3. Sınıf Matematik

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 66-67-68-72-73-74-77-78. Cevapları MEB Yayınları

3.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 66-67-68-72-73-74-77-78. Cevapları MEB Yayınları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 3. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyacağı konular arasında bulunan ve onlara özel olarak hazırlanan konulardan olan ve içerisinde 3. sınıf matematik ders kitabı sayfa 66-67-68-72-73-74-77-78 cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 66-67-68-72-73-74-77-78. Cevapları MEB Yayınları

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 66-67-68. Sayfa MEB Yayınları 1. Ünite Değerlendirme Soruları


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere yukarıda verilen uygun sözcükleri yazınız.
Cevap:

1. Birler basamağında 1, 3, 5, 7, 9 rakamlarından biri bulunan doğal sayılara tek doğal sayılar denir.

2. Birler basamağında 0, 2, 4, 6, 8 rakamlarından biri bulunan doğal sayılara çift doğal sayılar denir.

3. Üç basamaklı doğal sayıların en küçüğü 100, en büyüğü 999 sayısıdır.

4. Rakamların bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir.

5. Doğal sayıları karşılaştırma ve sıralamada < , > ve = işaretleri kullanılır.


B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Soru
: 6 Aşağıdaki tabloda boş bırakılan bölümleri toplama işlemi yaparak tamamlayınız.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları MEB Yayınları


7 30 ile 50 arasında yer alan tek doğal sayıları yazınız.
Cevap:

30 – 31 – 33 – 35 – 37 – 39 – 41 – 43 – 45 – 47- 49 – 50


8 55 ile 75 arasında yer alan çift doğal sayıları yazınız.
Cevap:

55 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66 – 68 – 70 – 72 – 74 – 75


9 351’den başlayıp ileriye doğru yüzer ritmik sayma yaptığımızda 4. söylediğimiz sayı kaçtır?
Cevap:

351 –  451 – 551- 651 – 751


10 Aşağıda verilen ritmik saymalarda sembolleri yeri ∆, Ο, ▃, ❏ ne hangi sayılar gelir?
Cevap:

19, 25, 31, ∆, 43, 49, 55 → 37
14, 21, 28, 35, 42, Ο, 56 → 49
10, 18, 26, ▃, 42, 50, 58 → 34
11, 20, 29, 38, 47, ❏, 65 → 56


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 67 Cevapları MEB Yayınları

11. 2, 8, 3 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek üç basamaklı en küçük doğal sayı ve üç basamaklı en büyük doğal sayıyı yazınız.
Cevap:

En küçük: 238
En büyük: 832


12 3?8 sayısı üç basamaklı bir doğal sayıdır. Basamaklardaki sayıların basamak değerleri toplamı 348’dir. ? sayısının basamak değeri kaçtır?
Cevap:

348 = 300 + 40 + 8
? = 40


13 Aşağıdaki tabloda boş bırakılan alanlara Romen rakamlarını ve okunuşlarını yazınız.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları MEB Yayınları


14. Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolundan ilerlersek hangi çıkışa ulaşırız?
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları MEB Yayınları


15. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan bölümleri tamamlayınız.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları MEB Yayınları


16. Aşağıdaki üç terimli toplama işlemlerini, parantez içinde olanlardan başlayarak yapınız.
Cevap:

(26 + 20) + 30 = 76
26 + (20 + 30) = 76
(26 + 30) + 20 = 76


17. Aşağıdaki sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. 17
Cevap:

476, 816, 699, 418, 629

Sıralama: 816 > 699 > 629 > 476 > 418


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları MEB Yayınları

18 Aşağıda verilen örüntüye uygun modelleme çalışması yapınız
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları MEB Yayınları


19. Aşağıdaki kutuları, zihinden çıkarma yaparak doldurunuz
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları MEB Yayınları


C. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.
Soru
: Aşağıdaki abaküslerde modellenen toplama işlemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: b) Toplam, tek sayıdır.

