4. Sınıf Fen Bilimleri

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 268-269-270. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

4.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 268-269-270. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 4. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği ve içerisinde 7. Ünite Değerlendirme Soruları Soruları konusunun bulunduğu 4. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 268-269-270 cevapları konusunu paylaştık. 7. Ünite Değerlendirme Soruları konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 268-269-270. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 268-269-270. Cevapları 7. Ünite Değerlendirme Soruları


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 268 MEB Yayınları

A) Aşağıdaki soruların cevaplarını kutucuklarda bularak kutucuk numarasını ilgili boşluklara yazınız. Kutucuklardaki sözcükler bir ya da birden fazla sorunun cevabı olabilir. 
Cevap: 

1. Basit elektrik devresinde elektrik kaynağı olan devre elemanı hangisidir?
(__Pil__)

2. Basit elektrik devresinde elektrik akımının geçişini kontrol eden devre elemanı
hangisidir? (__Anahtar__)

3. Elektrik enerjisini taşıyan devre elemanı hangisidir? (__Kablo__)

4. Basit elektrik devresinde ampulün ışık verebilmesi için anahtarın hangi konumda
olması gerekir? (__Kapalı__)

5. Basit elektrik devresinde bulunması zorunlu olmayan devre elemanı hangisidir?
(__Pil yatağı__)

6. Akıllı tahta, bilgisayar gibi cihazların açma ve kapama düğmesinin yaptığı görevi,
basit elektrik devrelerinde hangi eleman yapar? (__Anahtar__)

7. Elektrik kaynağından başlayıp tekrar elektrik kaynağında son bulan yolun adı
nedir? (__Devre__)

8. Basit elektrik devresinde hangi elemanların bulunması zorunludur?
(__Pil, kablo, ampul ve anahtar__)

9. Evimizde elektrikli aletlerin çalışabilmesi için fişi nereye takmamız gerekir?
(__Prize__)


B) Aşağıdaki basit elektrik devrelerinde pilin dolu olduğunu varsayarsak hangi devrelerdeki ampuller ışık verir? Işık veren ampulleri sarıya boyayınız.
Cevap: 1. ve 4. devre ışık verir.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 269 MEB Yayınları

C) Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Cevap: 

1. (D) Evimizin veya sınıfımızın duvarındaki elektrik düğmesi ile basit elektrik devresindeki anahtar aynı görevi yapar.
2. (Y) Basit bir elektrik devresinde elektrik kaynağı anahtardır.
3. (D) Basit bir elektrik devresinde pil, ampul, anahtar ve kablo bulunur.
4. (Y) Pillerin yerleştirildiği yere duy denir.


D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi basit devre elemanı değildir?
Cevap: D) Priz


2. Aşağıdaki devre elemanlarından hangisi elektrik enerjisini devrenin diğer elemanlarına taşır?
Cevap: B) Kablo 


3. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
Cevap: D) I, II, III, IV


4. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
Cevap: A) I, II, III, IV 


5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) Kablonun her iki ucu da ampulün yan kısmına bağlanırsa devre çalışır. 


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 270 MEB Yayınları

E) Aşağıdaki görselin içinde işlediğimiz konuyla ilgili kavramlar bulunmaktadır. Sözcükler harflerin içine soldan sağa, aşağıdan yukarıya ve çapraz olarak yerleştirilmiştir. En altta verilen sözcükleri karışık olarak verilmiş harfler içerisinden bulunuz. Bulduğunuz sözcükleri renkli kalemler ile çiziniz.
Cevap:
4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 270 MEB Yayınları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu