerimiz konusunu inceledik.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı TUNA Yayınları Sayfa 62-63-64-65-66-67. Cevapları Yönlerimiz


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 62 TUNA Yayınları

Yönleri bilmenin bizlere sağlayacağı faydalar neler olabilir?
Cevap: Yönlerini bilmenin bizlere faydası evimizi bulmamızda, kaybolduğumuzda yerimizi tekrar bulmamızda fayda sağlar.

Karagöz’e yönleri bulma konusunda yardım etmek isteseydiniz ona hangi önerilerde bulunurdunuz?
Cevap: Güneşin doğduğu yer doğu battığı yer batıdır, doğuya sağ elimizi batıya sol elimizi getirdikten sonra ön kısımda kalan yer kuzey arka kısımda kalan yer güneydir.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 67 TUNA Yayınları

Yapınız
Aşa­ğı­da En­der’in tepeden gö­rü­nü­şü­nü ve dur­du­ğu yer­de öğ­le vak­ti olu­şan göl­ge­si­ni gö­rü­yor­su­nuz. Göl­ge­sin­den hareketle Ender’in çev­re­sin­de­ki me­kânla­ra git­mek için han­gi yön­ler­de iler­le­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­le­yi­niz. El­de et­ti­ği­niz so­nuç­la­ra gö­re cüm­le­ler­de­ki noktalı yer­le­ri dol­du­ru­nuz.
Cevap:

1. En­der fut­bol sa­ha­sı­na git­mek için ön­ce ……..batıya…….., da­ha son­ra da …….güney…… yö­nün­de iler­le­me­li­dir.

2. En­der oku­la git­mek için ön­ce ..kuzeye….., da­ha son­ra da .….doğu………… yö­nün­de iler­le­me­li­dir.

3. En­der büfeye git­mek için ön­ce …..batıya………., da­ha son­ra da …..kuzey…………. yö­nün­de iler­le­me­li­dir.

4. En­der eve git­mek için ön­ce ………güneye…….., da­ha son­ra da …..doğu………... yö­nünde iler­le­me­li­dir.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 62-67. Sayfa Cevapları TUNA Yayınları 2021-2022

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu