Enes Bakır

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 122-123-124-125. Sayfa Cevapları – TUNA Yayıncılık

Bu konu Enes Bakır tarafından 8 ay önce açıldı ve Henüz Cevap Yok.
Enes Bakır
Enes Bakır
Uzman Yazar
Üyelik Zamanı: 10 ay önce
Konu Sayısı: 179
Yanıt Sayısı: 0
21 Kasım 2019, 6:00

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı TUNA Yayıncılık Sayfa 122-123-124-125. Cevapları | İsteklerimiz, İhtiyaçlarımız

Konu içerisinde yer alan mavi renkli orta başlıklar sayfaları göstermektedir. Kırmızı yazılar soruları, yeşil yazılar ise soruların cevaplarını gösterir.


4. Sınıf  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 122 Cevapları TUNA Yayıncılık

İstekleriniz ile ihtiyaçlarınız arasındaki farklılıklar nelerdir?
Cevap: İsteklerimiz kendimiz için kendimize göre bize lazım olan demektir ihtiyaç ise gerçekten istesek te istemesek te lazım olan şeylere denir.


Yapınız

Ai­lenizle şe­hir­ler ara­sı bir yol­cu­luk yap­tı­ğı­nı­zı dü­şü­nü­nüz. Oto­mo­bi­li­niz yol­da arı­za­la­nı­yor. Ya­kın­lar­da ne bir din­len­me te­si­si ne de bir yer­le­şim ye­ri var. Ge­ceyi ora­da ge­çir mek zo­run­da ka­lı­yor­su­nuz. Böy­le bir du­rum­la kar­şı­la­şa­ca­ğı­nı­zı bilsey­di­niz ve yo­la çık­ma­dan ön­ce ya­nı­nı­za aşağıda fo­toğ­raf­la­rı­nı gör­dü­ğü­nüz ürün­ler­den üç tanesini alma hakkınız olsaydı han­gi­le­ri­ni alır­dı­nız? Neden?
Cevap: Battaniyeyi alırdım ısınmak için, saat alırdım vakti öğrenmek için ve börek alırdım acıktığımızda yemek için.

4. Sınıf  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları TUNA Yayıncılık

Haberde sözü edilen malzemelerden hareketle insanların temel ihtiyaçları hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?
Cevap: İnsan ın o anda acil olan çoğunu aratmayacak temel ihtiyaçları olur ısınmak karnını bir şekilde doyurmak ve çabuk acıkmamak için.

4. Sınıf  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları TUNA Yayıncılık

Se­da, Sı­la ve Sel­çuk üç kar­deş­tir. Babalarından Se­da gi­tar, Sı­la ayak­ka­bı, Sel­çuk ise uzaktan kumandalı bir araba al­ma­sı­nı is­temektedir. An­cak ailenin bütçesi çocuklardan yalnızca birinin isteğini karşılayabilecek durumdadır. Sizce baba, çocuklarından hangisinin ihtiyacına öncelik vermelidir? Neden? Sınıfınızda tartışınız.
Cevap: Seda ile Selçuğun istekleri kendi arzularıdır ancak Sıla nın istediği ayakkabı zorunlu ihtiyaçtır bu nedenle ayakkabıyı almalıdır.

4. Sınıf  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları TUNA Yayıncılık

Yapınız

Aşa­ğı­da in­san­la­rın is­tek ve ih­ti­yaç­la­rıy­la il­gi­li ba­zı cüm­le­ler ve­ril­miş­tir. Cümle­le­ri oku­yu­nuz ve doğ­ru ol­du­ğu­nu dü­şün­dük­le­ri­ni­zin ba­şı­na “D”, yan­lış ol­du­ğunu dü­şün­dük­le­ri­ni­zin ba­şı­na ise “Y” yazınız.
Cevap:

 1. Y
 2. Y
 3. D
 4. Y
 5. Y
 6. D
 7. Y
 8. D
 9. D
 10. Y
 11. D
Konuya Bir Cevap Yazın

 • 4 Kayıtlı Üye
 • 278 Konu
 • 97 Cevap
 • Son Üye: Ahmet
Kitap Cevapları