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları MEB Yayınları


21 Boyum 143 cm’dir. Kardeşim ise benden 18 cm daha kısadır. Kardeşimin boyu kaç cm’dir?
Cevap: a) 125

143 – 18 = 125


22. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinden sonucu en büyük olan hangisidir?
Cevap: B

a) 190 – 70 = 120
b) 250 – 120 =130
c) 400 – 300 = 100


23. 6 yüzlük, 4 onluk, 2 birlikten oluşan sayıdan; 2 yüzlük, 5 birlikten oluşan sayı çıkarılırsa kalan kaç olur?
Cevap: c) 437

642 – 205 = 437


Aşağıdaki toplama işlemlerinden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” harfi yazarsak hangi seçenekteki sonuca ulaşırız?
Cevap: A

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları MEB Yayınları

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 72-73-74-77-78. Sayfa MEB Yayınları Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Toplamı Tahmin Etme


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları MEB Yayınları

1. Aşağıda verilen toplama işlemlerinin sonucunu, onluğa yuvarlayarak
tahmin ediniz. Tahmin sonuçlarını defterinize yazınız.

Cevap:

Tahminler:

520 + 110 = 630
350 + 420 = 770
280 + 430 = 710

Gerçek sonuçlar:

523 + 112 = 635
348 + 421 = 769
284 + 433 = 717


2. Aşağıda verilen toplama işlemlerinin sonucunu, yüzlük ve onluklarını toplayarak tahmin ediniz. Bulduğunuz sonucu noktalı yerlere yazınız
Cevap:

145 + 324 = 469
344 + 123 = 467
565 + 239 = 804


3. Aşağıda verilen toplama işlemlerinin sonucunu, sayı çiftlerini kullanarak tahmin ediniz. Noktalı yerlere gelmesi gereken sayıları yazınız.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları MEB Yayınları


4. Aşağıdaki işlemlerin tahminî ve gerçek sonuçlarını bulunuz. Tabloda boş bırakılan alanları doldurunuz
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları MEB Yayınları


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları MEB Yayınları

Zihinden Toplama

1. Talha’nın sınıfında 17 erkek, 19 kız öğrenci vardır. Talha’nın sınıfındaki toplam öğrenci sayısını, onluk ve birliklerine ayırarak zihinden bulunuz.
Cevap:

10 + 10 = 20    7+ 9 = 16
20 + 16 = 36


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları MEB Yayınları

2. Aşağıda verilen toplama işlemlerini basamaklarına ayırarak zihinden toplayınız. Bulduğunuz sonuçları yanlarına yazınız.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları MEB Yayınları


3. Aşağıdaki sayı çiftlerini zihinden toplayınız. Bulduğunuz sonucu boş kutulara yazınız.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları MEB Yayınları


4. Sayı blokları ile gösterilen toplama işlemlerini zihinden yapınız. Bulduğunuz sonuçları kareli alana yazınız.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları MEB Yayınları


5. Aşağıdaki toplama işlemlerini zihinden yapınız. Bulduğunuz sonuçları örnekteki gibi uygun kutulara yazınız.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları MEB Yayınları


6. Yan yana olan sayıları zihinden toplayarak en üst basamağa ulaşınız.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları MEB Yayınları


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları MEB Yayınları

Verilmeyen Toplananı Bulma

1. Aşağıdaki toplama işlemlerinde, verilmeyen basamaklara gelecek rakamları bulunuz.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları MEB Yayınları


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları MEB Yayınları

2. Aşağıdaki işlemlerde verilmeyen toplananları bulunuz. Bulduğunuz sonucu uygun kutuya yazınız. Bulduğunuz sonucun eşleştiği harfi, aşağıdaki tabloda uygun yere yazarak şifreyi çözünüz
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları MEB Yayınları


3.  ? + 42 + 14 = 89 işleminde verilmeyen toplananı bulunuz.
Cevap:

42 + 14 = 56
89 – 56 = 33
? = 33


4. Aşağıdaki çarkların ortasında yer alan sayılar, toplamı göstermektedir. Buna göre verilmeyen toplananları örnekteki gibi bularak yazınız.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları MEB Yayınları


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu